Bücher und CDs

Sie können sich in aller Ruhe umsehen. Es werden keine Daten an EsperantoLand geschickt, bevor Sie Ihre Bestellung abgeschickt haben.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich unser Angebot an Büchern und Musik zum Thema Esperanto ansehen. Mit einer Bestellung helfen Sie uns, diese Internet-Seiten zu betreiben und weiter auszubauen.

Sie haben ein Rückgaberecht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Sendung.

Sie finden unten die Bücher in einzelnen Rubriken oder aus einer Rubrik. Auf der "Übersichtsliste" stehen ganz oben ein paar Bücher aus der Gesamtliste; um diese Liste zu sehen klicken Sie bitte auf "Alle Titel dieser Rubrik".

Bis auf weiteres können wir leider keine Bücher versenden. Fast der gesamte Buchbestand ist bei einem Brand im Juni 2021 durch Feuer und Löschwasser zerstört worden. Übrig geblieben sind lediglich ein paar Bücher, die vom Esperanto-Centro Paderborn herausgegeben wurden; außerdem wird später Tesi, la testudo, wieder lieferbar sein.

zur Übersichtsliste

Fachliteratur (124 Titel)
Ĉinaj tradiciaj festoj (Ĉji Ŝing)
Pri 14 hanaj festoj kaj 17 minoritato-festoj
Preis: 3,00 €
Ĉirkaŭ la skolo Analiza (Rikardo Ŝulco)
La "cigna kanto" de Ŝulco; tekstoj ktp.
Preis: 19,00 €
Ĉu vi konas la Teron? (Endre Dudich)
Altnivela enkonduko en geologion; figuroj, tabeloj
Preis: 6,50 €
100jara Esperanto (Diversaj aŭtoroj)
16 studoj de Akademianoj pri diversaj Esperanto-aspektoj
Preis: 11,50 €
Aŭtobiografio de bakterio (Gaŭ Ŝiĉji)
16 ĉapitroj pri bakterio vojaĝanta tra homa korpo
Preis: 3,00 €
Aktoj de Internacia Scienca Akademio Comenius (Neergaard (red.))
Sciencaj artikoloj de Neergaard, Frank, Lapenna ktp.
Preis: 9,00 €
Aktoj de la Akademio: 1963 – 1967 (Akademio de Esperanto)
i. a. decidoj pri pasivaj participoj k vortfarado
Preis: 5,00 €
Aktoj de la Akademio: 1968 – 1974 (Akademio de Esperanto)
i. a. Oka Aldono al la Universala Vortara, Baza Radikaro
Preis: 6,00 €
Al unu lingvo por Eŭropo? (Mark Fettes)
La estonteco de la Eŭropa Babelo; E-Dok. 27E
Preis: 1,50 €
Alphabetischer Katalog der Sächsischen Esperanto-Bibliothek (Benoît Philippe)
A4
Preis: 5,00 €
Antoni Grabowski (Banet-Fornalowa)
Biografio pri la eminenta Esperanto-aganto
Preis: 3,00 €
Atoma klarigo de materialpropreco (Rob Vetter)
Fizikofaklibro por studentoj en evoluaj landoj
Preis: 7,50 €
Bábeltől a világnyelvig (Dr. István Szerdahelyi)
Hungarlingva historio de la evoluo de la mondlingvo: De Babelo al la mondlingvo.
Preis: 7,00 €
Bahá‘u‘lláh (Bahaa Esperanto-Ligo)
Deklaroj de la Bahaa Internacia Komunumo
Preis: 2,00 €
Bibliografio de la publikaĵoj - Verzeichnis der Veröffentlichungen (1962 - 1979) (Reinhard Haupenthal)

Preis: 1,50 €
Bibliografio de la publikaĵoj de Reinhard Haupenthal. Suplemento 1980 - 1986 (Fernando de Diego)
Listo de sepdeko da verkoj kaj artikoloj de la konata esperantologo
Preis: 1,00 €
Boulogne 1905; testo kaj triumfo (Kongresinto)
Samtempa raporto pri la 1a Universala Kongreso
Preis: 1,50 €
Cent himnoj (melodioj) (H. A. Rosbach)
Muziknotoj por la "Cent himnoj"; A4
Preis: 3,00 €
Contribution of UEA to world peace (Ulrich Lins)
Esperanto Documents 37 A
Preis: 1,50 €
Defendo de la libro pri la triunuo (Johano Hus)
El la latina de G. Berveling; Voĉoj Kristanaj 18
Preis: 2,00 €
Dek prelegoj (Kálman Kalocsay)
Pri lingvo kaj literaturo de Esperanto
Preis: 6,00 €
Deklingva manlibro pri politiko (Stefan Maul)
Multaj fakaj nocioj kun klarigoj en 10 lingvoj
Preis: 12,00 €
Diskriminacio (R. Corsetti (red.))
21 prelegoj el la 65a UK en Stokholmo, 1980; pri diversaj aspektoj de diskriminacio
Preis: 10,00 €
Dr. Zamenhofs sprachliche Gutachten (W. Lippmann)
Germanlingva prilaboro de la Lingvaj Respondoj de Zamenhof
Preis: 5,50 €
Dua manlibro de varbado (Günter Conrad)
Apliki reklamteknikon kaj psikologion al Esperanto-varbado
Preis: 3,50 €
El la polvo de la tero (W. F. Rolt)
Enkonduko en la grundosciencon
Preis: 6,00 €
El teorio kaj praktiko de Esperanto-instruado (ILEI)
Ref. de 21a Konferenco de ILEI en Lodzo, Julio 87
Preis: 6,50 €
El verva vivo ĵurnalista (Stefan Maul)
La fondinto kaj multjara ĉefredaktoro de "Monato" rakontas el sia vivo
Preis: 20,00 €
Enkonduko al literatura kritiko (G. Silfer (ps.))
Jen okcidenta tradicio kaj literatura kritiko tra la Esperanto-historio
Preis: 5,00 €
Enkonduko al literatura kritiko (G. Silfer (ps.))
El serio didaktika de KCE, 2a eld.
Preis: 6,00 €
Enkonduko en bazajn principojn de prikodiagnozo miokinetika (Gilsen Passos)

Preis: 2,50 €
Enkonduko en la kategorioj de Aristotelo (Porfirio la Fenica)
Trad. E. Pauli; traktado de la logiko
Preis: 4,50 €
Enkonduko en la librosciencon de Esperanto (R. Haupenthal)
Informoj pri historio, lingvo, literaturo, gazetaro
Preis: 3,00 €
Entrepreno (Werner Bormann)
Studmaterialo pri ekonomiko por AIS-kursoj
Preis: 2,50 €
Esperanto - Ĉu Eŭropa aŭ Azia lingvo? (Claude Piron)
Fama eseo; Esperanto-Dokumento n-ro 10
Preis: 2,50 €
Esperanto - Das neue Latein der Kirche (Ulrich Matthias)
Esperanto im Dienst der Verständigung unter Christen
Preis: 7,00 €
Esperanto - la internacia Lingvo; sciencaj aspektoj (D. Blanke (red.))
Prelegoj Ahrenshoop (Gjivoje, Blanke, Szerd.)
Preis: 5,00 €
Esperanto - lerneja eksperimento (Helmut Sonnabend)
Raporto, analizo, konkludo pri la kvinlanda eksperimento
Preis: 9,00 €
Esperanto als Unterrichtsgegenstand (Till Dahlenburg)
Entwicklung, pädagogischer Wert, Ergebnisse, Vorschläge
Preis: 2,00 €
Esperanto en komerco (Bruno Vogelmann)
Raportoj pri la uzo de Esperanto en komercaj firmaoj
Preis: 3,00 €
Esperanto en nova framo (Albert Goodheir)
Eseo premiita per premio Minnaja, 1986
Preis: 1,50 €
Esperanto in the Modern World / Esperanto en moderna mondo (R. Eichholz u. V. S.)
Studoj + artikoloj; dulingva (Angla + Esp.)
Preis: 24,00 €
Esperanto und Wissenschaft (Detlev Blanke)
Abriss der Interlingvistik mit Bibliographie
Preis: 6,00 €
Esperanto-teatro (6 kajeroj) (Banet-Fornalowa)
6 kajeroj pri E-teatro kaj E-teatrogrupoj
Preis: 7,00 €
Esperanto: eine linguistische Standortbestimmung (Claude Piron)
Traduko de "Esperanto - ĉu Eŭropa aŭ Azia lingvo"
Preis: 3,00 €
Esperantologio kaj ties disciplinoj (Paul Neergaard)
Supervido de la diversaj fakoj de esperantologio
Preis: 2,50 €
Federala sperto (Edmond Privat)
komparo inter Usono,Svisujo kaj Ligo de Nacioj
Preis: 2,00 €
Fervoja terminaro (Rosher)
Ĉiu ĉapitro havas priskribon kaj terminareton
Preis: 1,50 €
Fervoja terminaro en Esperanto (IFEF)
Suplemento al Lexique général des termes ferroviair
Preis: 6,00 €
Flandra kaj Nederlanda Esperanto-bibliografio (Guido Thys)
Katalogo kun 516 eroj de eldonaĵoj
Preis: 5,00 €
Frekvencmorfemaro de parolata Esperanto (Zlatko Tiŝljar)
Perkomputila esploro pri 1343 morfemoj
Preis: 2,50 €
Fundamento de taktiko . . . en Go-ludo (M. Emori)
Go-Serio 2; por konantoj de la ludo
Preis: 12,00 €
Generaciaj aspektoj de la Esperanto-movado (UEA)
Raporto pri la 67a UK en Antverpeno 1982
Preis: 1,50 €
Geografio de Ĉinio (div.)
14 artikoloj + mapo pri Ĉinujo
Preis: 3,00 €
Glozel kaj la prahistoria skribo (André Cherpillod)
Pri la arkeologia afero de GLozelo kaj skribostudo
Preis: 14,50 €
Gramatika ABC-mempraktikilo (Vleminck/Damme)
Pri gravaj ĉapitroj de la Esperanto-gramatiko; A4
Preis: 16,00 €
Gvidlibro pri Pekino (Laj Hajlong)
Praktika manlibro por turistoj en Ĉinujo
Preis: 4,00 €
Hejmoj de birdoj (Ju zi)
Plenkolora Ĉina libreto pri birdoj kaj ties nestoj
Preis: 2,00 €
Historio de Esperanto (Karl Beckmann)
Skiza resumo, iom simpliga
Preis: 2,00 €
Historio de esperanto 1887 - 1912 (Z. Adam (ps.))
La plej frua iom ampleksa historio de Esperanto
Preis: 5,50 €
Historio de la Esperanto-Grupo La verda stelo (Jaumotte k. a.)
Tri apartaj broŝuroj pri la Antverpena Esperanto-grupo
Preis: 6,00 €
Historio de TEJO (Norberto Saletti)
Historio de la junulara Esperanton-movado; Esperanto-Dokumento 21
Preis: 1,50 €
Homaj rajtoj (Leah Levin)
Bazaj informoj pri Homaj Rajtoj ktp.
Preis: 8,00 €
Interesa arkeologio (Marinko Ĉivoje)
Pri Egiptujo, Pompejo, Danaj Vikingoj ktp
Preis: 5,00 €
Interhelpo, kiel faktoro de l'evoluo (P. A. Kropotkin)
Fundamenta verko de anarkiismo. Tradukis J. Lepeix kaj Valo.
Preis: 5,00 €
Internacia Scienca Dokumentaro 1992 - 1995 (AIS)
Registro de la ILo-sciencistoj konataj al AIS
Preis: 10,00 €
Internacia Scienca Dokumentaro 1996 - 1999 (AIS)
Registro de la ILo-sciencistoj konataj al AIS
Preis: 11,00 €
Jam temp' está! "Kairos-dokumento" de sudafrikaj kristanoj (Ulo (ps.))
Pri teologio kaj politiko; VK 9
Preis: 2,00 €
Juraj terminologiaj problemoj (Ivo Lapenna)
aparte pri la Esperanta terminaro
Preis: 4,50 €
Kiamaniere distingi la fungojn? (M. Simondetti)
Esperanta-Itala eldono; distingi la venenajn de nevenenaj
Preis: 6,50 €
Kibernetiko de la homa lingvo (Frank/Yashov)
Prelegoj de la 9a Internacia Kongreso de Kibernetiko Namur 1980
Preis: 7,00 €
Kien la poezio? (Brendon Clark)
Traktaĵo pri poezia principo + ekzemplaj poemoj
Preis: 5,50 €
Klasifo de esperantaj temoj (Montagu Butler)
Ampleksa skemo por la klasifiko de libroj k. s.
Preis: 9,00 €
Klerigo kaj prikalkulado (Behrmann/Ŝtim.)
Artikoloj pri kibernetika pedagogio
Preis: 3,00 €
Konjunkturpolitiko (Werner Bormann)
Tezoj por lekcioj en AIS Aŭgusto 1989
Preis: 3,00 €
Konstruteknika terminaro. Sveda - Esperanto (Moberg (red.))
Sveda-Esperanto, kaj Esperanto-diverslingva
Preis: 3,50 €
La Analiza Skolo antaŭ la Malnoveca tribunalo (Hermano Bermano (eld.))
Ŝulco Rikardo respondas al tri leteroj de M.
Preis: 3,00 €
La Bahaa religio; ĝiaj Ĉefaj instruoj kaj rilatoj al Esperanto (Heinz D. Maas)
Konciza orientiĝo pri la Bahaa Kredo.
Preis: 4,00 €
La bela subtera mondo (Leander Tell)
Libro pri grotoj; 24 tabeloj
Preis: 6,00 €
La esenco de la Analiza Skolo (Rikardo Ŝulco)
Fama prelego 1988-11-17; (kasedo havebla)
Preis: 2,00 €
La fontoj de Esperanto (D. B. Gregor)
Dua kompletigita eldono
Preis: 3,50 €
La kaŝita vivo de Zamenhof (N. Z. Maimon)
Esearo de la plej kompetenta Zamenhofologo
Preis: 21,50 €
La korpo de la homo - enkonduko en la anatomion/fiziologion (Harald Schicke)
facile legebla
Preis: 15,00 €
La krimo de l' milito (Juan B. Alberdi)
Argentina verko pri pluraj aspektoj de milito
Preis: 3,00 €
La lingva problemo en turismo (UEA)
Esperanto-Dokumento 22 E; 1985
Preis: 2,00 €
La mondpercepto de la modernaj natursciencoj (Behrmann (red.))
Prelegoj de la 10a IS
Preis: 4,00 €
La nova paradigmo en psikologio (R. Feldman Gonz.)
Prezento de koncepto pri unueca perceptado
Preis: 8,50 €
La romantika periodo (Franca poezio) (G. Waringhien)
El franca poezio 1790 - 1902; + skolonotoj
Preis: 12,50 €
La vunda punkto - 1a parto (Rikardo Ŝulco)
Publika letero al W. Auld; esperantologiaj konsideroj
Preis: 3,00 €
La vunda punkto - 2a parto (Rikardo Ŝulco)
Respondo al W. Auld; esperantologiaj konsideroj
Preis: 3,00 €
L‘Espéranto: langue européene ou asiatique (Claude Piron)
Franca traduko de la fama teksto
Preis: 1,50 €
Leksara kolekto de propraj nomoj (Ŝulco/Bermano)
Preskaŭ dek mil Esperantigitaj nomoj plus font-indikoj
Preis: 10,00 €
Lignva problemo en scienco kaj Esperanto (UEA)
Esperanto-Dokumento 24 E; 1986
Preis: 2,00 €
Lingva problemo de nealiancitaj landoj en ilia movado (Tibor Sekelj)
Esperanto-Dokumento 13 E
Preis: 1,50 €
Lingvaj malhelpoj en rilato al la nova monda informa kaj komunika ordo (UEA)

Preis: 1,50 €
Lingvokibernetiko/pedagogia kibernetiko (P. Broczkó (red.))
Dua volumo de prelegoj (A, F, Esp.) Interkybern. 1985
Preis: 2,50 €
Lingvokibernetiko/Sprachkybernetik (Frank/Yashovardan)
Esperanto-lingvaj aktoj de la 9a Internacia Kongreso de Kibernetiko
Preis: 5,00 €
Mein geliebtes Esperanto (Rikardo Ŝulco)
Umfassende Einführung in das Esperanto
Preis: 8,00 €
Metodiko de la Esperanto-instruado (Rudolf Rakuŝa)
Represo de la baza libro por ĉiu instruanto
Preis: 7,50 €
Metodologio de Esperanto (I. Szerdahelyi)
Pri lingvoinstruado kaj parol-alproprigo
Preis: 15,00 €
Mikronoveloj (Sin'iti Hosi)
Ĉiu novelo prezentas kompletan intrigon
Preis: 7,50 €
Monda komunika jaro: Sociaj kaj lingvaj aspektoj de la moderna komunikado (UEA)

Preis: 1,50 €
Neniam plu dentodoloron! (Johano G. Ŝnico)
Brila traduko (Klieno) de la furora libro
Preis: 16,00 €
Neologisma glosaro 2 (Henri Vatré)
2000 vortoj, "eta postrikolto", kun laŭtema klasifiko
Preis: 12,00 €
Ni kaj ĝi (G. Waringhien)
Tekstoj pri religio kaj arto; STAFETO-serio
Preis: 20,50 €
Nia kultura heredaĵo kaj Esperanto (Albert Goodheir)
Teksto de prelego el 1978
Preis: 1,50 €
Pledo por unueca lingvo (Rikardo Ŝulco)
Pri la Analiza Skolo kaj la Fundamento de esperanto; indekso
Preis: 12,00 €
Poŝatlaso de la mondo (Kartografie Praha)
41 mapoj kun informoj pri la landoj; indekso
Preis: 7,00 €
Pri dubo kaj certeco (Evaldo Pauli)
Pri gnozeologia problemo: demando de konkapablo
Preis: 7,00 €
Pri la kristana amo. Encikliko (Benedikto XVI. (trad. Reinhard Haupenthal k.a.))
Nova encikliko de papo Benedikto XVI. pri la kristana amo
Preis: 5,00 €
Propedeŭtika valoro de la Internacia Lingvo (Helmar G. Frank)
Pri pedagogiaj lingvomodeloj, en Esperanto kaj ĉeĥa
Preis: 4,00 €
Redioteknika artikolaro (L. Szilvási (red.))
23 altnivelaj artikoloj pri diversaj temoj; terminaro
Preis: 4,50 €
Sana per ĝustaj manĝaĵoj (Makso Oto Bruko)
"Kiu konas tiun ĉi libron, rekomendas ĝin!"
Preis: 14,00 €
Scienca bukedo el Francio (Christian Bertin)
Pri la evoluo de ekonomio kaj tekniko en Eŭropo
Preis: 5,00 €
Sekretoj de la marestaĵoj (Petar Giunio)
Pri diversaj fiŝoj; pri neologismoj kaj fakterminoj
Preis: 3,50 €
Senĝenaj dialogoj (Alb. Fernández)
Popularscienca esploro pri fundamentaĵoj
Preis: 9,00 €
Ses esplorcentroj pri interlingvo (Cornel. McKown)
Pri Esperanto-kolektoj en Londono kaj kvin aliaj lokoj; Esperanto-Dokumento 15
Preis: 1,00 €
Sindefendologiaj studoj 1 (Jindrich Novák)
Ok fakaj prelegoj pri memdefendo; kun movodesegnoj
Preis: 4,00 €
Skizo pri personeco de Esperantisto (T. Tyblewski)
Pri virtuala evoluo de la Esperantisteco, kun bibliografio
Preis: 4,00 €
Studoj pri la Internacia Lingvo (Duc Goninaz (red.))
Naŭ eseoj en E, A, F, G; scienca verko
Preis: 17,00 €
Sur la vojoj de la Analiza Skolo (Rikardo Ŝulco)
Esperantologia esearo; eldonita de H. Bermano
Preis: 11,00 €
Teorio kaj praktiko de lingvoinstruado (Irena Szanser)
Tre valora libro pri la didaktiko de Esperanto-instruado
Preis: 12,00 €
The Esperanto Teacher (Mason Stuttard)
20 lecionoj, ekzercoj + respondoj, vortareto
Preis: 4,00 €
Trafiko (Werner Bormann)
Studmaterialo pri ekonomiko por AIS-kursoj
Preis: 3,00 €

zur Übersichtsliste

 

© EsperantoLand.org
 

ABGESAGT: 19. Neujahrstreffen 2021/22

Das für Ende des Jahres geplante 19-te Neujahrstreffen (NR) von EsperantoLand wurde abgesagt, da ab dem 28. Dezember private Treffen von mehr als 10 Personen verboten sind - laut Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom 21. Dezember 2021.

 plu al Esperanto-novajho

 

Freunde in aller Welt

 

Esperanto - die schnelle Sprache

Schnell lernen, schnell anwenden


Menschen aus über hundert Ländern sprechen Esperanto. Man kann sie bei Esperanto-Treffen kennenlernen, vielleicht besuchen oder mit ihnen im Internet Kontakt aufnehmen. Es gibt Bücher und Zeitschriften in Esperanto, Musik und immer mehr kurze Filme. Das Angebot wird laufend größer und Esperanto breitet sich zunehmend aus. Eigentlich fehlt nur noch eins: Esperanto lernen. Wie das geht, steht hier. plu al Esperanto-novajho

 

Von Argentinien bis Zimbabwe: 540 Esperanto-Gruppen weltweit

Esperanto-novajhoMittlerweile sind 540 örtliche Esperanto-Gruppen auf den Landkarten von EsperantoLand verzeichnet. Von der Gruppe in Cordoba in Argentinien bis zum Freundschaftclub in Harare (Zimbabwe) freuen sich Esperantosprecher aus mehr als 30 Ländern über Besuch aus dem Ausland. plu al Esperanto-novajho

 

Esperanto-Treffen und -Veranstaltungen auf Landkarten

Esperanto-novajhoAuf den Landkarten von EsperantoLand findet man Informationen über Esperanto-Veranstaltungen aus der ganzen Welt. plu al Esperanto-novajho