Diversajhoj 

11 - 20 | 31 - 40 (62)
 
 

Esperanto venkis turniron

2005-02-08

La piedpilkteamo ESPERANTO SA venkis la turniron "Nonda Shabani Nosha" en Demokratia Kongolando.

Esperanto en la ĉampionludoj

Pere de la venko la teamo ESPERANTO SA fariĝis membro de la Ĉampionludo de Demokratia Respubliko de Kongolando.

[informado]

 

Portugala komikso parte en Esperanto

2005-02-06

La komikslibro "A Ilha do Futuro" de Jose Ruy enhavas partojn en Esperanto kaj same donas tre pozitivan bildon pri la internacia lingvo.

Esperanto - lingvo de futuro

La komikso temas pri sciencfikcia historio, en kiu fine de la 21-a jarcento grupo de sciencistoj emas defendi la mondon. Ilia komuna lingvo estas Esperanto.

[landa-agado]

 

Semajno de Esperanto-infanoj

2005-02-05

La franca kastelo Grezijono okazigos internacian infansemajnon en aprilo por infanoj, kiuj parolas la internacian lingvon. Ĉefa celo de la kunveno estas firmigi uzadon de Esperanto en infanoj por internacia komunikado.

[nun]

 

"Jarlibro" rete uzebla

2005-01-20

Jarlibro, unu el la plej popularaj servoj de la Universala Esperanto Asocio ekde 2005 estas ankaŭ rete atingebla.

Jarlibro - ilo por uzi Esperanton

Jarlibro estas bona fonto por Esperantistoj vere uzi la lingvon. En ĝi troviĝas informoj pri diversaj fakaj kaj landaj delegitoj de UEA. En la libro troviĝas ankaŭ informoj pri fakaj asocioj.

Pere de la reta eldono oni povas rekte kontakti delegitojn kaj asociojn, kiuj havas retpoŝtan adreson aŭ retpaĝaron.

UEA planas aldoni ankaŭ aliajn, novajn servojn al la jarlibro, kiuj pli eluzas la avantaĝojn de la reta akireblo.

[Gazetaraj Komunikoj de UEA]

 

Agado Espero helpos esperantistajn viktimojn de la katastrofego

2005-01-06

La projekto Agado Espero, kiu estis fondita en 1992 por helpi la viktimojn esperantistajn de la jugoslavia milito nun helpas eblajn esperantistajn viktimojn de la azia katastrofego.

La prezidanto de la Universala Esperanto-Asocio, Renato Corsetti alvokas ĉiujn esperantistojn, ke oni helpu laŭ siaj kapabloj kaj povoj.

[libera-folio]

 

Prezidanto de la AIS - Esperantisto de la jaro 2004

2005-01-05

OProf. Dr. sc. cyb. habil. Helmar Gunter Frank, prezidanto de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) estas elektita kiel la Esperantisto de la Jaro 2004.

La elekton de la premio organizas la revuo "La Ondo de Esperanto" jam de 1998.

[landa-agado]

 

7 jaroj, pli ol 26-obla pligrandiĝo, 400 numeroj

2004-12-15

La perreta, italia Esperanto-informilo Nova Sento en Reto akiris sian 400-an numeron. La informilo estas dissendita ekde 1997. La unua numero havis nur 75 legantojn, la 400-a jam pli ol 2000. Tio signifas pli ol 26-oblan pligrandiĝon de la legantonombro.

[nova sento]

 

Interkulturaj situacioj en la reto

2004-12-13

Enkadre de la projekto Interkulturo oni anoncis konkurson de rakontoj pri situacioj, okazaĵoj, kiuj estis melgajaj pro interkulturaj diversecoj.

Ĉiuj interesiĝantoj povas enmeti sian rakonton ĉe la retpaĝaro de Interkulturo.

[tejo-aktuale]

 

Litovia ambasadoro en japana Esperanto-kongreso

2004-11-07

La 91-an Japanan Esperanto-Kongrson, kiu okazis inter la 22-a kaj 24-a de oktobro partoprenis pli ol 300 personoj. La inviton akceptis ankaŭ ambasadoro de Litovio.

La kongreson ĉeestis ankaŭ Povilas Jegorovas, la prezidanto de Litova Esperanto-Asocio kaj aliaj gastoj el Belgio, Usono, Vjetnamio, Rusio, Pollando.

[landa-agado]

 

Agado Espero serĉas aktivulojn

2004-11-02

La projekto Agado Espero serĉas novajn, laboremajn aktivulojn, kiuj volonte laboras por helpi homojn.

Agado Epero havas 3 kampojn, laŭ kiuj ĝi aktivas. "Solidareco" signifas helpi esperantistajn viktimojn de militoj aŭ aliaj katastrofoj per malgrandaj financaj subtenoj. "Lernejoj por Evoluo" signifas aktivan serĉadon en la tiel nomataj evolu-landoj de lernejoj en kiuj oni instruas apud la loka programo Esperanton en iu ajn formo, kaj helpado al tiuj lernejoj per bezonataj lerno-materialoj, skribiloj, kajeroj, ktp. "Lingvo de Paco" signifas instruadon de Esperanto en militantaj regionoj kaj aranĝado de renkontiĝoj por esperantistoj de malamikaj landoj.

[pluraj kanaloj]

 

© EsperantoLand