Esperanto en Europo 

21 - 30 | 41 - 50 (78)
 
 

Esperantistoj ĉe la kroata prezidento

2005-06-23

Okaze de la 7-a kongreso de kroataj esperantistoj, Stjepan Mesic, la kroata prezidento akceptis reprezentantojn de Kroata Esperanto-Ligo.

Dum la renkonto esperantistoj informis la prezidenton pri la graveco de la internacia lingvo en la azia diskonigo de la kroata kulturo, pri la Esperanto-instruado en lernejoj kaj pri la ebla rolo de la internacia lingvo en la Eŭropa Unio.

[landa-agado]

 

Esperanto en la parlamento

2005-06-11

La 2-an de junio gvidanto de Litova Esperanto-Asocio, Povilas Jegorovas renkontiĝis kun gvidantino de sekretario de la parlamento. Dum la renkonto estis decidita, ke la prezidanto de la litova parlamento ekestas ano de la honora komitato de la ĉi-jara Universala Kongreso, kiu okazos en Kaunas, Litovio.

[landa-agado]

 

Libroj en Amsterdamo en la reto

2005-05-29

La katalogo de la biblioteko de Universitato de Amsterdamo konsulteblas en la reto. La katalogo enhavas pli ol 30 000 titolojn pri kaj en Esperanto. La Esperanto-libraro de la biblioteko estas la kolekto de la asocio "Esperanto Nederland", kiu havas transdonis la libron por prizorgado.

[landa-agado]

 

Scienc-festivalo prezentas ankaŭ Esperanton

2005-05-19

Dum porjunulara sciencfestivalo, kiun organizas Jagelona Universitato en Krakovo, Pollando, estis prezentita ankaŭ Esperanto inter la lingvoj.

La internacia lingvo estis prezentita dum du tagoj, la 18-an kaj la 19-an de majo, inter la 11-a kaj la 17-a horoj en la ĉefplaco de la urbo. Preterpasantoj povis partopreni interesajn konkursetojn, kies premio estis esperantaĵoj.

[landa-agado]

 

Esperanto-malpermeso antaŭ 70 jaroj

2005-05-15

La 17an de majo 1935 la tiama germana ministro pri scienco, edukado kaj popolklerigo, Bernhard Rust, malpermesis la instruadon de Esperanto en germanaj lernejoj. Kiel kaŭzon oni en la dekreto menciis, ke la uzado de Esperanto kondukus al "malfortigo de esencaj valoroj de la nacia karaktero". Per tio la subpremado de Esperanto, kiu ekis jam komence de la nazia regado en 1933, estis oficiale konfirmita.

Granda parto de la Esperanto-kursoj en la lernejoj finiĝis jam antaŭ la dekreto; ankaŭ la kursoj en la radio ĉesis tuj post la nazia potencakirado. La ĉesigo de la lerneja instruado, kiu ekde la dudekaj jaroj okazis en pli ol cent lernejoj en Germanio, kaj la malebligo de organizita laboro terure trafis la Esperanto-movadon kun sekvo dum pluraj jardekoj.

Forigo de la Esperanto-asocioj

La subpremado de la laboristaj asocioj okazis inter marto kaj decembro 1933 - la posedaĵon de Germana Laborista Esperanto-Asocio (GLEA) en la oficejo konfiskis la polico, Socialista Esperanto-Asocio (SEA) decidis dissolviĝi, oni konfiskis la havaĵon de la eldonejo EKRELO kaj la agado de SAT en Germanio estis malpermesita. Multaj el la aktivuloj de la laborista Esperanto-movado estis malliberigitaj, kelkaj mortis.

La Germana Esperanto-Asocio (GEA) devis laŭ junia dekreto de Heinrich Himmler, gvidanto de la germana polico kaj de la nazia organizo "SS", dissolviĝi ĝis la 15a de julio 1936 por eviti ŝtatan malfondon. Per tio finiĝis sub la nazioj la organizita laboro por Esperanto en Germanio.

Refondiĝo post la milito

Post la milito la Esperanto-grupoj en la zono okupita de la soveta armeo estis denove malpermesitaj la 12an de januaro 1949; nur en 1965 fondiĝis en Germana Demokratia Respubliko (GDR) la Centra Laborrondo de Esperanto-amikoj (CLE). En okcidenta Germanio ekde 1946 reaperis Esperanto-grupoj, kiuj ricevis la permeson de la okcidentaj Aliancitoj.

La perdoj pro la nazia subpremado kaj la milito estis forte videblaj en la membronombroj, kiuj atingis malpli ol la duonon de la antaŭmilita tempo.

---

Dekreto de la Regna kaj Prusa Ministro pri Scienco, Edukado kaj Popola Klerigo, Bernhard Rust, de la 17a de majo 1935:

La flegado de artefaritaj mondaj helplingvoj kiel la lingvo Esperanto ne havas lokon en la nacisocialisma ŝtato. Ilia uzado kondukas al malfortigo de esencaj valoroj de la nacia karaktero. Tial oni evitu ĉian subtenadon de instruado de tiaj lingvoj, porinstruaj klasĉambroj ne estu disponigataj por tiu celo.

(Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Bd. 1, 1935, n-ro 10, oficiala parto, p. 228. Citita laŭ: Ulrich Lins, La danĝera lingvo. Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Moskvo, 1990, p. 112, kaj Ulrich Lins, Die gefährliche Sprache. Die Verfolgung der Esperantisten unter Hitler und Stalin, Gerlingen (Bleicher), 1988, S. 104)

---

Adolf Hitler skribis en „Mein Kampf“ (Mia batalo", 1925) pri Esperanto:

Tiel longe, kiel la judo ne fariĝis la mastro de la aliaj popoloj, li vole-nevole devas paroli ilian lingvon; sed tuj kiam tiuj estus liaj servutuloj, ili ĉiuj devus lerni unu universalan lingvon (ekz. Esperanton!), tiel ke ankaŭ per ĉi tiu rimedo la judaro povus regi ilin pli facile!

(Adolf Hitler, Mein Kampf, München, 1941 (603. - 607. Aufl.), S. 337. Citita laŭ: Lins, La danĝera lingvo, p. 98, kaj Lins, Die gefährliche Sprache, p. 92)

[Ulrich Lins, La danĝera lingvo]

 

Euroscola kaj Esperanto

2005-05-09

Grupo de lernantoj, kiuj parolas la internacian lingvon, denove renkontis unu la alian enkadre de la programo "Euroscola" en Strasburgo. La nomo de la aranĝo-projekto estis "Eŭropa Amikeco".

Enkadre de la programo la lernantoj el 4 landoj vizitis la Eŭropan Parlamenton kaj multe lernis pri la internacia amikeco; krome ili studis ankaŭ Esperanton.

Pri la aranĝo aperis gazetartikolo kaj 10-minuta televida intervjuo en Kroatio, kiu estis unu el inter la landoj, el kiuj la lernantoj vizitis Strasburgon.

[nun]

 

Kontraŭdiskriminacia kampanjo en EP per Esperanto

2005-04-14

Eŭropaj esperantistoj per siaj organizoj organizas kampanjon kontraŭ lingva diskriminacio en la Eŭropa Parlamento. Enkadre de la aktivaĵo ĉiuj parlamentanoj ricevos informojn pri ekzistanta lingva diskriminacio.

La ĉefa punkto de la kampanjo estas bazita al la fakto, ke eŭropaj instancoj mem diskriminacias tiujn, kiuj denaske parolas la anglan lingvon.

La tradukaĵoj de la informilo pretiĝos per helpo de diverslandaj esperantistoj.

[diversaj kanaloj]

 

Litovaj esperantistoj denove ricevis monon de registaro

2005-03-14

Municipia registaro de Vilnius liveris al Litova Esperanto-Asocio iom pli ol 12 000 Euroj por ripari ĝiajn ejojn, kiujn la sama registaro transdonis al la Esperanto-asocio okaze de la 90-a Universala Kongreso.

Uk donas monon al la movado

Litova Espranto-Asocio jam de pli ol unu jaro forte movas sin en Litovio por ke oni atingu diversajn mondonacojn kaj subvenciojn de la ŝtato kaj de lokaj registaroj por organizi la Universalan Kongreson. Ofte la rezultoj de la mondonacoj servas ne nur por la organizado sed ankaŭ por posta movada vivo.

[landa-agado]

 

Eŭropa Esperanto-Unio serĉas direktoron

2005-03-06

Ekde majo 2005 en la oficejo de Eŭropa Esperanto-Unio eklaboros nova direktoro. La estraro de EEU nun akceptas kandidatiĝojn.

[esper-inform]

 

Esperanto uzata en la Eŭropa Parlamento

2005-02-25

Dum la konferenco pri laikeco kaj religioj en Eŭropa Unio, kiu okazis inter la 7-a kaj la 8-a de decembro 2004 inter kvin lingvoj estis uzita ankaŭ Esperanto.

Interesiĝantoj povas sekvi la konferencon en ĉiuj kvin lingvoj uzante la retpaĝaron de la Eŭropa Radikala Partio.

[pluraj kanaloj]

 

© EsperantoLand