Faka Aplikado 

21 - 30 | 41 - 50 (75)
 
 

Kuirideoj de la reto per Esperanto

2005-02-26

Esits lanĉita nova, interreta, libere uzebla kuirlibro en Esperanto. La kurilibro troviĝas inter la vikilibroj, kiuj estas ne nur libere legeblaj, sed ajna persono povas kontribui, pliriĉigi la libron.

[nun]

 

Faka komisiono - denove

2005-02-10

Post kelkjara paŭzo Universala Esperanto-Asocio denove okupiĝas pri faka aplikado de Esperanto je instanca nivelo.

UEA nun fondis komisionon pri faka aplikado. La tripersona grupo havas la taskon kunordigi fakajn aktivecojn en Esperantio.

[gazetaraj komunikoj de UEA]

 

Studado de turismo kaj kulturo per Esperanto

2005-02-09

La turisma kaj kultura klerigejo de Akademio Internacia de Sciencoj, AIS San Marino en Bydgoszcz, Pollando komencos sian 15-an studjaron en septembro, nun oni vokas studentojn de la tuta mondo studi kulturon kaj turismon per la internacia lingvo.

Krom AIS ankaŭ la pola registaro rekonas la diplomon, kiun oni ricevas post la studado. La klerigejo estas malfermata por ĉiuj, kiuj havas sialandan sukcesan abiturientan ekzamenon.

[pluraj kanaloj]

 

Terminologoj jam prepariĝas

2005-02-04

Kiel kutime ankaŭ dum la ĉi jara Universala Kongreso okazos Terminologia Forumo por fakuloj, kiuj laboras per Esperanto. Oni jam kolektas ne nur la eblajn diskuttemojn kaj prelegantojn sed ankaŭ eblajn bezonojn por helpo en diversaj projektoj. Ĉiuj interesiĝantoj estas bonvenaj en la Esperanto-terminologiaj laborgrupoj!

[scienca-kaj-faka-agado]

 

Kuiri per Esperanto

2005-01-26

Parolantoj de la internacia lingvo, kiuj ne nur buŝe sed ankaŭ stomake direktas sin al la internacia komunumo de esperantistoj fondis interretan grupon .

[nun]

 

Brajla lernomaterialo en Kroatio

2004-12-11

Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj, KUNE, preparigas brajlan lernomaterialon por koruso, kiun ili organizas por blinduloj en Kroatio. La materialo prilaboras la Zagreban Metodon.

[landa-agado]

 

Interreta marktejo de Esperanto-poŝtmarkoj

2004-12-09

Estis lanĉita retpaĝaro por Esperanto-poŝtmarkoj. En la paĝaro oni povas ne nur rigardi la poŝtmarkojn sed oni povas ankaŭ aĉeti ilin. La paĝaro enhavas katalogon kaj datenojn de diversaj poŝtmarkoj, kiuj rilatas al la internacia lingvo.

[nun]

 

Dano planas komerci per Esperanto en Litovio

2004-11-12

Bent Holm, dana esperantisto vizitis Litovion fine de oktobro por krei komercajn rilatojn inter la du landoj per Esperanto. Pro la sukcesa vojaĝo printempe s-ro Holm planas novan vojaĝon por flegi la kontaktojn kaj krei novajn.

[landa-agado]

 

109 Esperanto-studentoj ĉe Dalian Universitato

2004-11-08

En Dalian Universitato, Liaoning-provinco, Ĉinio Esperanto estas komuni nedeviga studobjekto, kiu valoras 2 studobjektojn. Ĉi semestre aliĝis 109 studentoj el 14 fakoj al la Esperanto-kurso.

22 jaroj de Esperanto ĉe la universitato

Esperanto estas instruata ĉe Dalian Universitato ĉi jare jam de 22 jaroj. En la lernojaro 2004/2005 Esperanto-instruado atingis, ke el inter la nedevigaj studobjektoj ĝi estis translokigita al komunaj nedevigaj studobjektoj.

[landa-agado]

 

Artikolo en gazeto pri poŝtmarkoj

2004-11-04

En la decembra numero de la germana fakrevuo "Die Briefmarke" aperos artikolo pri Esperanto-poŝtmarkoj. La artikolo, kiun verkis Walter Klag, aperos en 80 000 ekzempleroj.

[informado]

 

© EsperantoLand