Lingvokursoj/Instruado 

1 - 10 | 21 - 30 (56)
 
 

Esperanto-kurso en DVD

2005-08-19

Estis eldonita modernigita versio de la rektmetoda kurso "Esperanto, Pasporto por la tuta mondo" en DVD-formato. Danke al la nova tekniko la kreintoj povas enmeti entute 12 lingvojn. La diskopako enhavas krom 4 DVD-j 2 kompaktdiskojn, kiuj enhavas plenan tekston kaj ekzercojn.

[esper-inform]

 

Universitata diplomo en Esperanto

2005-08-11

En Polio ankaŭ ĉi-jare komencos studentoj diplomiĝi pri interlingvistiko tute en Esperanto. La universitato de Poznan jam de kelkaj jaroj funkciigas interlingvistikajn studojn tute en la internacia lingvo.

[pluraj kanaloj]

 

Euroscola kaj Esperanto

2005-05-09

Grupo de lernantoj, kiuj parolas la internacian lingvon, denove renkontis unu la alian enkadre de la programo "Euroscola" en Strasburgo. La nomo de la aranĝo-projekto estis "Eŭropa Amikeco".

Enkadre de la programo la lernantoj el 4 landoj vizitis la Eŭropan Parlamenton kaj multe lernis pri la internacia amikeco; krome ili studis ankaŭ Esperanton.

Pri la aranĝo aperis gazetartikolo kaj 10-minuta televida intervjuo en Kroatio, kiu estis unu el inter la landoj, el kiuj la lernantoj vizitis Strasburgon.

[nun]

 

Universitata kurso en Kongolando bezonas librojn

2005-05-05

Ekde marto 2005 funkcias Esperanto kurso ĉe la universitato de Kinshasa, Kongolando. Por daŭrigi la kursojn kaj eĉ komenci novajn la organizantoj bezonas lernomaterialojn. Plej bezonataj estas lernolibroj por komencantoj kaj vortaroj esperanto-franca kaj franca-esperanto.

[landa-agado]

 

Nova Esperanto-kurso ĉe brazila universitato

2005-05-04

Ekde antaŭ ne longe daŭras ĉe Universitato de Fortoleza, Brazilo kurso de Esperanto.

[nun]

 

Lernolibro de Esperanto por infanoj

2005-04-21

En Litovio estis eldonita lernlolibro de Esperanto por infanoj. La libro celas infanojn, kiuj estas ĉ. 8 jaroj aĝaj aŭ eĉ pli junuaj. La eldonaĵo estas grandformata kaj riĉe ilustrita.

[landa-agado]

 

Rara interlingvistika kurso en retradio

2005-04-06

La rete atingebla radistacio, "Radio Nesto" ekde antaŭ ne longe disaŭdigas kurson pri interlingvistiko kaj esperantologio. La elsendo konsistas el sonmaterialo, kiu estis registrita dum prelegoj de fama esperantologo, Istvan Szerdahelyi.

[esper-inform]

 

Esperanto, libere elektebla studobjekto en Siauliai

2005-03-09

Ekde la printempa semestro 2005 la lingvo Esperanto estas unu el la elekteblaj studobjektoj en la Universitato de Siauliai en Litovio. La kurso validas 2 kreditojn, al ĝi aliĝis 30 personoj el diversaj fakultatoj de la universitato.

[landa-agado]

 

Sonbendoj kaj informiloj mankas en Afriko

2005-03-07

Afrika Oficejo de Universala Esperanto-Asocio petas sendadon de Esperantlingvaj sonbendoj por ke la lernantoj de la internacia lingvo en Afriku ne nur skribu sed ankaŭ parolu la lingvon.

Esperanto en fora Afriko

Pere de sonbendoj la voĉo de Esperanto povas atingi ankaŭ homojn, en kies proksimeco tute ne vivas Esperanto-parolantoj.

Por la Afrika Oficejo mankas ankaŭ informiloj, kiujn ili povas uzi por diskonigi pri la internacia lingvo kaj varbi novajn studentojn.

[landa-agado]

 

"Kurso de Esperanto" eble baldaŭ por Makintoŝo

2005-02-25

La brazila, senpaga lernoprogramo por Esperanto, "Kurso de Esperanto", estas jam delonge uzebla por Vindozo kaj Linukso. Nun oni planas krei version uzeblan per Makintoŝo.

Kiu pretas programi por Makintoŝo?

La autoro de "Kurso de Esperanto", Carlos Pereira, petas helpon kaj kunlaboron de tiuj, kiuj scipovas krei programojn por MacOs. "Tiu helpo au kunlaboro ĉefe konsistos el la 'traduko' (rekodigo) de jam ekzistanta kodaro lau Delfio (Delphi) au Kilikso (Kylix) kaj la koncerna testado. Ĉar temas pri senpage elŝutebla programo, mi neniom povas pagi al tiu helponto, do tio estos voluntula laboro, kies krediton mi tre alte tenos en la kurso mem kaj en la retejo www.kurso.com.br ". Interesitoj bonvolu kontakti al Carlos Pereira per karlocursodeesperanto.com.br .

[landa-agado]

 

© EsperantoLand