Lingvokursoj/Instruado 

11 - 20 | 31 - 40 (58)
 
 

Sonbendoj kaj informiloj mankas en Afriko

2005-03-07

Afrika Oficejo de Universala Esperanto-Asocio petas sendadon de Esperantlingvaj sonbendoj por ke la lernantoj de la internacia lingvo en Afriku ne nur skribu sed ankaŭ parolu la lingvon.

Esperanto en fora Afriko

Pere de sonbendoj la voĉo de Esperanto povas atingi ankaŭ homojn, en kies proksimeco tute ne vivas Esperanto-parolantoj.

Por la Afrika Oficejo mankas ankaŭ informiloj, kiujn ili povas uzi por diskonigi pri la internacia lingvo kaj varbi novajn studentojn.

[landa-agado]

 

"Kurso de Esperanto" eble baldaŭ por Makintoŝo

2005-02-25

La brazila, senpaga lernoprogramo por Esperanto, "Kurso de Esperanto", estas jam delonge uzebla por Vindozo kaj Linukso. Nun oni planas krei version uzeblan per Makintoŝo.

Kiu pretas programi por Makintoŝo?

La autoro de "Kurso de Esperanto", Carlos Pereira, petas helpon kaj kunlaboron de tiuj, kiuj scipovas krei programojn por MacOs. "Tiu helpo au kunlaboro ĉefe konsistos el la 'traduko' (rekodigo) de jam ekzistanta kodaro lau Delfio (Delphi) au Kilikso (Kylix) kaj la koncerna testado. Ĉar temas pri senpage elŝutebla programo, mi neniom povas pagi al tiu helponto, do tio estos voluntula laboro, kies krediton mi tre alte tenos en la kurso mem kaj en la retejo www.kurso.com.br ". Interesitoj bonvolu kontakti al Carlos Pereira per karlocursodeesperanto.com.br .

[landa-agado]

 

Esperanto elektebla jam de 7 jaroj

2005-02-23

En la hispania Universitato de La Laguna Esperanto estas unu el inter la elekteblaj studobjektoj, por kiuj studentoj ricevas kreditojn.

Pro la kontentiga interesiĝo la gvidantoj de la universitato decidis ankaŭ ĉi-jare organizi la studobjekton. Pere de tiu kurso jam pli ol 150 studentoj eklernis la Internacian Lingvon.

[nun]

 

Esperanto-librojn en la plej grandan librotekon de Afriko

2005-01-25

En Magrebo, Maroko nuntempe pretiĝas la plej granda biblioteko de tuta Afriko. La librejo pretas akcepti ankaŭ Esperanto-lernolibrojn.

Oni serĉas prefere arablingvajn lernilojn kaj instrulibrojn por junuloj. La libroteko emas servi ankaŭ kiel kulturbazo kaj instruejo de estontaj esperantistoj en Maroko.

[landa-agado]

 

Instituto Zamenhof trejnas instruistojn

2005-01-04

Tuj antaŭ kristnasko komanciĝis la unua trejnkurso de la Instituto Zamenhof en Togolando, Afriko. La trejnadon partoprenis 21 Esperanto-lernantoj el 3 najbaraj landoj Benino, Ganao kaj Togolando. La trejnitoj ricevis instruistan diplomon post sukcesa ekzameno la 28-an de decembro.

[esper-inform]

 

Brajla lernomaterialo en Kroatio

2004-12-11

Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj, KUNE, preparigas brajlan lernomaterialon por koruso, kiun ili organizas por blinduloj en Kroatio. La materialo prilaboras la Zagreban Metodon.

[landa-agado]

 

Esperanto inter la lingvokursoj de Pac-Boato?

2004-11-09

Estis pozitiva akceptita la propono, ke ankaŭ Esperanto estu inter la elekteblaj lingvotrejnadoj de la vojaĝantoj de Pac-Boato. La fina decido pri la Esperanto-kurso okazos baldaŭ.

Nun oni povas elekti kiel vojaĝanto de Pac-Boato el inter "Globa Angla Trejnado" aŭ "Globa Hispana Trejnado". Pasaĝeroj uzas la lingvoscion dum la programoj en havenurboj, kie la ŝipo haltas dum sia mondvojaĝo.

La Pac-Boaton funkciigas japana ne-por-profita organizaĵo. La ŝipo vojaĝas ĉirkaŭ la mondo tri-kaj-duono foje jare je 3-montaj vojaĝoj haltante ĉe proksimume 20 havenoj. Ĝi portas proksimume 900 pasaĝerojn po vojaĝo kaj
ofertas programojn, agadojn dum la vojaĝo kaj en la havenurboj. havenurbo.

[landa-agado]

 

10 000 uzantoj de "Lernu!"

2004-11-01

La 7-an de oktobro enregistris sin la 10 000-a uzanto ĉe lernu.net, la Esperanto-instrua servo. "Lernu!" ofertas krom la lecionoj diversajn servojn, kiuj estas tre uzeblaj por Esperanto-lernantoj.

[pluraj kanaloj]

 

Esperanto, kiel elektebla lernobjekto en litovaj vilaĝoj

2004-10-08

En du vilaĝaj lernejoj estas elektebla lernobjekto pri lingvoj Esperanto. En la lernejoj instruas la sama persono, Genute Liepinia, kiu gajnis la eblon pere de konkurso.

Daŭre oni oficiale instruas Esperanton en Kaunasa Humanisma fakultato de Vilniusa universitato kiel elekteblan lernobjekton.

[landa-agado]

 

7 novaj Cseh-instruistoj en Litovio

2004-08-19

7 personoj ekzameniĝis sukcese dum la 40-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Birstonas, Litovio, kiel Cseh-metoda instruisto de la Internacia Esperanto-Instituto.

Cseh-metodo estas rekta instrua metodo, kiun kreis Andreo Cseh. La ĉefa karakterizo de la metodo estas, ke oni uzas nur la instruatan lingvon, Esperanton.

La Internacia Esperanto-Instituto estas internacia organizo en Nederlando, kiu okupiĝas pri edukado de Esperanto-instruistoj.

[landa-agado]

 

© EsperantoLand