Lingvokursoj/Instruado 

11 - 20 | 31 - 40 (56)
 
 

Esperanto elektebla jam de 7 jaroj

2005-02-23

En la hispania Universitato de La Laguna Esperanto estas unu el inter la elekteblaj studobjektoj, por kiuj studentoj ricevas kreditojn.

Pro la kontentiga interesiĝo la gvidantoj de la universitato decidis ankaŭ ĉi-jare organizi la studobjekton. Pere de tiu kurso jam pli ol 150 studentoj eklernis la Internacian Lingvon.

[nun]

 

Esperanto-librojn en la plej grandan librotekon de Afriko

2005-01-25

En Magrebo, Maroko nuntempe pretiĝas la plej granda biblioteko de tuta Afriko. La librejo pretas akcepti ankaŭ Esperanto-lernolibrojn.

Oni serĉas prefere arablingvajn lernilojn kaj instrulibrojn por junuloj. La libroteko emas servi ankaŭ kiel kulturbazo kaj instruejo de estontaj esperantistoj en Maroko.

[landa-agado]

 

Instituto Zamenhof trejnas instruistojn

2005-01-04

Tuj antaŭ kristnasko komanciĝis la unua trejnkurso de la Instituto Zamenhof en Togolando, Afriko. La trejnadon partoprenis 21 Esperanto-lernantoj el 3 najbaraj landoj Benino, Ganao kaj Togolando. La trejnitoj ricevis instruistan diplomon post sukcesa ekzameno la 28-an de decembro.

[esper-inform]

 

Brajla lernomaterialo en Kroatio

2004-12-11

Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj, KUNE, preparigas brajlan lernomaterialon por koruso, kiun ili organizas por blinduloj en Kroatio. La materialo prilaboras la Zagreban Metodon.

[landa-agado]

 

Esperanto inter la lingvokursoj de Pac-Boato?

2004-11-09

Estis pozitiva akceptita la propono, ke ankaŭ Esperanto estu inter la elekteblaj lingvotrejnadoj de la vojaĝantoj de Pac-Boato. La fina decido pri la Esperanto-kurso okazos baldaŭ.

Nun oni povas elekti kiel vojaĝanto de Pac-Boato el inter "Globa Angla Trejnado" aŭ "Globa Hispana Trejnado". Pasaĝeroj uzas la lingvoscion dum la programoj en havenurboj, kie la ŝipo haltas dum sia mondvojaĝo.

La Pac-Boaton funkciigas japana ne-por-profita organizaĵo. La ŝipo vojaĝas ĉirkaŭ la mondo tri-kaj-duono foje jare je 3-montaj vojaĝoj haltante ĉe proksimume 20 havenoj. Ĝi portas proksimume 900 pasaĝerojn po vojaĝo kaj
ofertas programojn, agadojn dum la vojaĝo kaj en la havenurboj. havenurbo.

[landa-agado]

 

10 000 uzantoj de "Lernu!"

2004-11-01

La 7-an de oktobro enregistris sin la 10 000-a uzanto ĉe lernu.net, la Esperanto-instrua servo. "Lernu!" ofertas krom la lecionoj diversajn servojn, kiuj estas tre uzeblaj por Esperanto-lernantoj.

[pluraj kanaloj]

 

Esperanto, kiel elektebla lernobjekto en litovaj vilaĝoj

2004-10-08

En du vilaĝaj lernejoj estas elektebla lernobjekto pri lingvoj Esperanto. En la lernejoj instruas la sama persono, Genute Liepinia, kiu gajnis la eblon pere de konkurso.

Daŭre oni oficiale instruas Esperanton en Kaunasa Humanisma fakultato de Vilniusa universitato kiel elekteblan lernobjekton.

[landa-agado]

 

7 novaj Cseh-instruistoj en Litovio

2004-08-19

7 personoj ekzameniĝis sukcese dum la 40-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Birstonas, Litovio, kiel Cseh-metoda instruisto de la Internacia Esperanto-Instituto.

Cseh-metodo estas rekta instrua metodo, kiun kreis Andreo Cseh. La ĉefa karakterizo de la metodo estas, ke oni uzas nur la instruatan lingvon, Esperanton.

La Internacia Esperanto-Instituto estas internacia organizo en Nederlando, kiu okupiĝas pri edukado de Esperanto-instruistoj.

[landa-agado]

 

Kie okazas Esperanto-kursoj?

2004-07-17

Per paŝo post paŝo progresas Esperantujo - kaj grandan kontribuon liveras la Esperanto-instruistoj. Por pli bone videbligi ilian laboron kaj helpi al interesitoj pri Esperanto, EsperantoLand ĵus pretigis tutmondan maparon pri Esperanto-kursoj.

La Esperanto-kursoj laŭloke aperas sur diversaj mapoj; detalajn informojn oni ricevas sur unuopaj prezentopaĝoj. Ĉiu ajn povas aldoni informojn pri pliaj Esperanto-kursoj laŭ la modelo de la jam ekzistantaj maparoj ĉe EsperantoLand.org, kiuj informas pri pli ol cent estontaj Esperanto-renkontiĝoj kaj ĉirkaŭ 250 Esperanto-grupoj en la tuta mondo.

La maparo estighis lau instigo de Germana Esperanto-Junularo, kiu celas plibonigi la informan laboron. La intenco estas plifaciligi la lauregionan serchadon de kursoj kaj tiel komplementigi jam ekzistantajn retejojn.

 

Esperanto instruota al lernejanoj en Italio

2004-07-13

Okazis unua kunsido inter la itala Ministerio pri Klerigado kaj la "Esperanto" Radikala Asocio (ERA) pri eksperimenta instruado de Esperanto al lernejanoj.

La kunveno de la 18a de junio okazis post interkonsento de la ministerio kaj ERA pri la lanĉo de eŭropa eksperimentado pri la internacia lingvo.

Lernu lingvojn pli facile per Esperanto

La eksperimentado celas pruvi la propedeŭtikan rolon de Esperanto. Oni intencas evidentigi, ke la internacia lingvo helpas kaj antaŭhelpas la lernadon de ajna fremda lingvo.

Instruado en bazlernejoj

La projekto koncentriĝos al la unuagradaj lernejoj. Tie al infanoj inter 6 kaj 14 estos instruata Esperanto. Ne nur la lernantoj, sed ankaŭ la instruistoj partoprenos specialan trejnadon, kiu preparas ilin por la instruado.

Projekto gvidata de Esperantistoj

La ĉefa kunordiganto de la projekto estas "Esperanto" Radikala Asocio, kiu zorgos pri la plej multaj kondiĉoj.

 

© EsperantoLand