Lingvokursoj/Instruado 

21 - 30 | 41 - 50 (58)
 
 

Kie okazas Esperanto-kursoj?

2004-07-17

Per paŝo post paŝo progresas Esperantujo - kaj grandan kontribuon liveras la Esperanto-instruistoj. Por pli bone videbligi ilian laboron kaj helpi al interesitoj pri Esperanto, EsperantoLand ĵus pretigis tutmondan maparon pri Esperanto-kursoj.

La Esperanto-kursoj laŭloke aperas sur diversaj mapoj; detalajn informojn oni ricevas sur unuopaj prezentopaĝoj. Ĉiu ajn povas aldoni informojn pri pliaj Esperanto-kursoj laŭ la modelo de la jam ekzistantaj maparoj ĉe EsperantoLand.org, kiuj informas pri pli ol cent estontaj Esperanto-renkontiĝoj kaj ĉirkaŭ 250 Esperanto-grupoj en la tuta mondo.

La maparo estighis lau instigo de Germana Esperanto-Junularo, kiu celas plibonigi la informan laboron. La intenco estas plifaciligi la lauregionan serchadon de kursoj kaj tiel komplementigi jam ekzistantajn retejojn.

 

Esperanto instruota al lernejanoj en Italio

2004-07-13

Okazis unua kunsido inter la itala Ministerio pri Klerigado kaj la "Esperanto" Radikala Asocio (ERA) pri eksperimenta instruado de Esperanto al lernejanoj.

La kunveno de la 18a de junio okazis post interkonsento de la ministerio kaj ERA pri la lanĉo de eŭropa eksperimentado pri la internacia lingvo.

Lernu lingvojn pli facile per Esperanto

La eksperimentado celas pruvi la propedeŭtikan rolon de Esperanto. Oni intencas evidentigi, ke la internacia lingvo helpas kaj antaŭhelpas la lernadon de ajna fremda lingvo.

Instruado en bazlernejoj

La projekto koncentriĝos al la unuagradaj lernejoj. Tie al infanoj inter 6 kaj 14 estos instruata Esperanto. Ne nur la lernantoj, sed ankaŭ la instruistoj partoprenos specialan trejnadon, kiu preparas ilin por la instruado.

Projekto gvidata de Esperantistoj

La ĉefa kunordiganto de la projekto estas "Esperanto" Radikala Asocio, kiu zorgos pri la plej multaj kondiĉoj.

 

Studenta lernolibro rekomendita de rusia ministerio

2004-07-10

La lernolibron "Esperanto", kiun verkis Irina Gonĉarova, rekomendas la Rusia Ministerio pri Edukado por instrui laŭ ĝi en nelingvistikaj universitatoj.

La lernolibro enhavas 13 lecionojn pri Esperanto, gramatikan suplementon kaj vortarojn Esperanto-rusa, rusa-Esperanto. La rusiaj esperantistoj esperas, ke multaj studentoj uzos la novan lernolibron por ekprofundiĝi en la internacia lingvo.

[e-rus-info]

 

Libera Eŭropa Universitato en Esperanto

2004-05-30

Fine de aŭgusto en Komarno, Slovakio oni inaŭguros Liberan Eŭropian Universitaton Kelemantia - privatan institucion, kiu komence konsistos el kvar fakultatoj; oni instruos en la germana kaj en Esperanto.

La universitato aktive okupiĝos pri internacia kaj interkultura komunikado. La Akademio Internacia de la Sciencoj, AIS San-Marino estos grava organizanto de la nova institucio; la rektora triopo konsistos el la AIS-profesoroj Eva Poláková, Helmar Frank kaj Reinhard Selten, nobelpremiulo pri ekonomiko.

Universitato festas per sesioj

Por festi la inaŭguron okazos du sinsekvaj Someraj Universitataj Semajnoj de la 25-a de aŭgusto ĝis la 8-a de septembro 2004. En tiu tempo okazos kultura programo, gvidataj ekskursoj al la regiono kaj al la proksimaj eŭropaj ĉefurboj, lingvokursoj kaj kerne la scienca programo de SUS 27, la ĉi-jara Sanmarineca Universitata Sesio de AIS.

Laŭ la jamaj aliĝoj SUS 27 estos unu el la plej grandaj aranĝoj de AIS ĝis nun. Pro la riĉa kadra programo ĝi estos interesa ne nur por sciencistoj kaj science interesitaj homoj - AIS invitas ĉeesti tiun eventon kaj konatiĝi kun bela regiono en la koro de Eŭropo.

 

Volontulo serĉata - pro neatendita sukceso en Indonezio

2004-05-19

Pro la neatendita intereso pri kurso de Esperanto en la indonezia lingvo oni serĉas volontulon, kiu povos belaspektigi la kurson por la retpaĝaroj de TEJO/UEA. Utilos iom da scio pri vikioj, sed supozeble ne necesas kompreni la indonezian lingvon.

Artikolo vekis Indonezion lerni Esperanton

Hazairin R. Junep pretigis kurson de Esperanto en la indonezia lingvo. Li aperigis artikolon en indonezia scienca revuo pri la nova kurso kaj ekde la apero de la artikolo li ricevas amason da petoj pri lernado de Esperanto.

La aktuala kurso en la indonezia lingvo (Mengenal Bahasa Esperanto) bezonus iom da retpaĝa aranĝo por esti pli bone uzebla.

[esper-inform]

 

13 volas malfermi al si la mondon per Esperanto

2004-05-05

Ĉi-jare 13 studentoj enskribiĝis por la Esperanto-kurso en la Universitato de Kosta Riko. Ili volas envolviĝi en la vivon de la tuta mondo per la internacia lingvo.

La studentoj komencis la lernadon en la unua semajno de marto kaj ili finos ĝin la trian semajnon de junio. La studentoj certas, ke post la kurso ili havos sufiĉe da lingvokono por ekhavi internaciajn rilatojn.

 

En Ĉinio oni serĉas esperantistojn por instrui ajnan lingvon

2004-05-01

Ĉinoj serĉas tri esperantlingvajn lingvoinstruistojn. Unu persono estas serĉata por instrui Esperanton en pekina universitato, aliaj du por instrui la anglan en altranga lernejo.

S-ro Cui Jiayou, cuijiayouyahoo.com.cn, la organizanto de la projekto, substrekas, ke tiuj instruistoj devas esti esperantistoj. Li daŭre akceptas kandidatiĝojn.

[nun]

 

Instruistoj kaj lernantoj samloke dum somero

2004-04-19

La Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) estas tradicia 3semajna aranĝo, dum kiu ĉi-jare okazos kursoj por Esperanto-lernantoj kaj Esperanto-instruistoj samtempe.

Kaj por lernanto kaj por instruisto

La lernantoj povas paŝi pluen en Esperanto aŭ gajni memfidon en la lingvo. Dume oni povas aŭdi pri la lingvo, kulturo kaj komunumo. Aparta parto de la programo okupiĝas pri klerigado pri instrumetodoj en Esperanto.

Vesperaj kaj semajnfinaj program(er)oj diversspecaj donos pliajn eblojn neformale esplori aliajn aspektojn de la Esperantaj lingvo kaj kulturo. Tiuj eventuale inkludos ludojn, grup-kantadon, prikulturajn prelegojn, lumbildajn prezentaĵojn, poeziajn vesperojn, oratoradon, interkulturajn diskutojn, piknikojn kaj ekskursojn.

 

En Hungario: "Esperanto vivas"

2004-03-28

La fakuloj de la hungaria Ministerio pri Instruado konstatis, ke Esperanto vivas kaj apartenas al la vivantaj lingvoj. Krom la morala profito la konstato havas praktikajn avantaĝojn por Esperanto.

En Hungario por akiri diplomon oni bezonas 1 (por altlernejoj) aŭ 2 (por universitatoj) lingvajn ekzamenojn el t.n. vivantaj lingvoj. Esperanton intertempe elektas ĉirkaŭ 5 procentoj de la studentoj - la lingvo havas tiel la trian lokon post la angla kaj la germana.

Pro la transformiĝo de la lerneja sistemo la homoj, kiuj nuntempe komencas aŭ finas siajn universitatajn studojn, plej ofte havas eĉ ne unu lingvan ekzamenon. Por ili Esperanto estas granda helpilo pro sia facileco.

La ministerio sendis sian opinion kiel cirkuleron al ĉiuj universitatoj, kio signifas preskaŭ-devigon akcepti inter aliaj lingvoj ankaŭ Esperanton.

 

Ĉinaj studentoj pri turismo lernas Esperanton

2004-03-26

En la Ĉina Universitato de Administro kaj Softvaro en Pekino, la 13-an de marto, 2004 startis E-kurson por komencantoj, en kiu partoprenas pli ol 80 gestudentoj el la Fakultato pri Turismo Internacia. La kursojn gvidas s-ro Cui Jiayou.

 

© EsperantoLand