Pri Esperanto 

11 - 20 | 31 - 40 (96)
 
 

150-a naskiĝtago de Ludoviko Zamenhof

2009-12-12

( auf deutsch)

(Por gazetara komuniko en via lingvo)

En 1887 en Varsovio aperis maldika broŝuro de 40 paĝoj, "Internacia Lingvo", sub la pseŭdonimo "D-ro Esperanto". Malantaŭ tio kaŝis sin la okulkuracisto Ludoviko Zamenhof, kiu naskiĝis en la 15-a de decembro 1859, antaŭ 150 jaroj. Li kreis la bazon de la lingvo Esperanto jam kiel lernejano kaj li volis per tio konstrui ponton inter la popoloj, por kompreno kaj interkompreniĝo.

Esperanto-parolantoj en pli ol 120 landoj de la mondo

Hodiaŭ en pli ol 120 landoj de la mondo estas homoj, kiuj parolas la internacian lingvon Esperanto; la taksoj varias inter 100.000 personoj, kiuj flue kaj regule parolas Esperanton, ĝis 2 milionoj, kiuj lernis Esperanton. La nombron de denaskuloj oni taksas je 200 ĝis 2000. Kvin nobelpremiitoj lernis kaj parolis Esperanton - interalie la verkisto Isaac B. Singer.

Lerneja instruado en Burundo

La ĉina registaro funkciigas plurajn retejojn en Esperanto, en Burundo oni instruas Esperanton en pli ol 20 lernejoj, la Esperanto-vikipedio enhavas pli ol 120.000 artikolojn, jare aperas ĉ. 120 libroj en Esperanto - tradukitaj aŭ verkitaj originale en tiu ponta lingvo. En la historio de la homaro estis apenaŭ alia lingvo, kiu tiom multe disvastiĝis ene de nur 120 jaroj: En 1887 Esperanto inter la tiutempe ĉ. 7000 lingvoj de la mondo estis la plej malgranda kun nur unu parolanto, hodiaŭ ĝi estas unu el la 50 internacie plej multe uzataj lingvoj.

Kreskanta disvastiĝo

Certe Zamenhof deziris ankoraŭ pli rapidan disvastiĝon de sia lingvo - simile kiel multaj aliaj inventistoj kaj evoluigantoj. La unua telekopiilo (telefakso) ekzemple konstruiĝis jam en 1843; 120 jarojn poste, en la 1960-aj jaroj, la telekopiilo estis apenaŭ disvastiĝinta - hodiaŭ ĝi staras en preskaŭ ĉiu oficejo. Ankaŭ post la unuaj 120 jaroj de Esperanto la demando, kiel tiu lingvo disvastiĝos estontece, plu restas malferma. La parolantoj de Esperanto ĉiukaze atentigas pri tio, ke dum la pasintaj jardekoj Esperanto plu disvastiĝis - en internaciaj renkontiĝoj, en la muziko, kiel gepatra lingvo, en Afriko kaj Azio kaj dum la lastaj jaroj en la interreto.


Fotoj libere elŝuteblaj

Ludoviko Zamenhof (1908)
(1364 × 1914 pixels; 1 247 KB)

Ludoviko Zamenhof
(451 × 530 pixels, 33 KB)

Ludoviko Zamenhof (1887)
(189 × 250 pixels, 27 KB)


Retaj ligiloj

L. L. Zamenhof (Wikipedia)

Esperanto (Wikipedia)

Ĉina registaro

Pliaj informoj pri Esperanto en 62 lingvoj

Lernado

 

Gazeta raporto pri la lingvokonkursa malakcepto

2009-12-07

La gazeto "Generalanzeiger" el Bonn publikigis sur la unua paĝo de sia (papera) semajnfina eldono artikolon pri la malakcepto de Esperanto en la lingvokonkurso "Bundeswettbewerb Fremdsprachen". La titolo estas "Welt-, aber keine Fremdsprache" (monda, sed ne fremdlingvo).
La artikolo estas sufiĉe favora pri Esperanto kaj kritikema pri la decido de la konkurso. Ĝi citas, ke laŭ la organizantoj Esperanto estas tro "artefarita". La aŭtoro Wolfgang Pichler prezentas nian kulturon:

"Fakte ili havas ĉion, kio necesas por vera lingvokulturo: Traduko de la biblio, rokmuzikaj grupoj, gazetoj, interretaj paĝoj, nacia himno. En la universitatoj en Hungario Esperanto intertempe estas rekonita kiel dua lingvo; ĉ. 5000 studentoj tie ekzameniĝas en ĝi. Do ne eblas paroli pri 'artefarita, ĉar ne vivanta' - kontraste al la latina ekzemple, kiu estas permesita en la lingvokonkurso."

Interesa estas ideo pri la "nelandeco" de Esperanto, la neaparteno al difinita lando. Tion la aŭtoro prezentas komence kaj fine:

"'La kono de lingvo de alia lando ebligas veran interkompreniĝon', skribas la federacia prezidento Horst Köhler (...) Malfaciliĝas, kiam lingvo havas parolantojn en 120 landoj, sed ne estas la 'lingvo de unu alia lando'."

Kaj en la fino:

"Pli da ŝancoj la Esperantanoj eble havus, se ili farus el sia lingvo la 'lingvon de unu lando' - se ili do kunvenus en unu loko kaj deklarus tiun sendependa. Plia granda ol la Vatikano ĝi certe estus. Rimarkinde, ke oni ĉiam unue devas meti limon inter si kaj aliaj por esti serioze traktata."

La artikolo estas bona paŝo antaŭen por subteni la akcepton de Esperanto en la lingvokonkurso. Tre afablaj leteroj de legantoj al Generalanzeiger povas eble subteni la efikon de la artikolo.

Se vi ŝatas publike montri vian subtenon al la afero (kaj membras en Facebook), vi povos aliĝi al la tiea peticio: "Für Esperanto beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen". Por Esperanto ĉe la germana "Federacia konkurso pri fremdlingvoj"! Intertempe kolektiĝis pli ol ducent subtenantoj tie.

 

Esperanto-varbaĵoj rete haveblaj

2009-03-20

En la "Esperanto-Butiko" eblas mendi T-ĉemizojn, tasojn kaj kelkajn pliajn varojn kun Esperanto-tekstoj. Oni ofertas unuflanke varbosloganojn en naciaj lingvoj (ekzemple "Esperanto - leichte Sprache, schwer in Ordnung"), aliflanke tekstojn en Esperanto ("La latina estis. La angla estas. Esperanto estos").

Elekteblas impona kvanto de diversaj bildoj.

 

Gazetara eĥo pri NR, IS kaj IF

2009-01-20

"En Germanio ĉiuj parolas Esperanton" titolis la argentina retgazeto "Mendoza Online" en artikolo pri la tri jarfinaj Esperanto-renkontiĝoj en Germanio kaj la evoluo de Esperanto (hispane: "En Alemania todos hablan esperanto"). Tio estis unu el pli ol dudek rete legeblaj raportoj, kiuj menciis la 7-an Novjaran Renkontiĝon (NR) de EsperantoLand.

Evidente la entuziasma redaktoro iom rapide laboris - en la teksto de la novaĵo, kiun disvastigis la hispanlingva novaĵagentejo EFE, oni parolis pri ĉ. 10.000 fluaj parolantoj de Esperanto en Germanio.

Hispanlingva raporto de la novaĵagentejo EFE

La hispanlingvan informon transprenis ĉ. dudeko da retejoj: En Argentino krom la menciita MDZol (Mendoza Online) ankaŭ "La Nación" kaj en Usono raportis "La Revista del Diario" (Miami); publikigis la novaĵon ankaŭ interalie "El Diario Digital Juárez" kaj "El Universal" (Meksiko), "Terra España" kaj "El Confidencial" (Hispanio). En la novaĵo oni raportis pri la tutmonda kresko de la Esperanto-parolantaro kaj la partopreno de dudeko da denaskuloj en la frankfurta Novjara Renkontiĝo.

Germana novaĵagentejo dpa kaj radio-programeroj

En Germanio pri la renkontiĝoj NR, IS kaj IF informis la germana novaĵagentejo dpa en sia regiona servo por Heslando; tion transprenis pluraj retaj kaj eksterretaj gazetoj (kaj la menciita hispana novaĵagentejo). La lokaj gazetoj de Frankfurto raportis plurfoje ankaŭ en siaj paperaj eldonoj. Krome almenaŭ dufoje informis la heslanda radio; la berlina "Radio EINS" elsendis intervjuon kun Lu Wunsch-Rolshoven, prezidanto de EsperantoLand kaj ĉeforganizanto de la NR.

Raportoj pri IS

La asocio EsperantoLand atentigis ankaŭ la gazetojn en la regiono de la IS (Internacia Seminario) de GEJ pri tiu renkontiĝo; rezultis pluraj artikoloj, kiujn verkis lokaj raportistoj, parte rete legeblaj. Krome Felix Zesch estis aŭdebla en intervjuo de Heslanda Radio.


Kelkaj retligoj

Hispane

Mendoza Online (Argentino)
La Nación (Argentino)
La Revista del Diario (Miami, Usono)
El Diario Digital Juárez (Meksiko)
El Universal (Meksiko)
Terra España (Hispanio)
El Confidencial (Hispanio)
Yahoo Noticias (Venezuelo), Meksiko, Ĉilio, Peruo, Argentino kaj en hispana eldono
Llaneza & asociados (Hispanio)
Corneta (Caracás, Venezuelo)
Ñ (Argentino)
Newstin (Prago, Ĉeĥio)
Cunoticias (ligas al Terra España)
la cosa stessa
ADN Cultura (La Nación)
El Castellano
Canal 22 (Meksiko)
El Siglo de Durango (Meksiko)
Últimas Noticias (Bolivio)

Germane

n-tv
Frankfurter Rundschau
Hessischer Rundfunk

Germana radio, aŭskultebla elsendo

Radio EINS (Radio Berlin-Brandenburg)

Pri IS

Oberhessische Presse (30.12.2008)
Oberhessische Presse (2.1.2009)

 

Kristnaskaj salutoj de la papo en Esperanto

2008-12-25

Denove la papo direktis siajn tradiciajn kristnaskajn salutojn ankaŭ en Esperanto al la kredantoj en la tuta mondo: "Dibenitan Kristnaskon kaj prosperan novjaron!"

Estis Papo Johano Paŭlo II., kiu en la jaro 1992 unufoje diris la papajn kristnaskajn salutojn ankaŭ en nia lingvo. Ekde tiam la internacia lingvo estas ĉiujare uzata kristnaske kaj paske dum la beno de la roma ĉefo de la katolika eklezio.

La fakton, ke la papo honorigis ankaŭ Esperanton, menciis i.a. la raportisto de la franca "Radio France Internationale" - "eĉ en Esperanto" la papo salutis la kredantojn, li diris en sia kontribuo. La papo salutis entute en 64 diversaj lingvoj.

 

Reteldono de "Die Welt" pri la tago de la Esperanto-libro

2007-12-16

Tradicie oni festas la naskiĝtagon de Ludoviko Zamenhof (15a de dec. 1859) kiel Zamenhof-tagon aŭ tagon de la Esperanto-libro. La konata germana gazeto "Die Welt" raportis pri tio en sia reteldono.

La gazeto citas interalie el la fama letero al Borovko pri la motivoj de Zamenhof por la laboro pri Esperanto.

Fine oni prezentas la nuntempan uzadon de Esperanto: "Hodiaŭ ekzistas pli ol 100 Esperanto-gazetoj, Esperanto-radio-elsendoj en pli ol dek du landoj, 2100 instrulibroj en 50 lingvoj, oficiala Esperanto-instruado en 30 landoj kaj Esperanto-muzeo en Vieno. Kaj Esperanto-rokmuzikgrupoj."

[Die Welt]

 

Esperanto-varbado de Google Mail

2007-12-13

En duminuta filmo de Gmail pri la filtrado de nedezirata varbado la parolanto fine donas konsiletojn, kiel uzi la gajnitan tempon - ekzemple lerni Esperanton. La montrata libro "Learn Esperanto fast" cetere estas speciale produktita por la filmeto - la titolo ne ekzistas.

La anglalingva filmeto "Spam, time, and you: An educational video from Gmail" videblas ĉe Google kaj YooTube.

Esperanto ĉe Google

Jam de kelkaj jaroj Google uzas Esperanton en sia serĉmaŝino; tie oni povas elekti Esperanton kiel lingvon de la uzanto, same kiel ĉe la Google-grupoj. Lastatempe aldoniĝis Esperanto kiel dezirata lingvo de la serĉataj paĝoj. Google tion faras verŝajne malpli por intence subteni Esperanton, sed sekve de la kreskanta nombro de esperantlingvaj retpaĝoj, ekzemple en la Vikipedio, kie intertempe legeblas pli ol 90.000 artikoloj en Esperanto.

[nejkajfleja]

 

Wal-Mart kaj Esperanto

2007-12-13

En raporto pri la kristnaska varbokampanjo de Wal-Mart, kiu aperas ankaŭ en la hispana, la gazeto "The New York Times" mallonge menciis Esperanton: "Whether shoppers speak Spanish, English or Esperanto, Wal-Mart needs a big Christmas." (Ĉu aĉetantoj parolas la hispanan, la anglan aŭ Esperanton, Wal-Mart bezonas grandiozan kristnaskon.)

[esperanto-usa.org]

 

Grin en svisa gazeto: Esperanto estus "ekonomie avantaĝa"

2007-07-11

Laŭ la ĝeneva profesoro kaj fakulo pri ekonomio de lingvoj, profesoro François Grin, estus "ekonomie avantaĝe, se Esperanto fariĝus plia oficiala lingvo" en la Eŭropa Unio. Tion Grin diris en intervjuo kun la svisa "Coopzeitung" okaze de la publikigo de la "Svisa enciklopedio planlingva" de Andreas Künzli. Laŭ redemando de Grin la titolo de la intervjuo estas "Kiu lingvo do estas natura?"

Studo "La instruado de lingvoj kiel politiko"

Antaŭ du jaroj profesoro Grin prezentis por la franca "Alta Konsilio pri la prijuĝo de la lernejo" ampleksan studon pri la estonteco de la lingvoinstruado en Eŭropo. La raporto "La instruado de lingvoj kiel politiko" ("L’enseignement des langues comme politique publique", franca originalo) traktas tri eblajn scenarojn

1. La angla kiel sola lingvo
2. Plurlingveco
3. Elekto de Esperanto kiel interna laborlingvo de la EU-institucioj

Eblus ŝpari 25 miliardojn da eŭroj jare

Laŭ la studo Britujo havas jaran gajnon de proksimume 17 miliardoj da eŭroj el la avantaĝa pozicio de la angla; tiun sumon pagas la loĝantoj de la aliaj landoj. La enkonduko de Esperanto povus ŝpari al tuta Eŭropo (inkluzive de Britujo kaj Irlando) jaran sumon de 25 miliardoj da eŭroj.

Antaŭjuĝoj pri Esperanto: "Simpla nescio"

Laŭ la studo de profesoro Grin la antaŭjuĝoj pri Esperanto, kiujn oni devus superi antaŭ pli granda disvastigo de Esperanto, ĝenerale baziĝas je "simpla nescio" ("simple ignorance").

 

"Esperanto kaj lingvoj" en germana radio

2007-05-12

En sabato, la 12a de majo, la mezgermana radiostacio MDR Sputnik aŭdigis kvarhoran sendaĵon pri lingvoj. Oni intervjuis interalie la prezidanton de la asocio EsperantoLand, Louis F. v. Wunsch-Rolshoven.

Germanlingva raporto pri la sendaĵo legeblas ĉe MDR Sputnik. La intervjuo pri Esperanto elŝuteblas kiel mp3-datumaro.

 

© EsperantoLand