Renkontighoj 

1 - 10 | 21 - 30 (79)
 
 

Printempaj tagoj

2012-08-15

Jam la trian fojon okazis la renkontiĝo Printempe de EsperantoLand, ĉi-foje en la kunvenejo "Marienburg", alte super la mozela valo kaj kun bela rigardo ambaŭflanken al la rivero, kiu tie tre kurbiĝas. Kunvenis homoj el Belgio kaj Germanio, kiuj ĝuis belan kaj varian semajnon ĉirkaŭ Pasko.

Prelegojn prezentis Christian Declerck (unu pri gramatiko kaj alian pri la Esperanto-literaturo), Alfred Schubert (pri fotoj kaj aparte pri la graveco de anguloj dum fotado), Marcel Delforge (pri vojaĝo al Mongolio) kaj Lu Wunsch-Rolshoven (pri merkatiko, specife rilate al Esperanto).

La ekskursoj gvidis la partoprenantojn al la najbaraj urboj Cochem, Traben-Trarbach, Zell, Bad Bentrich (kun vizito de varmakva banejo), la radio-teleskopo Effelsberg kaj al kelkaj vulkanlagoj de la regiono “Eifel”. La kastelo Arras estis la celo de promeno de kelkaj kuraĝaj migremuloj, kaj dum aliaj sunaj tagoj la ĉeestantoj ĝuis malpli longajn promenojn en la ĉirkaŭdomaj arbaro kaj vinkampoj. Kaj kompreneble en tiu tradicia vinregiono ne povis manki vingustumado.

Lu Wunsch-Rolshoven,
EsperantoLand

(El revuo "Esperanto", majo 2012, p. 116)

 

Prelego "Varbado bezonas ripetadon"

2012-05-30

Dum la "Komuna Esperanto-Kongreso" en Berlino dum pentekosto 2012 Lu Wunsch-Rolshoven, estro de EsperantoLand, prezentis prelegon pri varbado.

La folioj de la prezento kun la titolo "Varbado bezonas ripetadon" estas nun elŝuteblaj sur nia retejo kiel pdf-dosiero.

 

En kvieta valo

2011-08-26

La ĉi-jara 9-a Somera Mezeŭropa Renkontiĝo (SOMERE) okazis de la 23-a ĝis la 30-a de julio rande de la vilaĝeto Kirchähr en la germana regiono "Westerwald", iom oriente de Koblenz. La renkontiĝejo troviĝis en kvieta valo kun arbaro, kio permesis al ni fari kelkajn belajn promenojn; bone regalis nin la kuiristino en la domo. Partoprenis entute dudeko da homoj inkluzive de familio, multaj venis el Belgio, la aliaj el Germanio kaj Pollando.

Jen videblas kelkaj fotoj de la kunveno.

Ekskursoj al Rejno kaj Lahn

Ni ekskursis al diversaj lokoj de la regiono - al Montabaur kaj ties kastelo kaj ankaŭ al Limburg ĉe la rivero Lahn kun ties impone kolora katedralo kaj ĉarma malnova urboparto. En Koblenz kelkaj vizitis la ĝardenekspozicion, dum la aliaj promenis tra la urbo apud Rejno kaj Mozelo. En alia ekskurso ni veturis al la urbetoj Nassau kaj al la malnova baneja kuracloko Bad Ems, kiun vizitadis interalie rusa caro kaj aliaj rusaj famuloj en la 19-a jarcento. Surpriza bildo estis vidi en germana urbeto rus-ortodoksan preĝejon.

Duflanka puzlo kaj pri psikologiaj grupoj

Endome ni sekvis plurajn prelegojn. Christian Declerck prelegis pri la lingvouzo, Danka Leyk klarigis al ni, kiel funkcias psikologia grupo, Lu Wunsch-Rolshoven informis pri kelkaj principoj de varbado kaj pri la difuzo de novaj aferoj. Okazis ankau lingvokurso. Kaj kompreneble ni ĝuis babiladon, ludadon kaj puzladon - ĉi-foje ni havas ne nur tridimensian puzlon, sed sukcesis ankau kunmeti duflankan puzlon, kun la sama bildo supre kiel malsupre; iom streĉe - sed des pli kontentige sukcesi tamen.

Lu Wunsch-Rolshoven, EsperantoLand

 

Deko da aliĝoj por SOMERE 2011

2011-06-13

Intertempe deko da homoj aliĝis al la 9-a SOMERE, la "Somera Mezeŭropa Renkontiĝo" en Kirchähr, proksime de Montabaur en la regiono Westerwald. La domo en bela valo apud rivereto promesas esti bela kadro por la kunveno. Kelkaj programproponoj jam kolektiĝis.

Pliaj informoj troviĝas sur la retpaĝo de SOMERE.

 

PRINTEMPE kun harpoj kaj pupteatro

2011-05-11

Entute 24 gastoj venis al la ĉi-jara dua renkontiĝo "PRINTEMPE" organizita de EsperantoLand, kiu okazis de la 18-a ĝis la 25-a de aprilo en pejzaĝa domo apud la vilaĝo Baasem en la Eifel-regiono, Germanio. Kelkaj el la partoprenantoj ekskurse venis el Belgio kaj ĝuis nur unu tagon, aliaj restis dum unu aŭ du noktoj aŭ la tutan semajnon. Feliĉe la partoprenantaro estis internacia kaj ni preskaŭ ekskluzive parolis en Esperanto.

Promenoj, kastelo, harpoj

La programo estis varia kaj pro la ĉiutaga sunbrilo ni povis pasigi multan tempon ekstere: Ni promenis en la ĉirkaŭo, al najbaraj vilaĝoj kaj apud proksima lago. Dum aliaj tagoj ni ekskursis al kastelo kaj veturis al la urbo Bitburg (kie okazos la venonta Novjara Renkontiĝo). Krome ni vizitis naturcentron kun ekspozicioj pri la historio kaj la naturo de la regiono. Pro la samtempa ĉeestado de harp-orkestro ni povis aŭskulti ties koncerton, bele aranĝitan ekstere apud la domo. Kaj, kompreneble, dum la paska dimanĉo ni amuziĝis serĉante ovojn.

Banado kaj "Aleksandro kaj la mekanika muso"

Endome ni plurfoje ĝuis banadon en la naĝejo kaj aŭskultis prelegojn, interalie pri la vojaĝo de Marcel Delforge tra Moskvo al Mongolio kaj pri varbado. Certe la arta kulmino de la semajno estis prezento de rakonto fare de la lerta pupludisto Christoph Frank: "Aleksandro kaj la mekanika muso". Kaj kiel ĉe ĉiu Esperanto-renkontiĝo ni multe ĝuis babiladon.

Jen kelkaj fotoj de la renkontiĝo.

 

Pri la Novjara Renkontiĝo en la revuo "Esperanto"

2011-02-20

auf deutsch

La revuo 'Esperanto' publikigis raporton pri la 9-a Novjara Renkontiĝo (NR) kaj la 2-a Novjara Internacia Semajno (NIS) de EsperantoLand en sia februara eldono. Plian artikolon publikigis 'La Ondo de Esperanto'. Jen sekvas la raporto el 'Esperanto'.


Infanoj kaj junuloj el deko da landoj


De la 27-a de decembro 2010 ĝis la 3-a de januaro 2011 la asocio EsperantoLand organizis en Saarbrücken la 9-an Novjaran Renkontiĝon (NR).

Ĉi-jare entute 73 infanoj kaj junuloj ĝis 14 jaroj partoprenis – bela pruvo pri la ĉiujara allogeco de la infana kaj junulara programo de NR, kiun lerte kunmetis Christoph Frank kun Betti Maul-Propadović, Nicky Janssen kaj deko da helpantoj. La porinfana ĉeftemo estis la ''maro'' kaj eblis ekzemple partopreni en granda pirata festo, ekzerci pupteatradon, manlabori kaj ludi diversmaniere.

La infanoj venis kun siaj gepatroj kaj aldone partoprenis pliaj paroj kaj unuopuloj – ĉefe el la meza generacio – kaj pli aĝaj junuloj, tiel ke entute 194 homoj partoprenis en Saarbrücken, el 14 landoj – hazarde la samaj nombroj kiel pasintjare. Duono de la infanoj ankaŭ ĉi-foje havas Esperanton kiel denaskan lingvon, kio multe helpis zorgi pri esperantlingva etoso ankaŭ inter ili. Ĉe la plenkreskuloj jam la internacieco subtenis la malkrokodiladon: Triono de la partoprenantoj venis el Germanio, kvarono el Francio, la aliaj el deko da eŭropaj landoj, el Kanado kaj el Urugvajo.

La pli aĝaj junuloj kaj junaj plenkreskuloj bone amuziĝis, organizante sian propran programon kadre de la dua ''Novjara Internacia Semajno'' (NIS) – kelkfoje aparte, ekzemple per ludoj, babilado, ekskurso aŭ en la diskoteko, kelkfoje elektante erojn el la cetera propono.

Novaĵo en la vespera programo ĉi-jara estis kabareto de Christoph Frank, ''La konsilantaro – sensaciaj edukmetodoj'', multe aprezata premiero. Krome prezentiĝis du belaj koncertoj, de Kim Henriksen kaj de Xavier Rodon Morera (de la grupo ''Kaj Tiel Plu''), konataj kaj delonge ŝatataj spertuloj de la Esperanto-muziko.

En la prelega programo kun kvardeko da prezentoj la ĉeftemo estis ''estonteco'' kaj eblis ĝui ekzemple prezentojn pri energiŝparaj domoj, rekta demokratio, prognozomodelo aŭ la estontecoj de literaturo kaj lingvo. Oni povis krome lerni interalie pri la hinda Ramajana-rakonto, tradukado, lingvopolitiko, prezentoteknikoj, manĝokutimoj, infanaj fakaj bildlibroj kaj la objektfunkcia programlingvo Scala.

Kiel kutime estis kvar diversaj lingvokursoj kaj denove Esperanto-ekzamenoj, organizitaj de Katalin Kováts.

Plaĉa estis ankaŭ la silvestra festo, kies diskoteko longe daŭris kaj permesis al kelkaj junuloj almenaŭ unufoje dum la semajno ĝui la matenmanĝon de la domo...

Lu Wunsch-Rolshoven, EsperantoLand

 

Armena Esperantista Unuiĝo en la reto

2010-12-04

La Armena Esperantista Unuiĝo prezentiĝas sur siaj novaj interretaj paĝoj. En Esperanto kaj en la armena oni povas vidi bildojn kaj legi informojn pri la laboro de la asocio.

De la 29-a de junio ĝis la 5-a de julio 2011 la unuiĝo planas sian 1-an Internacian Esperanto-Semajnon en la ĉefurbo Erewan kaj en Tsakhkadzor, Armenio.

[Landa Agado]

 

Finiĝos aliĝperiodo por NR kaj NIS

2010-11-07

En la 21-a de novembro finiĝos la aktuala aliĝperiodo por NR/NIS. Intertempe aliĝis jam 110 homoj el 11 landoj. Ĉu ankaŭ vi volas kunfesti jarfine en internacia rondo?

Kantos por ni Xavier de 'Kaj tiel plu'

Venos por prezentiĝi dum NR/NIS la kantisto kaj gitaristo Xavier de la konata muzika grupo 'Kaj tiel plu' al Katalunio. Jen eblas aŭskulti kelkajn kantojn de la grupo.

Kabareto de Christoph Frank

Ĉi-jare Christoph prezentos ion tute novan: Kabareton. "La konsilantaro" - sensaciaj edukmetodoj, jen la titolo. Priskribon vidu en la programo de NR.

Esperanto-studado:
Lerni Esperanton en EsperantoLando

Lingvokursojn por la diversaj niveloj ofertos Sylvain Lelarge, Jean Luc Kristos kaj Gunter Neue - spertaj el multaj kursoj dum Esperanto-renkontiĝoj.

Esperanto-ekzamenoj

Ankaŭ ĉi-foje vi havos la eblecon partopreni en Esperanto-ekzamenoj, kiujn organizas Katalin Kováts.

Novjara Internacia Semajno

Denove estos apartaj programeroj por junuloj kaj junaj plenkreskuloj, interalie la diskoteko, kiun gvidos Erik Frense. Ĉu vi ŝatos festi jarfine en Saarbrücken, lime de Francio kaj Germanio, kaj estas en la koncerna aĝgrupo? Venu al NIS!

Pliajn informojn troviĝas sur la retejo de la 9-a Novjara Renkontiĝo kaj de la 2-a Novjara Internacia Semajno. Jen listo de jamaj aliĝintoj de NR kaj de NIS.

 

1-a Internacia Kongreso de EsperantoLand

2010-08-17

Esperanto-parolantoj el ok landoj partoprenis en la unua "Internacia Kongreso" de EsperantoLand, kiu okazis de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto en Strasburgo, Francio. Ĉeestis entute 24 homoj el Nederlando, Belgio, Francio, Hispanio, Italio, Aŭstrio, Germanio kaj Usono.

La prelegoj traktis unuflanke temojn rilate al Esperanto kiel "Kondiĉoj de tutmondeco por Esperanto" (Johan Derks), "Kiel faciligi Esperanton?" (Josef Dörr) kaj "Gerila surmerkatigo" (Lu Wunsch-Rolshoven). Krome prezentiĝis prelegoj rilate al lingvolernado kaj organizado de entreprenaj procesoj: "Problemoj de instigo en la akirado de dua lingvo" (Robb Kvasnak) kaj "La teorio de limigoj laŭ Goldratt" (Cyrille Hurstel). Nicky Janssen prelegis pri "Rakontado tra la tempoj kaj la mondo" kaj prezentis rakontojn el Hindio kaj el Japanio (kune kun Lode Van de Velde). Rainer Kurz montris lumbildojn el Suda Afriko. Lode Van de Velde cerbumigis la partoprenantojn per kvizo pri la lingvoj de la mondo kaj kun Nicky Janssen preparis varian programon por la adiaŭa vespero.

La turisma programo gvidis la partoprenantojn per promenoj al la bela malnova urbocentro de Strasburgo kaj al la najbara Kehl; krome okazis vizito de regiona radiostacio. Oni povis ĝui impresan noktan lumigon de la katedralo kun muziko, boatan rondveturadon tra la urbo kaj, kompreneble, la gastronomiajn ofertojn de Strasburgo. Pliaj ekskursoj iris al florfesto en Sélestat kaj al la kastelo de Haut-Koenigsbourg.

Kelkaj materialoj de la kongresaj prelegoj jam disponeblas en la retejo de la kongreso, aliaj sekvos.

La dua "Internacia Kongreso" de EsperantoLand estas planata por la unua aŭgusta semajno de 2011, verŝajne en Belgio aŭ Nederlando.

 

Du agrablaj semajnoj en internacia rondo

2010-08-16

Entute 29 homoj partoprenis en la 8-a SOMERE (Somera Mezeŭropa Renkontiĝo), kiun okazigis la asocio EsperantoLand de la 23-a de julio ĝis la 6-a de aŭgusto, meze de arbaro apud la urbeto Jünkerath (sude de Kolonjo, Germanio, en la Eifel-regiono).

La partoprenantaro venis el Pollando, Nederlando, Belgio, Germanio kaj Francio - bele internacia grupo, en kiu Esperanto estis la ĉiutaga lingvo. Kelkaj vizitis nin dum nur kelkaj horoj, aliaj restis dum pluraj tagoj, semajno aŭ dum la plenaj du semajnoj.

La programo enhavis diversajn ekskursojn en la regiono - de vulkana pado kaj vulkanĝardeno al vizitoj ekzemple de la urbetoj Kronenburg, Hillesheim kaj Bad Münstereifel. Multaj promenoj okazis en la apuda arbaro kaj kelkaj vizitis la lagon de Kronenburg. Endome ni ĝuis la grandan ludosalonon de la domo, orgenan kaj pianan koncertojn de Ludger Schmeink kaj prezentadon de intervjuo pri amo. Por senstreĉiĝo taŭgis interalie cirklodanco kaj gimnastiko (Danka Leyk kaj Anna Dupéchaud), la inventemon stimulis kreado de fabeloj (organizis Catherine Royaux) kaj iom da informoj pri la aliaj oni provis diveni kaj eltrovi per la ludo "La nuda vero". La progresantoj povis partopreni en la lingvaj ekzercoj, kiujn plurfoje proponis Gunter Neue. Flanke de la oficialaj programeroj la babilado en la domo kaj la ĝardeno, dum manĝoj, kafumado kaj promenoj kiel kutime ludis gravan rolon.

En la venonta jaro SOMERE verŝajne daŭros nur unu semajnon. Ni planas okazigi ĝin en la dua aŭgusta semajno, eble apud la maro en Belgio aŭ apuda lando, supozeble post la dua Internacia Kongreso de EsperantoLand.

 

© EsperantoLand