Renkontighoj 

21 - 30 | 41 - 50 (78)
 
 

7a Novjara Renkontiĝo 2008/9 estas preparata

2008-01-23

La sesa Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand okazis de la 27a de decembro 2007 ĝis la 3a de januaro 2008 en Föckinghausen (Bestwig) proksime de Meschede. Kunvenis 139 partoprenantoj el dek tri landoj, el kiuj 56 estas infanoj kaj junuloj sub 17 jaroj.

Komenciĝis nun la preparado de la 7a Novjara Renkontiĝo, kiu okazos ĉi-jarfine.

Fotoj, raporto, partoprenintoj

Intertempe estas videbla ducento da fotoj de la ĵusa kunveno sur niaj paĝoj. Krome legeblas raporto pri la NR en Föckinghausen. La listo de la partoprenintoj plu restas en la reto.

 

De unu ĝis sepdeko da jaroj

2008-01-16

Plej impresa dum la Novjara Renkontiĝo (NR) estas eble la granda kvanto de infanoj kaj junuloj ĝis 16 jaroj. Ĉi-foje, al la 6a NR, organizita de EsperantoLand, venis 56 da ili, kiuj dividiĝis en diversajn laŭaĝajn subgrupojn - estis la rondo de 14- ĝis 16-jaruloj, plejparte denaskaj, estis grupo laŭaĝe iomete sub tiu, kiu vagadis tra la domo ĉiutage produktante kelkminutan filmeton, estis teatra grupo, kiu fine surscenigis teatraĵon kaj estis pliaj grupoj de infanoj, kiuj manlaboris, kreis bestojn, pentris, desegnis, dancis, aŭskultis fablojn, partoprenis en safaria luda posttagmezo, konkursis tablotenise, ludadis aŭ ekskursis al naĝejo. Ĉio ĉi sub la sperta gvidado de Christoph kaj Ines Frank, kiuj kun deko da helpantoj aranĝis tion. Se juĝi laŭ la vizaĝoj ĝojaj dume (kaj larmetaj fine), la semajno multe plaĉis al la infanaro kaj junularo. Jen bildoj de infanoj kaj plenkreskuloj.

El Kanado kaj Siberio al Föckinghausen en meza Germanio

Sed, infanoj kaj junuloj de tiu aĝo ne venas solaj - ĉeestis inter la entute 139 partoprenantoj el 13 landoj ankaŭ okdeko da plenkreskuloj, sufiĉe por ĝui interesajn interparolojn kaj povi bone amuziĝi. Al tio kontribuas certe ankaŭ la fakto, ke NR estas bele internacia kaj germanoj jam delonge estas malplimulto: tri kvaronoj de la partoprenantoj venas el eksterlando, de Ottawa en Kanado ĝis Novosibirsk en Siberio, de Norvegio ĝis Hispanio; el pluraj landoj venis po kelkaj, dudeko ĝis trideko el la najbaraj landoj Belgio, Francio kaj - bela surprizo - 19 homoj el Svislando, kie Esperanto ŝajne iom reviviĝas.

jOmO kaj Magia Vespero

Ĉi-jare okazis Magia Vespero, en kiu ok sorĉistoj prezentis diversajn magiaĵojn, ĵongladon, kreis balonajn bestojn, estis alivestitaj kiel gigantoj kaj fine kovris la scenejon kaj grandan parton de la salono per (artefarita) neĝo - je la grandega amuziĝo de la infanaro. (Jes, ankaŭ polvosuĉiloj povas efiki magie...) En alia vespero jOmO bele koncertis por ni kaj entuziasmigis la aŭskultantaron. Krome estis Luda, Teatra, Muzika kaj Internacia Vesperoj kaj kompreneble kiel kulmino la Silvestra Festo en pluraj salonoj de unu el niaj domoj.

Salsa, Jogo, muzeo kaj bierfarejo

Okazis interalie prelegoj pri Vikipedio, Linukso kaj pri la nova eŭropa referenckadro pri lingvoj, lumbildprelegoj pri mondvojaĝo kaj pri Japanio, diskuto pri trafika politiko, kurso pri tridimensia desegnado kaj pri Salsa-dancado, rondo por malstreĉiĝemuloj kaj por Jogo-ŝatantoj - kaj kompreneble lingvaj kursoj kaj konversaciaj rondoj. Ni ekskursis al pluraj najbaraj urboj kaj vilaĝoj, jen piede, jen aŭte aŭ trajne, por viziti regionan muzeon, bierfarejon, malnovan urboparton, kastelruinon kaj monakejon aŭ simple ĝui la naturon kaj arbaron. Dumtage kaj vespere funkciis la kafejo, kiun sperte gvidis Helmut Klünder kun helpo de Gunter Neue kaj Danka Leyk.

Raporto de novaĵagentejo

Pri la renkontiĝo aperis diversaj artikoloj en la regiona gazetaro, antaŭe kaj dume. Krome la germana novaĵagentejo dpa estis tiom afabla publikigi artikolon, el kio rezultis krom kelkaj regionaj represoj ankaŭ intervjueto en la tutgermana gazeto "Süddeutsche Zeitung" aperanta en Munkeno.

Ek al novaj aventuroj...

Agrable pasis semajno. Feliĉe jam prepariĝas la postaj renkontiĝoj por EsperantoLandanoj - la 5a SOMERE de la 1a ĝis la 17a de aŭgusto kaj la 7a NR fine de 2008, eble en Frankfurto/Majno.

[Ondo de Esperanto]

 

Esperanto-kolokvo en Kubo

2007-12-02

De la 16a gis 18a de novembro ĉi-jare okazis en Havano la unua kolokvo de Kuba Esperanto-Asocio (KEA) sub la temo "Esperanto: lingvo, kulturo, movado".

La kolokvo arigis pli ol 70 Esperanto-parolantojn el la tuta lando en la sidejo de la Malgranda Baziliko de la Monaĥejo Sankta Francisko de Asizo situanta en la malnova urboparto.

Pri la historio de Esperanto en Kubo k. a.

La programo de la kolokvo inkluzivis interalie prelegojn pri la historio de la kuba esperanto-movado kaj pri nuntempo kaj estonteco de la movado internacia. Krome prezentiĝis kulturaj kaj instruaj temoj kiel programaro kreita de kuba esperantisto por interaktiva kurso en komputilejaj kluboj.

Planoj pri aranĝoj

Por la unua fojo la kuba ILEI-sekcio okazigis ekzamenan sesion de KEA kies rezulto estis tre pozitiva. La kubaj ekzamenoj estas kreitaj surbaze de la principoj starigitaj de la internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA. Ili celas daŭre plialtigi la lingvajn kapablojn de la kuba esperantistaro por alfronti estonte gravajn eventojn internaciajn; oni komencis la preparadon de la Unua Kultura Festivalo de KEA planata por novembro 2008 kaj pensas pri eventuala okazigo de Universala Kongreso en la insulo en la jaro 2010.

Forumo pri esperantismo

Alia grava programero estis la "Forumo pri esperantismo", pri ekesto kaj tendencoj surbaze de diversaj dokumentoj kaj manifestoj de la Esperanto-movado.

Ekspozicio

Okazis solena malfermo de ekspozicio pri Esperanto en la provinca biblioteko situanta en tre centra placo de la malnova urboparto. Krome oni faris urban promenadon kun halto ĉe la zamenhofa memortabulo situanta en publika halo de konata komerca centro. La memortabulon oni starigis en Havano en julio 1990 okaze de la 75 UK okazinta en Kubo.

Teatro kaj koncertoj

La kulturaj vesperoj inkluzivis teatran prezenton, koncerton de la elstara kuba aktorino Georgina Almanza, muzikan koncerton en Esperanto kaj ferman ceremonion kaj feston en la centra sidejo de KEA en Havano.

Gazetaraj raportoj

La kolokvo donis okazon informi pri esperanto en diversaj amaskomunikiloj provincaj kaj tutlandaj.

[e-ins - Maritza Gutiérrez]

 

Internacia partoprenantaro ĉe SOMERE 2007

2007-08-06

Entute 33 homoj el ses landoj partoprenis en la 5a SOMERE, kiu okazis de la 13a ĝis la 28a de julio 2007 en arbara domo apud la urbeto Jünkerath sude de Kolonjo en Germanio, same kiel pasintjare. Pro la proksimeco al Belgio, Nederlando kaj Francio ankaŭ ĉi-foje la plimulto de la partoprenantoj, sume 18 homoj, alveturis el eksterlando. Kunvenis dum SOMERE homoj inter oko kaj okdeko da jaroj, kio kreis denove buntan gamon da interesoj kaj kontribuoj.

Ideala ĉirkaŭaĵo por praktiki kaj plulerni Esperanton

Pro la granda kvanto da flue parolantaj eksterlandanoj la kutima lingvo dum SOMERE estas Esperanto - ideala grundo ne nur por
Esperanto-parolantoj, kiuj volas ĝui internacian etoson, sed ankaŭ por komencantoj kaj progresantoj, kiujn ĉiutage ĉirkaŭas nia lingvo. Ankaŭ ĉi-foje alvenis pluraj homoj, kiuj komence heziteme elbuŝigis frazetojn, dum fine la komunikado funkciis multe pli glate. Al tio bele kontribuis la konversacia rondo, kiun gvidis unue Mauro Tauzzi kaj poste Henny De Ketelaere. Sed, kompreneble, ankaŭ la fluparolantoj trovis ion por lerni kaj ekzemple orientiĝis pri vakcinioj, mirteloj kaj grosoj (kaj frande pri arbaraj framboj kaj fragoj), dum oni devis forigi iksodon.

Esperanto 120jara

En la 26a de julio okazis festeto por memorigi la 120an datrevenon de la naskiĝo de Esperanto. (En 1887 tiutage oni permesis la disvastigon de la Unua Libro.) Post tostado, laŭtlegado de letero el la Unua Libro kaj kukoĝuado ni iom diskutis pri la ĝisnuna historio de Esperanto kaj ĝiaj perspektivoj.

Futbalo, primaj nombroj kaj orgena koncerto

En la programo de la ĉi-jara SOMERE troviĝis interalie prelego kaj ekzercoj pri "senperforta komunikado" de Danka Leyk kaj prelegoj pri Go-ludo kaj pri primaj nombroj de Ulrich Görtz. Ludger Schmeink prezentis orgenan koncerton de Dietrich Buxtehude kaj de kelkaj samtempuloj kun klarigoj. Ni elĉerpis nin dum entute tri futbalaj matĉoj. Okazis malstreĉiĝo laŭ Chi Gong kaj laŭ Tai Chi sub gvido de Jutta Chikato, "Olimpikaj Ludoj" en la impona ludsalono de la domo, dancateliero kaj cirklodancoj. Vespere ni kelkfoje bivakfajrumis kaj certe uzis multan tempon por ferietosa babilado.

"Geo-kaŝado" kaj muskaptiloj

Inter la ekskursoj elstaris serio de promenaj serĉadoj kadre de "geo-kaŝado" (helpe de la GPS-orientiĝo), kiujn gvidis Julika Rosenstock. Krome ni vizitis muzeon de muskaptiloj, la urbon Akeno kun ties katedralo, diversajn urbetojn en la ĉirkaŭaĵo kaj lagon por baniĝi. Kaj, certe, ni kelkfoje promenis en la chirkaŭa arbaro.

SOMERE 2008 en Kall-Krekel

La venontjara SOmera MEzeŭropa REnkontiĝo (SOMERE) okazos de la 1a ĝis la 17a de aŭgusto 2008 en proksima loko, Kall-Krekel, kie ni jam bele SOMERumis en 2004. Ankaŭ venontjare vi povos elekti, ĉu vi ŝatos loĝi en domo aŭ en tendo, ĉu ni zorgu pri viaj manĝoj aŭ vi mem. Aliĝilon vi trovos ekde la fino de aŭgusto en la reto sur la retpaĝo de SOMERE - aŭ sendu retleteron al somere2008esperantoland.org .

 

Ĵomart kaj Nataŝa kantas pri NR

2007-07-04

Jam dufoje la konata kantista paro "Ĵomart kaj Nataŝa" gastis ĉe la Novjara Renkontiĝo de EsperantoLand. El ilia entuziasmo fontis kanto pri NR elŝutebla nun ĉe ni.

Krome sur la retpaĝoj de Ĵomart kaj Nataŝa troveblas ilia raporto pri NR.

 

5a Novjara Renkontigho en Trier

2007-01-26

Entute 174 homoj partoprenis en la 5a Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand, kiu okazis de la 26a de decembro ĝis la 7a de januaro en la germana urbo Trier. Nur chirkaŭ dekduo da homoj partoprenis la tutan tempon - la plimulto elektis la tagojn chirkaŭ silvestro por festi la novan jaron en internacia rondo.

Kaj fakte, ĉi-foje ĝi estis tre internacia, ĉar ne ekzistis nacio kun plimulto - la plej granda grupo, tiu loĝanta en Germanio, konsistis el 44 personoj aŭ nur kvarono de la tuta partoprenantaro. El Francio, Belgio kaj Nederlando venis po ĉ. tridek homoj kaj entute la gastoj venis el 14 landoj, el Honkongo kaj Kanado, el Israelo, Rusio, Hispanio kaj Hungario. Jen vi trovas bildojn.

60 infanoj el ok landoj

Por la sesdeko da infanoj inter kelkaj monatoj kaj 16 jaroj estis
ampleksa programo sub la sperta gvido de Christoph Frank. Okazis diversaj laborgrupoj por produkti ludilojn, muzikilojn kaj aliajn objektojn el rubaĵo - ja la kadra temo de la kunveno estis la medio. Krome eblis partopreni en infana teatro kaj spekti pupteatraĵon de Christoph Frank, "Bello kaj Bella", kun iom da magiaĵo. Dum la "ŝtonfesto" por infanoj kaj ludemaj plenkreskuloj oni devis plenumi diversajn taskojn kun ŝtonoj - ĵeti menhiron au ekzemple taksi la kvanton de ŝtonoj en botelo. Krome la infana rondo, en kiu troviĝis granda kvanto de denaskuloj, lerte sukcesis amuziĝi ankaŭ ekster la oficiala programo - interalie per la multaj ludoj, kiujn kunportis Ilse Jacques kaj Bernard-Régis Larue kaj kiuj kunigis infanojn kaj plenkreskulojn.

Pri klimatŝanĝiĝo kaj pri "Les bienveillantes"

Sed por la ĉirkaŭ 50 plenkreskuloj, kiuj ne havis infanojn, (kaj eĉ por la gepatroj) eblis ankau fuĝi la infanan mondon kaj sekvi prelegon pri la biologia diverseco, pri bicikla trafiko aŭ pri la klimatŝanĝiĝo. Oni povis ekzemple konatiĝi kun Moskvo kaj kun Hamburgo, kun Linukso kaj kun la komunikaj konsiloj de Rosenberg, kun la franca romano "Les bienveillantes" kaj kun Sorobano. Estis kurso pri ventrodanco de Yasmin, pri societaj dancoj de Bart kaj rondo de jogopraktikantoj.

Por lernantoj kaj instruantoj

Gunter Neue kaj Svetlana Smetanina zorgis pri komencantoj kaj
progresantoj en diversaj kursoj kaj oni povis spekti ankaŭ la ĉiam ŝatatan Mazi-filmon. Iwona Kocieba prezentis por instruantoj la retpaĝaron edukado.net, la instrufilmon "Pasporto al la tuta mondo" kaj manlibron pri instruado.

"Akordo" kaj "Ĵomart kaj Nataŝa" kun Karina

Vespere okazis du koncertoj, unu de la naŭpersona nederlanda koruso "Akordo", kiu kantas seninstrumente repertuaron de la 15a ĝis la 20a jarcento, de Josquin Des Prés ĝis Leonard Bernstein. Ĵomart kaj Nataŝa kun sia filino Karina prezentis siajn kantojn, inter kiuj tute freŝa kanto pri la aranĝo mem, pri "NR". La silvestra festo elstaris per bongusta bufedo kaj per diskoteko, kiun lerte aranĝis Dirk De Weerdt tiel entuziasmigante la dancemulojn ĝis tre malfrua nokto. Okazis en alia tago muzika vespero kun multaj kontribuoj de partoprenantoj, el kiuj sukcesis surprizi la ĉeestantojn Martin Meyer, kiu muzikis helpe de blindula bastono kaj de monbileto. Krome okazis ankaŭ danca, luda, vingustuma kaj internaciaj vesperoj.

Ekskurso al Luksemburgio kaj promenoj

La tuttaga ekskurso kondukis per trajnvojaĝo al Luksemburgio, kie István Ertl gvidis nin sprite kaj scioplene. Ĉe promeno en Trier necesis distingi verajn kaj falsajn klarigojn pri la urbo. La tradiciaj novjaraj kaj pliaj promenoj permesis al ni iom sperti la apudan naturon.

Kafejo

Kiel kutime eble la plej grava loko de la renkontiĝo estis la komuna kafejo, kie oni kunvenis dumtage kaj vespere por babili kaj trinki ion. Entute la etoso dum la tuta renkontiĝo estis tre agrabla kaj amikeca, se juĝi laŭ la komentoj de la partoprenantoj, el kiuj multaj jam anoncis sian deziron refoje partopreni en la venonta 6a Novjara Renkontiĝo de EsperantoLand. Ĝi okazos en la malgranda vilaĝo Föckinghausen apud Meschede, oriente de la Ruhr-regiono.

Raportado en gazetoj, radio kaj televido

La granda renkontiĝo ebligis sukcesan gazetaran laboron. Raportis pri la 5a NR kaj pri Esperanto la germana novaĵagentejo dpa, pluraj gazetoj - de la loka Trierischer Volksfreund ĝis Basler Zeitung kaj Märkische Oderzeitung -, kelkaj radiostacioj kaj la televido de la regiono Rejnlando-Palatinato. Detaloj kaj retligoj al artikoloj kaj radiokontribuoj troveblas en la koncerna artikolo.

 

Multa gazetara raportado pri la 5a Novjara Renkontiĝo (NR)

2007-01-11

La ĵus finiĝinta 5a Novjara Renkontiĝo de EsperantoLand en Trier havis entute 174 partoprenantojn el 13 landoj kaj kelkajn pliajn gastojn dum unuopaj programeroj. Ĉeestis entute 60 infanoj el ok landoj. La ĉefa periodo kun plej multaj gastoj daŭris de la 27a de decembro ĝis la 3a de januaro; estis aldonaj tagoj ekde la 26a de decembro ĝis la 7a de januaro por homoj, kiuj volis pli longe ferii en Esperantujo.

Germana novaĵagentejo dpa raportis tutlande

La grandeco kaj internacieco de la renkontiĝo kaj la vasta programoferto donis bonan bazon por gazetara laboro. Unuan intervjuon kun organizanto produktis Radio Dreyeckland el la regiono de Freiburg/Breisgau jam fine de novembro. Krome antaŭ la komenco de la kunveno informis pri ni kaj Esperanto la germana novaĵagentejo dpa per tutlanda raporto, kiu represiĝis interalie en gazeto en Brandenburgio ( Märkische Oderzeitung, 24a de decembro) kaj laŭ raportoj en la nordgermana urbo Kiel kaj en Turingio.

Pluraj radioelsendoj kaj televida raporto

En la 28a de decembro tagmeze (ĉ. 12.15 h) la sudokcidentgermana radio SWR elsendis intervjuon kun la prezidanto de EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, en sia 4a programo en la elsendaĵo "Heute um zwölf" (Hodiaŭ je la dekdua horo); SWR estas aŭdebla en la regiono de la konstanca lago ĝis Bonn. Samtage okazis telefona intervjuo kun la luksemburgia Radio 100,7.

Vespere de la 30a de decembro elsendiĝis ĉ. 2 minutoj pri ni en la regionaj televidaj novaĵoj "Rheinland-Pfalz aktuell" (Rejnlando-Palatinato aktuale) je 19.50 h, eble ankaŭ je aliaj tempoj. Fine de la aranĝo plia raportistino de SWR produktis triminutan kontribuon, kiu estis sendita de ili la 5an de januaro posttagmeze. Sarlanda Radio transprenis tiun kontribuon per elsendo el Saarbrücken la 8an de januaro je 6.40 h. Tiu kontribuo kun alia enkonduko nun krome disponeblas en la interreto ĉe "SWR international in cont.ra" (11,4 MB; la parto pri Esperanto komenciĝas je la 16a minuto) kaj ĉe podster.de (ekde ĉ. la 20a minuto).

La loka gazeto de Trier, Trierischer Volksfreund, anoncis niajn du koncertojn (Ĵomart kaj Nataŝa, Akordo) en siaj programpaĝoj de la jarfina eldono, pro kio venis pluraj interesitoj al la koncertoj. Krome la gazeto sendis ĵurnaliston por detala raporto, kiu aperis papere en la 2a de januaro kaj ĉe volksfreund.de jam la 1an.

Tutcerte la kvanto de la raportado estis tre ĝojiga. Tion eblas diri ankaŭ pri la enhavo, kiu ĝenerale estis neŭtrale informa aŭ pozitiva pri nia lingvo. SWR4 ekzemple finis la intervjuon per "Esperanto, die Kunstsprache, die vielleicht doch noch eine Weltsprache wird" (Esperanto, la artefarita lingvo, kiu eble tamen ankoraŭ fariĝas mondlingvo).

Cetere ankaŭ la 2a programo de SWR, eble rezulte de nia gazetara laboro, decidis produkti unuhoran felietonan kontribuon pri planlingvoj, kiu estis sendita la 1an de januaro de 14.05 ĝis 15.00 h. La anonca teksto de tiu elsendaĵo estis relative skeptika.


Trierischer Volksfreund (2a de januaro 2007), volksfreund.de (1a de jan.)

Rätselhaftes aus aller Munde

"Felichan novan jaron" – ein glückliches neues Jahr! Gleichzeitig unbekannt und doch irgendwie vertraut klingt, was auf den Fluren des Trierer Jugendgästehauses zu hören ist. Wer in der Schule Englisch, Französisch oder Latein gelernt hat, wird immer wieder einzelne Wörter verstehen können. Dennoch bleibt die Sprache rätselhaft.

Kommunikationsmittel vom Reißbrett

Esperanto heißt, was hier gesprochen wird. Anders als andere Sprachen hat sich Esperanto nicht auf natürliche Weise entwickelt, sondern wurde am Reißbrett konstruiert. Erfinder ist Ludwik Zamenhof, der im Jahr 1887 erstmals in einer Broschüre die Grundzüge seiner Plansprache vorstellte. Sein Gedanke war es, für die internationale Kommunikation eine leicht erlernbare Sprache mit einfachen Regeln zu schaffen. Auf breiter Front hat sich Esperanto nie durchsetzen können, Angaben über Sprecherzahlen variieren stark, realistisch erscheint eine Zahl von nicht mehr als 500 000.

Aus Spaß an der Sprache

In Trier jedoch wird dieser Tage die ursprüngliche Idee mit Leben erfüllt. Menschen aus Russland, Frankreich oder Deutschland unterhalten sich miteinander, auch Kinder sind darunter. Die elfjährige Klára aus Lŭemburg hat einen ungarischen Vater und eine französische Mutter. "Als wir noch in den Niederlanden wohnten, haben meine Eltern untereinander meist Esperanto gesprochen", erzählt sie. Klára beherrscht Esperanto zwar fließend, ihre Muttersprache ist dennoch Französisch. Gemeinsam mit den Geschwistern Jean-Thierry und Noémi aus der Bretagne bastelt sie nun kleine Puppen aus Stoffresten unter Anleitung der beiden Russinnen Tamara und Svetlana. Die internationale Sprache erweist sich dabei als hilfreich.

"Heute lernen Menschen Esperanto, weil es ihnen Spaß macht", sagt Claudia Hamelbeck aus Bonn. "Die Zeit des Verfassens politischer Resolutionen ist vorbei." An der vorherrschenden Stellung des Englischen in der internationalen Wirtschaft und Politik ist ohnehin so schnell nicht zu rütteln. Als Vorzüge des Esperanto preist Hamelbeck jedoch das Fehlen unregelmäßiger Formen, die Möglichkeit, aus wenigen Grundwörtern neue Vokabeln abzuleiten, und die einfache Schreibweise, die sich an der Aussprache orientiert.

So paradox es klingt, eine der größten Gefahren für Esperanto wäre sein Erfolg. Je mehr eine Sprache in Gebrauch ist, desto stärker verändert sie sich, bildet Unregelmäßigkeiten oder verschiedene Dialekte heraus. "Man darf es nicht zu weit auseinander gehen lassen", ist sich auch Claudia Hamelbeck bewusst. Die relativ überschaubare und einheitliche Sprechergemeinschaft bewahrt Esperanto derzeit vor einer solchen Entwicklung.

Doch um solche Probleme geht es beim Esperanto-Treffen nur am Rande. Im Mittelpunkt steht der Austausch mit Gleichgesinnten. Und manchmal gelingt dabei auch Völkerverständigung in ihrer schönsten Form: Wieland Pusch und seine bulgarische Frau Daniela beispielsweise haben sich vor zwölf Jahren auf einem solchen Treffen kennen und lieben gelernt.

 

Jomo provos rompi sian Guinness-rekordon dum brita kongreso

2006-12-21

La tuluza kantisto JoMo planas en 2007 rompi sian propran mondan rekordon pri multlingva kantado dum la brita Esperanto-Kongreso en Letchworth, norde de Londono. JoMo eniris Guinness Book of Records (Guinness-Libron de Rekordoj) en la jaro 2000 per koncerto de 22 kantoj en 22 lingvoj.

En majo 2007 li estos gastmuzikisto ĉe la Brita Kongreso de Esperanto, kiu okazos 60 kilometrojn norde de Londono en Letchworth Garden City (Ĝardenurbo Letchworth).

"Mi tre ĝojas pri la interkonsento", komentis loka esperantisto kaj prezidanto de la Loka Kongresa Komitato Arturo Sly. "La temo de la kongreso estas ‘Renoviĝo’, kaj kiel pli bone lanĉi renoviĝon ol per rompo de malnova rekordo?"

JoMo, kiu estas listigita en la mondaj rekordoj sub la propra nomo de Jean-Marc Leclerq, estas profesia kantisto de la regiono de Tuluzo en Francio, kie li konatiĝis kiel kantisto en rokbando ‘Les Rosemary Babes’ (La Rozmariaj Beboj). En 1988 li renkontis Esperanton, kaj komencis kanti en la lingvo.

Li fondis en 1996 la rokbandon 'Liberecanoj', kiu kunigis punkrokon, skaon, polkojn kaj tradiciajn slavajn muzikojn, kaj en 1998 ili eldonis la kompaktodiskon ‘JoMo kaj Liberecanoj’.

En 2001 li produktis sian unuan solodiskon, ‘JoMo Friponas’. Ĉi-jare (2006) aperis lia dua soldisko en Esperanto, ‘JoMo Slavumas’ en kiu miksiĝas muziko rusa, jida, cigana, ukraina kaj pola.

"Ni tre bonvenigos junulojn kaj aliajn el eksterlando", komentis Arturo Sly, "Ni deziras krei viglan etoson ĝueblan de ĉiuj, kaj ni invitis al JoMo ĝuste ĉar li povas vigle distri homojn de ĉiuj aĝoj kaj kulturoj".

Letchworth estas nelonge for de du flughavenoj konataj pro malaltekostaj flugoj de Easyjet kaj Ryanair: Luton (20 km for) kaj Stanstead (30km for).

[Ian Fantom (LKK - Merkatado)]

 

La Esperanto-renkontiĝoj kreskas

2006-12-11

En la pasintaj jardekoj eblis konstati daŭran kreskon de Esperanto-renkontiĝoj en Germanio. Aktuale okazas ses ĉiujaraj renkontiĝoj de unu aŭ du semajnoj. Kvar el ili havas regule inter cent kaj ducent partoprenantoj.

Internacia Seminario (IS) ekde 1957

Fine de 1957 okazis la unua "Internacia Seminario" (IS) de Germana Esperanto-Junularo en Mainz kun ĉ. 50 partoprenantoj; ĉi-jare estos la 50a jubileo. La nombro restis kutime inter 40 kaj 120 gastoj ĝis dum silvestro 1979/80 aldoniĝis speciala programo por plenkreskuloj - venis sume 159 homoj.

Aranĝoj por plenkreskuloj ekde 1980

En la postaj jaroj memstariĝis tri sendependaj renkontiĝoj por plenkreskuloj, la Internacia Festivalo (IF), la Printempa Semajno Internacia (PSI) kaj Somera Esperanta Familia Tendaro (SEFT). Ĝis 1990 IS kaj la tri novaj renkontiĝoj en rapida kresko atingis suman partoprenantaron de ĉ. 600 homoj.

Plia granda junulara renkontiĝo en Pollando

En la naŭdekaj jaroj al la Internacia Seminario (IS) venis inter 250 kaj 350 gastoj; en la lastaj jaroj okazis iom da malkresko, eble interalie pro plia samtempa junulara aranĝo en Pollando, Ago-Semajno (AS). Al tiu AS ĉi-jare jam aliĝis 172 partoprenantoj.

Kresko de familiaj aranĝoj

La renkontiĝoj por plenkreskuloj kaj infanoj plu kreskis. Antaŭ kvar jaroj aldoniĝis du pliaj aranĝoj, Novjara Renkontiĝo (NR) kaj SOMERE, kiujn organizas la asocio EsperantoLand. Ĉi-foje al NR venos pli ol 160 homoj el pli ol dek landoj. Ĉeestos ankaŭ 56 infanoj kaj junuloj ĝis 16 jaroj.

Entute la aranĝoj por plenkreskuloj kaj infanoj duobligis sian partoprenantaron inter 1990 kaj hodiaŭ de proksimume 300 al nun ĉ. 600 homoj.

 

115 homoj jam aliĝis al la 5a Novjara Renkontiĝo en Trier (NR)

2006-11-04

Intertempe jam anoncis sian partoprenon po dudeko ĝis trideko da homoj el Nederlando, Belgio, Francio kaj Germanio – krome ĉeestos homoj el deko da pliaj landoj, de Ĉinio kaj Rusio ĝis Hispanio kaj Svedio. La kvina Novjara Renkontiĝo en Trier do prezentos belan internacian miksaĵon kaj idealan lokon por eklerni, plulerni kaj plenĝue apliki nian lingvon. Ĝi okazos de la 26a de decembro 2006 ĝis la 7a de januaro 2007 – eblas partatempe ĉeesti.

Koncertoj de “Akordo” kaj de “Ĵomart kaj Nataŝa”

Vi povos ĝui vesperan koncerton de la nederlanda kantgrupo “Akordo”, kiu prezentos kantojn por infanoj kaj plenkreskuloj. Akordo ĉerpas el diversaj stiloj – de mezepokaj ĝis modernaj, de popolkantoj ĝis rokmuziko. Krome kantos por ni la kazaĥ-sveda paro Ĵomart kaj Nataŝa kun Carina. Post la pasintjara renkontiĝo ili entuziasme produktis kanton pri NR. Krom tiuj koncertoj estos pluraj prezentoj de muziko de partoprenantoj, ĉu kante, ĉu per aliaj instrumentoj.

Ĉeftemo “Medio”

Dum la dekdu tagoj de la renkontiĝo estos diversaj prelegoj kaj kursoj. Vi povos ekzemple elekti inter diversaj dancogrupoj, de ventrodanco kaj cirklodanco ĝis societa dancado, vi povos partopreni diversajn ludojn aŭ aŭskulti pri komunikado sen perforto.

En tempo de pli kaj pli oftaj novaĵoj pri la danĝero de klimata katastrofo ni elektis la ĉeftemon “Medio”. Ni aŭskultos prezentojn de diversaj fakuloj kaj de engaĝitaj civitanoj. La infanoj havos la eblecon konstrui ludilojn el rubaĵoj – aŭ eble pli bone: el ne plu bezonataj objektoj.

Lerni Esperanton en EsperantoLando

Egale, ĉu vi volas nun komenci lerni Esperanton, ĉu vi volas progresi aŭ perfektigi viajn konojn – plej bone tio eblos en internacia bonetosa rondo en Esperantolando. Ni ofertos al vi kursojn en pluraj niveloj kaj laŭ diversaj metodoj; por la paroligo ekzistas prelegoj, diskutoj kaj, kompreneble, nia kafejo.

50-jariĝo de la “Internacia Seminario” de GEJ

Fine de la kvindekaj jaroj okazis la unua Internacia Seminario (IS) de Germana Esperanto-Junularo kun kvindeko da partoprenantoj. Ĉi-jare ni povos festi la kvindekan jubileon de IS. Kvankam ĝi daŭre estas juneca, ĝi estas la prapatro kaj modelo de multaj feriaj Esperanto-renkontiĝoj en Germanio, Eŭropo kaj eĉ en aliaj kontinentoj. Multaj el la nunaj partoprenantoj de NR dum siaj junecaj jaroj pasigis belajn tagojn kaj noktojn en IS – ni dece memoru nian junulan tempon!

Preskaŭ du semajnoj

Jam pasintjare ni longigis la kutime septagan periodon de silvestraj renkontiĝoj – post la bonaj spertoj ni ripetos tion ĉi-foje. Aliĝis intertempe dek kvin ĝis dudek homoj por la komenca kaj la lastaj tagoj. Eble ankaŭ vi ŝatos ferii en Esperantujo jam tuj post Kristnasko, pli longe resti en malpli granda rondo post la ĉirkaŭsilvestraj tagoj aŭ eble alveni januarkomence por ĝui kelkajn tagojn en internacia rondo. En la reto vi povos vidi multajn NR-partoprenontojn kun iliaj partoprendatoj.

Infana programo

Ĝis nun jam aliĝis 40 infanoj, kio promesas denove belan kaj viglan grupon. Ĉefzorgos pri la infanaj bonfarto kaj amuziĝo ankaŭ ĉi-jare Ĉristoph Frank. Aldone al ludoj kaj la konstruado de ludiloj estos lingvaj kursoj, interalie kun la fama Mazi.

Finiĝas aliĝperiodo en la 10a de novembro

Se ankaŭ vi ŝatos “komune festi la Novan Jaron” dum la 5a Novjara Renkontiĝo en Trier, proksime al Francio, Luksemburgio kaj Belgio, ne tro hezitu aliĝi – la nuna aliĝperiodo finiĝos en vendredo, 10a de novembro. Jen informoj pri la 5a NR.

 

© EsperantoLand