Renkontighoj 

31 - 40 | 51 - 60 (78)
 
 

SOMERE 2006: Malgranda, sed tre internacia renkontiĝo

2006-08-23

De la 29a de julio ĝis la 11a de aŭgusto okazis la ĉi-jara 4a SOmera MEzeŭropa REnkontiĝo (SOMERE) apud la germana urbeto Jünkerath en la Eifel-montaro, meze inter Kolonjo kaj Trier. Partoprenis entute 39 homoj, el kiuj la duono venis el eksterlando (Belgio, Britio, Ĉinio, Francio, Nederlando, Pollando); dek el la ĉeestantoj estis infanoj.

Bestoj kaj arbaro

La renkontiĝejo ĉarme situas meze de arbaro, kio ebligis multajn plaĉajn promenojn. Sur la tereno vivas kelkaj bestoj - ŝafoj, kaproj, kunikloj kaj katoj - kion ĉefe la infanoj aprezis. (Pri alia besto, hundo kunportita de partoprenantino, okazis "pentekosta miraklo", kiel ŝerce diris iu: La hundo, kiu kutimas ne obei, kiam oni vokas ĝin en la germana, ankaŭ ne reagis, kiam oni vokis ĝin en Esperanto.)

"Olimpikaj Ludoj"

Tre alloga estis la granda elekto de eksterdomaj kaj endomaj ludiloj, kiujn la domo ofertas. El diversaj ludoj oni kunmetis specon de Olimpikaj Ludoj kun dek disciplinoj, en kiuj la partoprenantoj gaje kaj entuziasme konkursis. Krome eblis elekti el kolekto de plej diversaj kunportitaj ludoj.

Darwin muzike

En prelego de Isabelle Six eblis konatiĝi iom kun la gestolingvo de surduloj, kio tre amuzis la ĉeestantojn. Prelego de Danka Leyk temis pri "asertiveco" - la kapablo okupi kaj konvene teni sian pozicion kaj la proprajn interesojn en sociaj rilatoj. Ludger Schmeink prezentis orgenludadon kun detala klarigo de la funkciigo de orgeno. La ĉeestantoj povis spekti muzikan prezenton de la verko de Charles Darwin, partopreni cirklodancojn kaj "biodancon" kaj senstreĉiĝi per gimnastiko. Por komencantoj kaj progresantoj pri Esperanto oni ofertis kurson, konversacion, rondon pri problemoj de la gramatiko kaj komunan legadon de tekstoj el la Esperanto-literaturo.

Ĉiam ŝatata: Babilado

Kelkaj ekskursoj gvidis al muzeo pri fero kaj gisado, kastela vilaĝo, vulkanĝardeno kun geologiaj vidindaĵoj, kavaĵo kaj najbaraj urbetoj. Sed eble la plej ŝatata programpunkto estis ankaŭ ĉi-jare la libera babilado, ĉu posttagmeze en la ĝardeno sub plaĉa kverko, ĉu vespere en nia kafejo.

Jam notu por 2007

La venontjara 5a SOMERE en 2007 estas planata denove por la unuaj du semajnoj de aŭgusto; la organizantoj serĉos taŭgan renkontiĝejon en la limregiono de Belgio, Francio, Luksemburgio kaj Germanio.

 

Intertempe 25 aliĝoj por SOMERE 2006

2006-07-15

Intertempe aliĝis jam 25 gastoj al la kvara internacia Somera Mezeŭropa Renkontiĝo, kiu okazos de la 29a de julio (ŝanĝita!) ĝis la 11a de aŭgusto 2006 en Jünkerath en la mezmontaro Eifel (meze inter Kolonjo kaj Trier). Sur la listo de aliĝintoj troviĝas gastoj el sep landoj.

Babilado kaj ekskursoj, kelkaj prelegoj kaj kursoj

La programo estos varia kiel kutime - sed celas ĉefe agrablan senstreĉiĝon kun amuzo, babilado kaj ludoj; estos iom da kleriĝo per Esperanto-kursoj kaj prelegoj. Ni krome promenos kaj ekskursos.

Detalojn vi trovos sur nia paĝo pri SOMERE

Venu somerumi kun ni!

 

5a Novjara Renkontiĝo 2006/7 en Trier/Mosel

2006-06-19

La kvina Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand okazos de la 27a de decembro 2006 ĝis la 3a de januaro 2007 en Trier/Mosel; estos aldonaj tagoj de la 26a de decembro ĝis la 7a de januaro. La organizantoj atendas partoprenantojn el deko da landoj.

En la pasinta, kvara Novjara Renkontiĝo (NR) partoprenis entute cent dudek homoj; pli ol la duono venis el Belgio, Britio, Danio, Francio, Hispanio, Luksemburgio, Nederlando, Pollando, Rusio, Svedio kaj Svislando. Venis ankaŭ 30 infanoj inter kelkaj monatoj kaj 15 jaroj. Dum la renkontiĝo okazis ankaŭ kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciantoj.

Kiu partoprenis kaj partoprenos?

En la reto estas legebla la listo de la pasintjaraj partoprenintoj kaj tiu de la ĉi-jaraj aliĝintoj, kiu troviĝas trideko da aliĝintoj (stato de la 19a de junio 06).

 

Pli ol dekdu nacioj ĉe la 4a Novjara Renkontiĝo 2005/6

2006-01-13

Koncerto de Kim Henriksen, mezepoka vespero de Christoph kaj Ines Frank kaj en plia vespero koncerto de Ĵomart kaj Nataŝa kun ilia filino Karina - tiuj verŝajne apartenis al la plej memorindaj eventoj de la 4a Novjara Renkontiĝo de la asocio EsperantoLand, kiu okazis dum la jarŝanĝaj tagoj 2005/6. La sekva NR 2006/7 okazos en Trier, de la 27a de decembro 2006 ĝis la 3a de januaro 2007, aldonaj tagoj de la 26a de decembro ĝis la 7a de januaro.

La aranĝo okazis de la 28a de decembro 2005 ĝis la 8a de januaro 2006 en Frankfurt ĉe Main, la naskiĝurbo de Goethe, al kies gepatra domo kondukis unu el la ekskursoj.

Partoprenis en la renkontiĝo entute 119 homoj el dek du landoj, el kiuj 65, do iom pli ol la duono, venis el eksterlando. Tio certigis agrable internacian etoson por la multjaraj Esperanto-parolantoj kaj bonan ĉirkaŭon por kelkaj komencantoj kaj progresantoj, kiuj lernis kaj plulernis dum la renkontiĝo; la partoprenantoj povis libere elekti la partoprentagojn - ĉu nur komence, ĉu tuttempe aŭ ĉu nur fine post aliaj silvestraj aranĝoj. Jam eblas rigardi unuajn fotojn.

Internacia infanaro

Partoprenis trideko da infanoj inter unu kaj dek kvin jaroj, el sep diversaj landoj, kiuj povis konstrui kastelojn, produkti feltajn ornamaĵojn, partopreni en mezepoka festo, pentri figurojn, sekvi lingvokurson aŭ kune amuziĝi laŭplaĉe.

Raportoj en gazeto kaj televido

La renkontiĝo vekis la intereson de la redakcio de la gazeto "Frankfurter Rundschau", kiu raportis dufoje, pri la aranĝo kaj pri vizito de deko da partoprenantoj ĉe ili. Krome raportis la televido "Rhein-Main-TV" dum du informriĉaj minutoj kadre de la regionaj novaĵoj, en kiuj aperis ankaŭ Ĵomart kaj Nataŝa.

Pri "La postdomo", Sudoku kaj kelkaj ekskursoj

Dum la NR oni povis aŭskulti prelegojn kaj kursojn pri diversaj temoj; okazis interalie amuza prezento de "La postdomo" fare de ties aŭtoro István Ertl, legado de poemoj, diskuto pri "Esperanto kaj politiko", Jogo-kurso, Sudoku-rondo kaj korusaj kunvenoj. Ekskursoj krom la du menciitaj gvidis la partoprenantojn al la urbo Mainz kaj al la urboparto Höchst. Krome ne povis manki la silvestra festo, dum kiu meznokte oni grimpis al la kvina etaĝo de la domo por tie povi spekti dum unu horo ĉiuflanke la piroteknikaĵojn de la ĉi-kampe vere tre aktivaj frankfurtanoj.

 

Ĵomart kaj Nataŝa en la 4a Novjara Renkontiĝo en Frankfurto

2005-12-11

La muzika paro Ĵomart kaj Nataŝa koncertos kun sia filino Karina dum la 4a Novjara Renkontiĝo de EsperantoLand en Frankfurt/Main. La duopo muzikas en Esperanto de preskaŭ dudek jaroj kaj produktis plurajn lumdiskojn kaj okdekon da kantoj, plejparte sentemajn kaj trankvilajn.

En la programo de la Novjara Renkontiĝo krome troviĝas Christoph Frank, Mikaelo Bronŝtejn kaj diversaj kursoj kaj prelegoj, promenoj kaj ekskursoj en la regionon.

Okdeko da aliĝintoj

Aliĝis intertempe okdeko da personoj el deko da landoj. Pliaj detaloj pri la renkontiĝo sur la prezentopaĝo de la Novjara Renkontiĝo .

 

4a Novjara Renkontiĝo de EsperantoLand en Frankfurt/Main

2005-09-12

La kvara Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand okazos de la 28a de decembro 2005 ĝis la 8a de januaro 2006 en Frankfurt/Main. La organizantoj atendas partoprenantojn el deko da landoj.

En la pasinta, tria Novjara Renkontiĝo (NR) partoprenis entute cent kvindek tri homoj; okdek ok el ili venis el Belgio, Britio, Danio, Francio, Hispanio, Hungario, Italio, Koreio, Nederlando, Pollando, Rusio kaj Svislando. Venis ankaŭ 40 infanoj inter du monatoj kaj 15 jaroj. Dum la renkontiĝo okazis ankaŭ kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciantoj.

Kiu partoprenis kaj partoprenos?

En la reto estas legebla la listo de la pasintjaraj partoprenintoj kaj tiu de jam kelkaj el la ĉi-jaraj aliĝintoj.

 

4a Novjara Renkontiĝo de EsperantoLand en Frankfurt/Main

2005-09-09

La kvara Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand okazos de la 28a de decembro 2005 ĝis la 8a de januaro 2006 en Frankfurt/Main. La organizantoj atendas partoprenantojn el deko da landoj.

En la pasinta, tria Novjara Renkontiĝo (NR) partoprenis entute cent kvindek tri homoj; okdek ok el ili venis el Belgio, Britio, Danio, Francio, Hispanio, Hungario, Italio, Koreio, Nederlando, Pollando, Rusio kaj Svislando. Venis ankaŭ 40 infanoj inter du monatoj kaj 15 jaroj. Dum la renkontiĝo okazis ankaŭ kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciantoj.

Kiu partoprenis kaj partoprenos?

En la reto estas legebla la listo de la pasintjaraj partoprenintoj kaj tiu de la kelkaj el la ĉi-jaraj aliĝintoj.

 

Tria SOmera MEzeŭropa REnkontiĝo 2005 en Wissen apud Kolonjo

2005-08-15

Entute 60 homoj partoprenis en la tria SOMERE, kiu okazis de sabato, 30a de julio 2005, ĝis dimanĉo, 14a de aŭgusto. La partoprenantoj venis interalie el Portugalio, Francio, Belgio, Irlando, Pollando, Usono, Meksikio kaj Vjetnamio. La loko Wissen troviĝas ĉ. 60 kilometrojn oriente de Kolonjo, apud la rivero Sieg.

La sekva SOMERE 2006 okazos de la 4a ĝis la 13a de aŭgusto en Jünkerath en la mezmontaro Eifel, proksime de Belgio, Luksemburgio kaj Francio.

 

Pri SOMERE 2004 en Kall-Krekel

2005-07-11

Ĉu vi demandas vin, kial indas partopreni en la ĉi-jara SOmera MEzeŭropa REnkontiĝo en Wissen proksime de Kolonjo en Germanio? Eble interesos vin legi entuziasman raporton pri nia pasintjara kunveno, kiun la aŭtoro verkis en vintro kaj kiu aperis en la "Brita Esperantisto" (numero 958, printempo 2005).

Lerni lingvon per ferioj - kial ĝi sukcesis?

Meze de vintro estas malfacile kapti la apartan ĝojon de someraj ferioj - suno, longaj tagoj, banado, la bonŝanco elekti ĉu nenionfari endome aŭ en la ĝardeno. Tamen restas klare en mia memoro miaj unuaj Esperanto-ferioj - du semajnoj en la Eifel-regiono de Germanio ĉe la dua Somera Mezeuropa Renkontiĝo, organizitaj de Lu Wunsch-Rolshoven el Berlino.

Ĉe enlandaj Esperanto-eventoj oni ofte cerbumis pri kiel uzi la lingvon, kiel paroligi homojn, kiuj apenaŭ faris tion ekde la lasta kunveno. La rezultoj estas ofte nekontentigaj. Oni luktas ne nur kontraŭ gramatikaj kaj vortaj problemoj, sed ankaŭ kun la sento, ke ĉio esta iel nenatura; kial uzi 'fremdan' lingvon kun samlandanoj?

"La lingvo estis natura fono"

Nenio tia okazis ĉe SOMERE; la lingvo ne estis io priluktenda, sed tute natura fono por ĉio okazinta kadre de la ferioj. Kiel, do, ferioj sukcesis, ankaŭ lingve, dum tiom da aliaj eventoj aŭ duone malsukcesis aŭ fiaskis?

Laŭ mi gravas precipe ĝuste tiu natura fono. Inter 58 homoj el 11 landoj, el kiuj ĉiuj elektis la feriojn, ĉar ili jam regis la lingvon aŭ volis lerni ĝin, ĝia uzo iĝis tute natura afero. Mi kiel la sola brito aparte profitis de tio, sed ĝi validis por ĉiuj.

Due, la kondiĉoj de kunvivado instigis la partoprenantojn paroli ofte kaj detale pri iliaj ĉiutagaj ĉirkaŭaĵoj; kompreneble ne nur pri tiuj, sed precipe. En Esperantujo abundas homoj, kiuj scias elokvente pledi por la akcepto de la internacia lingvo, sed ne kapablas klarigi, kie en la kuirejo troviĝas la sukero. Tiun problemon ni ne havis; jen refreŝiga ŝanĝo.

Aparta sperto memorigas min pri tio. Mi helpis sekigi la lavitajn telerojn en la kuirejo. Tio ampleksas ankaŭ plurajn lingvajn taskojn, ekz. kompreni, kie estas la tuj sekvonta vazaro kaj kie tiuj, kiujn la telerlavmaŝino lasis ankoraŭ malpuretaj; trovi pli da sekaj tukoj; kaj kompreni kiel funkcias tirkestaro, kiu trapasas la tutan muron inter kuirejo kaj manĝoĉambro, tiel ke eblas malfermi ĝin en iu el la du ĉambroj - riĉa fonto por spontanea konversacio!

Granda ĝardeno por restadi

Kroma avantaĝo estis la loko. Ni loĝis en skolta gastejo kun komfortaj ĉambroj, manĝejo, kiu servis ankaŭ kiel kafejo kaj babilejo, kaj t.n. 'fotela ĉambro' por legado kaj lingvaj kursoj, kun apenaŭ uzata televidilo. Ekstere estis granda ĝardeno, kie familioj tendumis kaj infanoj ludis sur baskulo kaj balancilo. (Tie ludetis foje eĉ maturaj viroj kun grizaj barboj.) Tiu medio spegulis la diversecon de la partoprenantoj: unuopuloj, familioj kun infanoj, studentoj, pensiuloj - ĉiuj kontribuis al etoso, kiu pli similis al vilaĝeto ol al konversacia rondo.

Internacia infanaro

Ege interese estis observi kaj subaŭskulti la infanojn. Danke al la senlaca laboro de la poeto-kuiristo Cor van Ekelenburg abundis freŝaj fruktoj, kiujn la infanoj entuziasme manĝis; ĉokoladon aŭ sukeraĵon mi neniam vidis. Ĉiam furoris inter ili aŭ pilkludoj ekstere, aŭ ŝakludoj ĉiuloke. Do estis daŭra bezono komuniki maldense sed trafe. Jam dum la unua semajno la infanoj ekuzis Esperanton, kaj poste tio iĝis pli-malpli rutina - kondiĉe ke plenkreskulo ne ĉeestis. Oni do sukcesis komunikigi ilin, ĉar ili mem volis komuniki...

Kursoj, prelegoj, promenoj, kradrostado ...

Kio, do, pri tiuj plenkreskuloj? Matene okazis lingvaj kursoj por progresantoj, kun kroma helpo por komencantoj dum la unua semajno. Tiu helpo tiom efikis, ke la komencantoj iome uzis la lingvon dum la dua semajno. Posttagmeze estis prelegoj pri diversaj temoj: Ĉinio, poezio, bluzmuziko; ankaŭ dancatelieroj, aŭ promenoj per vojetoj, kiuj kondukis rekte en la apudan kamparon. Vespere oni babilis, trinkis, kantis aŭ ludis. Foje okazis kradrostfesto en la ĝardeno, kie oni longe restis ĝis falflugis vespertoj inter la arboj.

Neniu el tiuj eroj estis deviga; oni partoprenis laŭvole kaj sentis sin kontenta; ankaŭ tio - la rajto resti sola laŭbezone - gravas por praktikanto de la lingvo.

Ŝajnas al mi do, ke ferioj estas aparte bona medio por lingva progreso pro tiuj enhavoj: kiel eble plej diversaj partoprenantoj, stimula loĝejo, kaj riĉa elekto de alloga sed nedeviga agado. Ideale estus kompreneble, se oni povus ferii multe pli longe kaj ofte. Ĝis tiu utopio alvenos, eble indas iel feriigi la venontan konversacian rondon...

Jack Warren

 

Internacie en meza Eŭropo

2005-07-03

Ĉu vi ŝatas partopreni trankvilan Esperanto-renkontiĝon kun kvindeko da homoj el deko da landoj, en agrabla domo kun bela ĝardeno, ĉirkaŭ unu trajnhoron oriente de Kolonjo en Germanio? Eble venu al SOMERE, la SOmera MEzeŭropa REnkontiĝo, de la 30a de julio ĝis la 14a de aŭgusto (aŭ partatempe).

Ĉu vi ŝatas plibonigi vian lingvonivelon en kurso kaj samtempe partopreni en internacia Esperanto-rondo? Au ĉu eble unu el viaj konatoj volas eklerni la lingvon? Eble SOMERE taŭgos por vi - ni aparte zorgas pri komencantoj kaj progresantoj.

Ĉu vi ŝatas trankvile ĝui la tempon babilante en la ĝardeno - kaj eble iam havi varion aŭskultante prelegon, baniĝante, dum promeno, ludante aŭ en ekskurso? Pripensu somerumi en SOMERE!

Internacia partoprenantaro

La partoprenantaro estas bele miksita internacie: Triono de la jamaj aliĝintoj venas el Belgio, triono el Germanio, la aliaj venas interalie el Francio, Irlando, Pollando kaj Portugalio. Ĉeestos homoj el diversaj aĝgrupoj, kelkaj infanoj, familioj, paroj kaj unuopuloj - certe ankaŭ vi estos bonvena!

Prelegoj, kursoj, promenoj kaj ekskursoj

Atendos vin varia programo: Vi povos senstreĉiĝi per
Chi-Gong-ekzercoj aŭ dum dancado, vi povos amuziĝi dum sorĉistina aranĝo kaj ĝui la ĉirkauaĵon dum promenoj kaj ekskursoj en la mezmontara apuda regiono. Kaj vi povos ĝui la apuddoman parketon kun arbareto kaj du riveretoj, kie eblas fuĝi en ombron, se la suno eble tre brulos.

Pliajn informojn vi trovos sur niaj retopaĝoj pri SOMERE ; tie videblas kelkaj bildoj kaj listo de multaj jamaj aliĝintoj. Se vi havas demandojn, ne hezitu meti ilin.

Venu somerumi dum SOMERE!

 

© EsperantoLand