Libroj kaj lumdiskoj

Vi povas trankvile serĉi. Klakante al librotitolo, vi vidos priskribon de la libro.

Se vi mendas ion, vi povas resendi ĝin dum 4 semajnoj ekde la tago de la alveno ĉe vi.

Ĉi-sube vi trovas la librojn laŭ unuopaj rubrikoj aŭ el unu rubriko. Vi povas ankaŭ serĉi en la Kompleta Listo: Sur la paĝo kun la "listo de rubrikoj" tuj ĉi-sube klaku al "Ĉiuj titoloj el tiu ĉi rubriko".

Bedaurinde nuntempe ni ne povas forsendi librojn. Preskau la kompleta librostoko estis detruita dum incendio en junio 2021 pro fajro kaj estingoakvo. Restis nur kelkaj libroj eldonitaj de la Esperanto-Centro Paderborn; krome poste Tesi, la testudo, estos denove liverebla.

al la listo de rubrikoj

Faka literaturo (124 titoloj)
Ĉinaj tradiciaj festoj (Ĉji Ŝing)
Pri 14 hanaj festoj kaj 17 minoritato-festoj
Prezo: 3,00 €
Ĉirkaŭ la skolo Analiza (Rikardo Ŝulco)
La "cigna kanto" de Ŝulco; tekstoj ktp.
Prezo: 19,00 €
Ĉu vi konas la Teron? (Endre Dudich)
Altnivela enkonduko en geologion; figuroj, tabeloj
Prezo: 6,50 €
100jara Esperanto (Diversaj aŭtoroj)
16 studoj de Akademianoj pri diversaj Esperanto-aspektoj
Prezo: 11,50 €
Aŭtobiografio de bakterio (Gaŭ Ŝiĉji)
16 ĉapitroj pri bakterio vojaĝanta tra homa korpo
Prezo: 3,00 €
Aktoj de Internacia Scienca Akademio Comenius (Neergaard (red.))
Sciencaj artikoloj de Neergaard, Frank, Lapenna ktp.
Prezo: 9,00 €
Aktoj de la Akademio: 1963 ‚Äď 1967 (Akademio de Esperanto)
i. a. decidoj pri pasivaj participoj k vortfarado
Prezo: 5,00 €
Aktoj de la Akademio: 1968 ‚Äď 1974 (Akademio de Esperanto)
i. a. Oka Aldono al la Universala Vortara, Baza Radikaro
Prezo: 6,00 €
Al unu lingvo por Eŭropo? (Mark Fettes)
La estonteco de la Eŭropa Babelo; E-Dok. 27E
Prezo: 1,50 €
Alphabetischer Katalog der S√§chsischen Esperanto-Bibliothek (Beno√ģt Philippe)
A4
Prezo: 5,00 €
Antoni Grabowski (Banet-Fornalowa)
Biografio pri la eminenta Esperanto-aganto
Prezo: 3,00 €
Atoma klarigo de materialpropreco (Rob Vetter)
Fizikofaklibro por studentoj en evoluaj landoj
Prezo: 7,50 €
Bábeltől a világnyelvig (Dr. István Szerdahelyi)
Hungarlingva historio de la evoluo de la mondlingvo: De Babelo al la mondlingvo.
Prezo: 7,00 €
Bah√°‚Äėu‚Äėll√°h (Bahaa Esperanto-Ligo)
Deklaroj de la Bahaa Internacia Komunumo
Prezo: 2,00 €
Bibliografio de la publikaĵoj - Verzeichnis der Veröffentlichungen (1962 - 1979) (Reinhard Haupenthal)

Prezo: 1,50 €
Bibliografio de la publikaĵoj de Reinhard Haupenthal. Suplemento 1980 - 1986 (Fernando de Diego)
Listo de sepdeko da verkoj kaj artikoloj de la konata esperantologo
Prezo: 1,00 €
Boulogne 1905; testo kaj triumfo (Kongresinto)
Samtempa raporto pri la 1a Universala Kongreso
Prezo: 1,50 €
Cent himnoj (melodioj) (H. A. Rosbach)
Muziknotoj por la "Cent himnoj"; A4
Prezo: 3,00 €
Contribution of UEA to world peace (Ulrich Lins)
Esperanto Documents 37 A
Prezo: 1,50 €
Defendo de la libro pri la triunuo (Johano Hus)
El la latina de G. Berveling; Voĉoj Kristanaj 18
Prezo: 2,00 €
Dek prelegoj (K√°lman Kalocsay)
Pri lingvo kaj literaturo de Esperanto
Prezo: 6,00 €
Deklingva manlibro pri politiko (Stefan Maul)
Multaj fakaj nocioj kun klarigoj en 10 lingvoj
Prezo: 12,00 €
Diskriminacio (R. Corsetti (red.))
21 prelegoj el la 65a UK en Stokholmo, 1980; pri diversaj aspektoj de diskriminacio
Prezo: 10,00 €
Dr. Zamenhofs sprachliche Gutachten (W. Lippmann)
Germanlingva prilaboro de la Lingvaj Respondoj de Zamenhof
Prezo: 5,50 €
Dua manlibro de varbado (G√ľnter Conrad)
Apliki reklamteknikon kaj psikologion al Esperanto-varbado
Prezo: 3,50 €
El la polvo de la tero (W. F. Rolt)
Enkonduko en la grundosciencon
Prezo: 6,00 €
El teorio kaj praktiko de Esperanto-instruado (ILEI)
Ref. de 21a Konferenco de ILEI en Lodzo, Julio 87
Prezo: 6,50 €
El verva vivo ĵurnalista (Stefan Maul)
La fondinto kaj multjara ĉefredaktoro de "Monato" rakontas el sia vivo
Prezo: 20,00 €
Enkonduko al literatura kritiko (G. Silfer (ps.))
Jen okcidenta tradicio kaj literatura kritiko tra la Esperanto-historio
Prezo: 5,00 €
Enkonduko al literatura kritiko (G. Silfer (ps.))
El serio didaktika de KCE, 2a eld.
Prezo: 6,00 €
Enkonduko en bazajn principojn de prikodiagnozo miokinetika (Gilsen Passos)

Prezo: 2,50 €
Enkonduko en la kategorioj de Aristotelo (Porfirio la Fenica)
Trad. E. Pauli; traktado de la logiko
Prezo: 4,50 €
Enkonduko en la librosciencon de Esperanto (R. Haupenthal)
Informoj pri historio, lingvo, literaturo, gazetaro
Prezo: 3,00 €
Entrepreno (Werner Bormann)
Studmaterialo pri ekonomiko por AIS-kursoj
Prezo: 2,50 €
Esperanto - Ĉu Eŭropa aŭ Azia lingvo? (Claude Piron)
Fama eseo; Esperanto-Dokumento n-ro 10
Prezo: 2,50 €
Esperanto - Das neue Latein der Kirche (Ulrich Matthias)
Esperanto im Dienst der Verständigung unter Christen
Prezo: 7,00 €
Esperanto - la internacia Lingvo; sciencaj aspektoj (D. Blanke (red.))
Prelegoj Ahrenshoop (Gjivoje, Blanke, Szerd.)
Prezo: 5,00 €
Esperanto - lerneja eksperimento (Helmut Sonnabend)
Raporto, analizo, konkludo pri la kvinlanda eksperimento
Prezo: 9,00 €
Esperanto als Unterrichtsgegenstand (Till Dahlenburg)
Entwicklung, pädagogischer Wert, Ergebnisse, Vorschläge
Prezo: 2,00 €
Esperanto en komerco (Bruno Vogelmann)
Raportoj pri la uzo de Esperanto en komercaj firmaoj
Prezo: 3,00 €
Esperanto en nova framo (Albert Goodheir)
Eseo premiita per premio Minnaja, 1986
Prezo: 1,50 €
Esperanto in the Modern World / Esperanto en moderna mondo (R. Eichholz u. V. S.)
Studoj + artikoloj; dulingva (Angla + Esp.)
Prezo: 24,00 €
Esperanto und Wissenschaft (Detlev Blanke)
Abriss der Interlingvistik mit Bibliographie
Prezo: 6,00 €
Esperanto-teatro (6 kajeroj) (Banet-Fornalowa)
6 kajeroj pri E-teatro kaj E-teatrogrupoj
Prezo: 7,00 €
Esperanto: eine linguistische Standortbestimmung (Claude Piron)
Traduko de "Esperanto - ĉu Eŭropa aŭ Azia lingvo"
Prezo: 3,00 €
Esperantologio kaj ties disciplinoj (Paul Neergaard)
Supervido de la diversaj fakoj de esperantologio
Prezo: 2,50 €
Federala sperto (Edmond Privat)
komparo inter Usono,Svisujo kaj Ligo de Nacioj
Prezo: 2,00 €
Fervoja terminaro (Rosher)
Ĉiu ĉapitro havas priskribon kaj terminareton
Prezo: 1,50 €
Fervoja terminaro en Esperanto (IFEF)
Suplemento al Lexique général des termes ferroviair
Prezo: 6,00 €
Flandra kaj Nederlanda Esperanto-bibliografio (Guido Thys)
Katalogo kun 516 eroj de eldonaĵoj
Prezo: 5,00 €
Frekvencmorfemaro de parolata Esperanto (Zlatko Tiŝljar)
Perkomputila esploro pri 1343 morfemoj
Prezo: 2,50 €
Fundamento de taktiko . . . en Go-ludo (M. Emori)
Go-Serio 2; por konantoj de la ludo
Prezo: 12,00 €
Generaciaj aspektoj de la Esperanto-movado (UEA)
Raporto pri la 67a UK en Antverpeno 1982
Prezo: 1,50 €
Geografio de Ĉinio (div.)
14 artikoloj + mapo pri Ĉinujo
Prezo: 3,00 €
Glozel kaj la prahistoria skribo (André Cherpillod)
Pri la arkeologia afero de GLozelo kaj skribostudo
Prezo: 14,50 €
Gramatika ABC-mempraktikilo (Vleminck/Damme)
Pri gravaj ĉapitroj de la Esperanto-gramatiko; A4
Prezo: 16,00 €
Gvidlibro pri Pekino (Laj Hajlong)
Praktika manlibro por turistoj en Ĉinujo
Prezo: 4,00 €
Hejmoj de birdoj (Ju zi)
Plenkolora Ĉina libreto pri birdoj kaj ties nestoj
Prezo: 2,00 €
Historio de Esperanto (Karl Beckmann)
Skiza resumo, iom simpliga
Prezo: 2,00 €
Historio de esperanto 1887 - 1912 (Z. Adam (ps.))
La plej frua iom ampleksa historio de Esperanto
Prezo: 5,50 €
Historio de la Esperanto-Grupo La verda stelo (Jaumotte k. a.)
Tri apartaj broŝuroj pri la Antverpena Esperanto-grupo
Prezo: 6,00 €
Historio de TEJO (Norberto Saletti)
Historio de la junulara Esperanton-movado; Esperanto-Dokumento 21
Prezo: 1,50 €
Homaj rajtoj (Leah Levin)
Bazaj informoj pri Homaj Rajtoj ktp.
Prezo: 8,00 €
Interesa arkeologio (Marinko Ĉivoje)
Pri Egiptujo, Pompejo, Danaj Vikingoj ktp
Prezo: 5,00 €
Interhelpo, kiel faktoro de l'evoluo (P. A. Kropotkin)
Fundamenta verko de anarkiismo. Tradukis J. Lepeix kaj Valo.
Prezo: 5,00 €
Internacia Scienca Dokumentaro 1992 - 1995 (AIS)
Registro de la ILo-sciencistoj konataj al AIS
Prezo: 10,00 €
Internacia Scienca Dokumentaro 1996 - 1999 (AIS)
Registro de la ILo-sciencistoj konataj al AIS
Prezo: 11,00 €
Jam temp' est√°! "Kairos-dokumento" de sudafrikaj kristanoj (Ulo (ps.))
Pri teologio kaj politiko; VK 9
Prezo: 2,00 €
Juraj terminologiaj problemoj (Ivo Lapenna)
aparte pri la Esperanta terminaro
Prezo: 4,50 €
Kiamaniere distingi la fungojn? (M. Simondetti)
Esperanta-Itala eldono; distingi la venenajn de nevenenaj
Prezo: 6,50 €
Kibernetiko de la homa lingvo (Frank/Yashov)
Prelegoj de la 9a Internacia Kongreso de Kibernetiko Namur 1980
Prezo: 7,00 €
Kien la poezio? (Brendon Clark)
Traktaĵo pri poezia principo + ekzemplaj poemoj
Prezo: 5,50 €
Klasifo de esperantaj temoj (Montagu Butler)
Ampleksa skemo por la klasifiko de libroj k. s.
Prezo: 9,00 €
Klerigo kaj prikalkulado (Behrmann/Ŝtim.)
Artikoloj pri kibernetika pedagogio
Prezo: 3,00 €
Konjunkturpolitiko (Werner Bormann)
Tezoj por lekcioj en AIS Aŭgusto 1989
Prezo: 3,00 €
Konstruteknika terminaro. Sveda - Esperanto (Moberg (red.))
Sveda-Esperanto, kaj Esperanto-diverslingva
Prezo: 3,50 €
La Analiza Skolo antaŭ la Malnoveca tribunalo (Hermano Bermano (eld.))
Ŝulco Rikardo respondas al tri leteroj de M.
Prezo: 3,00 €
La Bahaa religio; ĝiaj Ĉefaj instruoj kaj rilatoj al Esperanto (Heinz D. Maas)
Konciza orientiĝo pri la Bahaa Kredo.
Prezo: 4,00 €
La bela subtera mondo (Leander Tell)
Libro pri grotoj; 24 tabeloj
Prezo: 6,00 €
La esenco de la Analiza Skolo (Rikardo Ŝulco)
Fama prelego 1988-11-17; (kasedo havebla)
Prezo: 2,00 €
La fontoj de Esperanto (D. B. Gregor)
Dua kompletigita eldono
Prezo: 3,50 €
La kaŝita vivo de Zamenhof (N. Z. Maimon)
Esearo de la plej kompetenta Zamenhofologo
Prezo: 21,50 €
La korpo de la homo - enkonduko en la anatomion/fiziologion (Harald Schicke)
facile legebla
Prezo: 15,00 €
La krimo de l' milito (Juan B. Alberdi)
Argentina verko pri pluraj aspektoj de milito
Prezo: 3,00 €
La lingva problemo en turismo (UEA)
Esperanto-Dokumento 22 E; 1985
Prezo: 2,00 €
La mondpercepto de la modernaj natursciencoj (Behrmann (red.))
Prelegoj de la 10a IS
Prezo: 4,00 €
La nova paradigmo en psikologio (R. Feldman Gonz.)
Prezento de koncepto pri unueca perceptado
Prezo: 8,50 €
La romantika periodo (Franca poezio) (G. Waringhien)
El franca poezio 1790 - 1902; + skolonotoj
Prezo: 12,50 €
La vunda punkto - 1a parto (Rikardo Ŝulco)
Publika letero al W. Auld; esperantologiaj konsideroj
Prezo: 3,00 €
La vunda punkto - 2a parto (Rikardo Ŝulco)
Respondo al W. Auld; esperantologiaj konsideroj
Prezo: 3,00 €
L‚ÄėEsp√©ranto: langue europ√©ene ou asiatique (Claude Piron)
Franca traduko de la fama teksto
Prezo: 1,50 €
Leksara kolekto de propraj nomoj (Ŝulco/Bermano)
Preskaŭ dek mil Esperantigitaj nomoj plus font-indikoj
Prezo: 10,00 €
Lignva problemo en scienco kaj Esperanto (UEA)
Esperanto-Dokumento 24 E; 1986
Prezo: 2,00 €
Lingva problemo de nealiancitaj landoj en ilia movado (Tibor Sekelj)
Esperanto-Dokumento 13 E
Prezo: 1,50 €
Lingvaj malhelpoj en rilato al la nova monda informa kaj komunika ordo (UEA)

Prezo: 1,50 €
Lingvokibernetiko/pedagogia kibernetiko (P. Broczkó (red.))
Dua volumo de prelegoj (A, F, Esp.) Interkybern. 1985
Prezo: 2,50 €
Lingvokibernetiko/Sprachkybernetik (Frank/Yashovardan)
Esperanto-lingvaj aktoj de la 9a Internacia Kongreso de Kibernetiko
Prezo: 5,00 €
Mein geliebtes Esperanto (Rikardo Ŝulco)
Umfassende Einf√ľhrung in das Esperanto
Prezo: 8,00 €
Metodiko de la Esperanto-instruado (Rudolf Rakuŝa)
Represo de la baza libro por ĉiu instruanto
Prezo: 7,50 €
Metodologio de Esperanto (I. Szerdahelyi)
Pri lingvoinstruado kaj parol-alproprigo
Prezo: 15,00 €
Mikronoveloj (Sin'iti Hosi)
Ĉiu novelo prezentas kompletan intrigon
Prezo: 7,50 €
Monda komunika jaro: Sociaj kaj lingvaj aspektoj de la moderna komunikado (UEA)

Prezo: 1,50 €
Neniam plu dentodoloron! (Johano G. Ŝnico)
Brila traduko (Klieno) de la furora libro
Prezo: 16,00 €
Neologisma glosaro 2 (Henri Vatré)
2000 vortoj, "eta postrikolto", kun laŭtema klasifiko
Prezo: 12,00 €
Ni kaj ĝi (G. Waringhien)
Tekstoj pri religio kaj arto; STAFETO-serio
Prezo: 20,50 €
Nia kultura heredaĵo kaj Esperanto (Albert Goodheir)
Teksto de prelego el 1978
Prezo: 1,50 €
Pledo por unueca lingvo (Rikardo Ŝulco)
Pri la Analiza Skolo kaj la Fundamento de esperanto; indekso
Prezo: 12,00 €
Poŝatlaso de la mondo (Kartografie Praha)
41 mapoj kun informoj pri la landoj; indekso
Prezo: 7,00 €
Pri dubo kaj certeco (Evaldo Pauli)
Pri gnozeologia problemo: demando de konkapablo
Prezo: 7,00 €
Pri la kristana amo. Encikliko (Benedikto XVI. (trad. Reinhard Haupenthal k.a.))
Nova encikliko de papo Benedikto XVI. pri la kristana amo
Prezo: 5,00 €
Propedeŭtika valoro de la Internacia Lingvo (Helmar G. Frank)
Pri pedagogiaj lingvomodeloj, en Esperanto kaj ĉeĥa
Prezo: 4,00 €
Redioteknika artikolaro (L. Szilv√°si (red.))
23 altnivelaj artikoloj pri diversaj temoj; terminaro
Prezo: 4,50 €
Sana per ĝustaj manĝaĵoj (Makso Oto Bruko)
"Kiu konas tiun ĉi libron, rekomendas ĝin!"
Prezo: 14,00 €
Scienca bukedo el Francio (Christian Bertin)
Pri la evoluo de ekonomio kaj tekniko en Eŭropo
Prezo: 5,00 €
Sekretoj de la marestaĵoj (Petar Giunio)
Pri diversaj fiŝoj; pri neologismoj kaj fakterminoj
Prezo: 3,50 €
Senĝenaj dialogoj (Alb. Fern√°ndez)
Popularscienca esploro pri fundamentaĵoj
Prezo: 9,00 €
Ses esplorcentroj pri interlingvo (Cornel. McKown)
Pri Esperanto-kolektoj en Londono kaj kvin aliaj lokoj; Esperanto-Dokumento 15
Prezo: 1,00 €
Sindefendologiaj studoj 1 (Jindrich Nov√°k)
Ok fakaj prelegoj pri memdefendo; kun movodesegnoj
Prezo: 4,00 €
Skizo pri personeco de Esperantisto (T. Tyblewski)
Pri virtuala evoluo de la Esperantisteco, kun bibliografio
Prezo: 4,00 €
Studoj pri la Internacia Lingvo (Duc Goninaz (red.))
Naŭ eseoj en E, A, F, G; scienca verko
Prezo: 17,00 €
Sur la vojoj de la Analiza Skolo (Rikardo Ŝulco)
Esperantologia esearo; eldonita de H. Bermano
Prezo: 11,00 €
Teorio kaj praktiko de lingvoinstruado (Irena Szanser)
Tre valora libro pri la didaktiko de Esperanto-instruado
Prezo: 12,00 €
The Esperanto Teacher (Mason Stuttard)
20 lecionoj, ekzercoj + respondoj, vortareto
Prezo: 4,00 €
Trafiko (Werner Bormann)
Studmaterialo pri ekonomiko por AIS-kursoj
Prezo: 3,00 €

al la listo de rubrikoj

Via aĉetujo
titolo prezo ekzempleroj entuta prezo
Ha! Se mi scius . . . 2,50 € 2 [+|-] 5,00 €
5,00 €

Se vi klakas en la kolumno ekzempleroj al "+", vi metas plian ekzempleron en vian aĉetujon, klakante al "-", vi denove elprenas unu.

Pretigi vian mendon

 

© EsperantoLand.de
 

NULIGITA! La 19-a Novjara Renkontiĝo 2021/22 ne okazos

Ni planis okazigi la deknaŭan Novjaran Renkontiĝon (NR) de EsperantoLand ĉi-jarfine - sed pro la decidita malpermeso de privataj kunvenoj de pli ol dek homoj ni devis nuligi ĝin.  plu

 

579 Esperanto-grupoj el la tuta mondo

Esperanto-novajhoIntertempe 579 lokaj Esperanto-grupoj troviĝas sur la grupaj mapoj de EsperantoLand. De Kordobo en Argentino ĝis la Amikeca Klubo de Hararo en Zimbabvo Esperanto-parolantoj en trideko da landoj ĝojas pri vizitantoj el eksterlando. plu

 

Renkontiĝoj kaj aranĝoj sur mapoj

Esperanto-novajhoSur la tutmondaj mapoj de EsperantoLand eblas trovi kaj enmeti informojn pri renkontiĝoj kaj aranĝoj en la tuta mondo. plu