Libroj kaj lumdiskoj

Vi povas trankvile serĉi. Klakante al librotitolo, vi vidos priskribon de la libro.

Se vi mendas ion, vi povas resendi ĝin dum 4 semajnoj ekde la tago de la alveno ĉe vi.

Ĉi-sube vi trovas la librojn laŭ unuopaj rubrikoj aŭ el unu rubriko. Vi povas ankaŭ serĉi en la Kompleta Listo: Sur la paĝo kun la "listo de rubrikoj" tuj ĉi-sube klaku al "Ĉiuj titoloj el tiu ĉi rubriko".

al la listo de rubrikoj

Faka literaturo (124 titoloj)
Ĉinaj tradiciaj festoj (Ĉji Ŝing)
Pri 14 hanaj festoj kaj 17 minoritato-festoj
Prezo: 3,00 €
Ĉirkaŭ la skolo Analiza (Rikardo Ŝulco)
La "cigna kanto" de Ŝulco; tekstoj ktp.
Prezo: 19,00 €
Ĉu vi konas la Teron? (Endre Dudich)
Altnivela enkonduko en geologion; figuroj, tabeloj
Prezo: 6,50 €
100jara Esperanto (Diversaj aŭtoroj)
16 studoj de Akademianoj pri diversaj Esperanto-aspektoj
Prezo: 11,50 €
Aŭtobiografio de bakterio (Gaŭ Ŝiĉji)
16 ĉapitroj pri bakterio vojaĝanta tra homa korpo
Prezo: 3,00 €
Aktoj de Internacia Scienca Akademio Comenius (Neergaard (red.))
Sciencaj artikoloj de Neergaard, Frank, Lapenna ktp.
Prezo: 9,00 €
Aktoj de la Akademio: 1963 ‚Äď 1967 (Akademio de Esperanto)
i. a. decidoj pri pasivaj participoj k vortfarado
Prezo: 5,00 €
Aktoj de la Akademio: 1968 ‚Äď 1974 (Akademio de Esperanto)
i. a. Oka Aldono al la Universala Vortara, Baza Radikaro
Prezo: 6,00 €
Al unu lingvo por Eŭropo? (Mark Fettes)
La estonteco de la Eŭropa Babelo; E-Dok. 27E
Prezo: 1,50 €
Alphabetischer Katalog der S√§chsischen Esperanto-Bibliothek (Beno√ģt Philippe)
A4
Prezo: 5,00 €
Antoni Grabowski (Banet-Fornalowa)
Biografio pri la eminenta Esperanto-aganto
Prezo: 3,00 €
Atoma klarigo de materialpropreco (Rob Vetter)
Fizikofaklibro por studentoj en evoluaj landoj
Prezo: 7,50 €
Bábeltől a világnyelvig (Dr. István Szerdahelyi)
Hungarlingva historio de la evoluo de la mondlingvo: De Babelo al la mondlingvo.
Prezo: 7,00 €
Bah√°‚Äėu‚Äėll√°h (Bahaa Esperanto-Ligo)
Deklaroj de la Bahaa Internacia Komunumo
Prezo: 2,00 €
Bibliografio de la publikaĵoj - Verzeichnis der Veröffentlichungen (1962 - 1979) (Reinhard Haupenthal)

Prezo: 1,50 €
Bibliografio de la publikaĵoj de Reinhard Haupenthal. Suplemento 1980 - 1986 (Fernando de Diego)
Listo de sepdeko da verkoj kaj artikoloj de la konata esperantologo
Prezo: 1,00 €
Boulogne 1905; testo kaj triumfo (Kongresinto)
Samtempa raporto pri la 1a Universala Kongreso
Prezo: 1,50 €
Cent himnoj (melodioj) (H. A. Rosbach)
Muziknotoj por la "Cent himnoj"; A4
Prezo: 3,00 €
Contribution of UEA to world peace (Ulrich Lins)
Esperanto Documents 37 A
Prezo: 1,50 €
Defendo de la libro pri la triunuo (Johano Hus)
El la latina de G. Berveling; Voĉoj Kristanaj 18
Prezo: 2,00 €
Dek prelegoj (K√°lman Kalocsay)
Pri lingvo kaj literaturo de Esperanto
Prezo: 6,00 €
Deklingva manlibro pri politiko (Stefan Maul)
Multaj fakaj nocioj kun klarigoj en 10 lingvoj
Prezo: 12,00 €
Diskriminacio (R. Corsetti (red.))
21 prelegoj el la 65a UK en Stokholmo, 1980; pri diversaj aspektoj de diskriminacio
Prezo: 10,00 €
Dr. Zamenhofs sprachliche Gutachten (W. Lippmann)
Germanlingva prilaboro de la Lingvaj Respondoj de Zamenhof
Prezo: 5,50 €
Dua manlibro de varbado (G√ľnter Conrad)
Apliki reklamteknikon kaj psikologion al Esperanto-varbado
Prezo: 3,50 €
El la polvo de la tero (W. F. Rolt)
Enkonduko en la grundosciencon
Prezo: 6,00 €
El teorio kaj praktiko de Esperanto-instruado (ILEI)
Ref. de 21a Konferenco de ILEI en Lodzo, Julio 87
Prezo: 6,50 €
El verva vivo ĵurnalista (Stefan Maul)
La fondinto kaj multjara ĉefredaktoro de "Monato" rakontas el sia vivo
Prezo: 20,00 €
Enkonduko al literatura kritiko (G. Silfer (ps.))
Jen okcidenta tradicio kaj literatura kritiko tra la Esperanto-historio
Prezo: 5,00 €
Enkonduko al literatura kritiko (G. Silfer (ps.))
El serio didaktika de KCE, 2a eld.
Prezo: 6,00 €
Enkonduko en bazajn principojn de prikodiagnozo miokinetika (Gilsen Passos)

Prezo: 2,50 €
Enkonduko en la kategorioj de Aristotelo (Porfirio la Fenica)
Trad. E. Pauli; traktado de la logiko
Prezo: 4,50 €
Enkonduko en la librosciencon de Esperanto (R. Haupenthal)
Informoj pri historio, lingvo, literaturo, gazetaro
Prezo: 3,00 €
Entrepreno (Werner Bormann)
Studmaterialo pri ekonomiko por AIS-kursoj
Prezo: 2,50 €
Esperanto - Ĉu Eŭropa aŭ Azia lingvo? (Claude Piron)
Fama eseo; Esperanto-Dokumento n-ro 10
Prezo: 2,50 €
Esperanto - Das neue Latein der Kirche (Ulrich Matthias)
Esperanto im Dienst der Verständigung unter Christen
Prezo: 7,00 €
Esperanto - la internacia Lingvo; sciencaj aspektoj (D. Blanke (red.))
Prelegoj Ahrenshoop (Gjivoje, Blanke, Szerd.)
Prezo: 5,00 €
Esperanto - lerneja eksperimento (Helmut Sonnabend)
Raporto, analizo, konkludo pri la kvinlanda eksperimento
Prezo: 9,00 €
Esperanto als Unterrichtsgegenstand (Till Dahlenburg)
Entwicklung, pädagogischer Wert, Ergebnisse, Vorschläge
Prezo: 2,00 €
Esperanto en komerco (Bruno Vogelmann)
Raportoj pri la uzo de Esperanto en komercaj firmaoj
Prezo: 3,00 €
Esperanto en nova framo (Albert Goodheir)
Eseo premiita per premio Minnaja, 1986
Prezo: 1,50 €
Esperanto in the Modern World / Esperanto en moderna mondo (R. Eichholz u. V. S.)
Studoj + artikoloj; dulingva (Angla + Esp.)
Prezo: 24,00 €
Esperanto und Wissenschaft (Detlev Blanke)
Abriss der Interlingvistik mit Bibliographie
Prezo: 6,00 €
Esperanto-teatro (6 kajeroj) (Banet-Fornalowa)
6 kajeroj pri E-teatro kaj E-teatrogrupoj
Prezo: 7,00 €
Esperanto: eine linguistische Standortbestimmung (Claude Piron)
Traduko de "Esperanto - ĉu Eŭropa aŭ Azia lingvo"
Prezo: 3,00 €
Esperantologio kaj ties disciplinoj (Paul Neergaard)
Supervido de la diversaj fakoj de esperantologio
Prezo: 2,50 €
Federala sperto (Edmond Privat)
komparo inter Usono,Svisujo kaj Ligo de Nacioj
Prezo: 2,00 €
Fervoja terminaro (Rosher)
Ĉiu ĉapitro havas priskribon kaj terminareton
Prezo: 1,50 €
Fervoja terminaro en Esperanto (IFEF)
Suplemento al Lexique général des termes ferroviair
Prezo: 6,00 €
Flandra kaj Nederlanda Esperanto-bibliografio (Guido Thys)
Katalogo kun 516 eroj de eldonaĵoj
Prezo: 5,00 €
Frekvencmorfemaro de parolata Esperanto (Zlatko Tiŝljar)
Perkomputila esploro pri 1343 morfemoj
Prezo: 2,50 €
Fundamento de taktiko . . . en Go-ludo (M. Emori)
Go-Serio 2; por konantoj de la ludo
Prezo: 12,00 €
Generaciaj aspektoj de la Esperanto-movado (UEA)
Raporto pri la 67a UK en Antverpeno 1982
Prezo: 1,50 €
Geografio de Ĉinio (div.)
14 artikoloj + mapo pri Ĉinujo
Prezo: 3,00 €
Glozel kaj la prahistoria skribo (André Cherpillod)
Pri la arkeologia afero de GLozelo kaj skribostudo
Prezo: 14,50 €
Gramatika ABC-mempraktikilo (Vleminck/Damme)
Pri gravaj ĉapitroj de la Esperanto-gramatiko; A4
Prezo: 16,00 €
Gvidlibro pri Pekino (Laj Hajlong)
Praktika manlibro por turistoj en Ĉinujo
Prezo: 4,00 €
Hejmoj de birdoj (Ju zi)
Plenkolora Ĉina libreto pri birdoj kaj ties nestoj
Prezo: 2,00 €
Historio de Esperanto (Karl Beckmann)
Skiza resumo, iom simpliga
Prezo: 2,00 €
Historio de esperanto 1887 - 1912 (Z. Adam (ps.))
La plej frua iom ampleksa historio de Esperanto
Prezo: 5,50 €
Historio de la Esperanto-Grupo La verda stelo (Jaumotte k. a.)
Tri apartaj broŝuroj pri la Antverpena Esperanto-grupo
Prezo: 6,00 €
Historio de TEJO (Norberto Saletti)
Historio de la junulara Esperanton-movado; Esperanto-Dokumento 21
Prezo: 1,50 €
Homaj rajtoj (Leah Levin)
Bazaj informoj pri Homaj Rajtoj ktp.
Prezo: 8,00 €
Interesa arkeologio (Marinko Ĉivoje)
Pri Egiptujo, Pompejo, Danaj Vikingoj ktp
Prezo: 5,00 €
Interhelpo, kiel faktoro de l'evoluo (P. A. Kropotkin)
Fundamenta verko de anarkiismo. Tradukis J. Lepeix kaj Valo.
Prezo: 5,00 €
Internacia Scienca Dokumentaro 1992 - 1995 (AIS)
Registro de la ILo-sciencistoj konataj al AIS
Prezo: 10,00 €
Internacia Scienca Dokumentaro 1996 - 1999 (AIS)
Registro de la ILo-sciencistoj konataj al AIS
Prezo: 11,00 €
Jam temp' est√°! "Kairos-dokumento" de sudafrikaj kristanoj (Ulo (ps.))
Pri teologio kaj politiko; VK 9
Prezo: 2,00 €
Juraj terminologiaj problemoj (Ivo Lapenna)
aparte pri la Esperanta terminaro
Prezo: 4,50 €
Kiamaniere distingi la fungojn? (M. Simondetti)
Esperanta-Itala eldono; distingi la venenajn de nevenenaj
Prezo: 6,50 €
Kibernetiko de la homa lingvo (Frank/Yashov)
Prelegoj de la 9a Internacia Kongreso de Kibernetiko Namur 1980
Prezo: 7,00 €
Kien la poezio? (Brendon Clark)
Traktaĵo pri poezia principo + ekzemplaj poemoj
Prezo: 5,50 €
Klasifo de esperantaj temoj (Montagu Butler)
Ampleksa skemo por la klasifiko de libroj k. s.
Prezo: 9,00 €
Klerigo kaj prikalkulado (Behrmann/Ŝtim.)
Artikoloj pri kibernetika pedagogio
Prezo: 3,00 €
Konjunkturpolitiko (Werner Bormann)
Tezoj por lekcioj en AIS Aŭgusto 1989
Prezo: 3,00 €
Konstruteknika terminaro. Sveda - Esperanto (Moberg (red.))
Sveda-Esperanto, kaj Esperanto-diverslingva
Prezo: 3,50 €
La Analiza Skolo antaŭ la Malnoveca tribunalo (Hermano Bermano (eld.))
Ŝulco Rikardo respondas al tri leteroj de M.
Prezo: 3,00 €
La Bahaa religio; ĝiaj Ĉefaj instruoj kaj rilatoj al Esperanto (Heinz D. Maas)
Konciza orientiĝo pri la Bahaa Kredo.
Prezo: 4,00 €
La bela subtera mondo (Leander Tell)
Libro pri grotoj; 24 tabeloj
Prezo: 6,00 €
La esenco de la Analiza Skolo (Rikardo Ŝulco)
Fama prelego 1988-11-17; (kasedo havebla)
Prezo: 2,00 €
La fontoj de Esperanto (D. B. Gregor)
Dua kompletigita eldono
Prezo: 3,50 €
La kaŝita vivo de Zamenhof (N. Z. Maimon)
Esearo de la plej kompetenta Zamenhofologo
Prezo: 21,50 €
La korpo de la homo - enkonduko en la anatomion/fiziologion (Harald Schicke)
facile legebla
Prezo: 15,00 €
La krimo de l' milito (Juan B. Alberdi)
Argentina verko pri pluraj aspektoj de milito
Prezo: 3,00 €
La lingva problemo en turismo (UEA)
Esperanto-Dokumento 22 E; 1985
Prezo: 2,00 €
La mondpercepto de la modernaj natursciencoj (Behrmann (red.))
Prelegoj de la 10a IS
Prezo: 4,00 €
La nova paradigmo en psikologio (R. Feldman Gonz.)
Prezento de koncepto pri unueca perceptado
Prezo: 8,50 €
La romantika periodo (Franca poezio) (G. Waringhien)
El franca poezio 1790 - 1902; + skolonotoj
Prezo: 12,50 €
La vunda punkto - 1a parto (Rikardo Ŝulco)
Publika letero al W. Auld; esperantologiaj konsideroj
Prezo: 3,00 €
La vunda punkto - 2a parto (Rikardo Ŝulco)
Respondo al W. Auld; esperantologiaj konsideroj
Prezo: 3,00 €
L‚ÄėEsp√©ranto: langue europ√©ene ou asiatique (Claude Piron)
Franca traduko de la fama teksto
Prezo: 1,50 €
Leksara kolekto de propraj nomoj (Ŝulco/Bermano)
Preskaŭ dek mil Esperantigitaj nomoj plus font-indikoj
Prezo: 10,00 €
Lignva problemo en scienco kaj Esperanto (UEA)
Esperanto-Dokumento 24 E; 1986
Prezo: 2,00 €
Lingva problemo de nealiancitaj landoj en ilia movado (Tibor Sekelj)
Esperanto-Dokumento 13 E
Prezo: 1,50 €
Lingvaj malhelpoj en rilato al la nova monda informa kaj komunika ordo (UEA)

Prezo: 1,50 €
Lingvokibernetiko/pedagogia kibernetiko (P. Broczkó (red.))
Dua volumo de prelegoj (A, F, Esp.) Interkybern. 1985
Prezo: 2,50 €
Lingvokibernetiko/Sprachkybernetik (Frank/Yashovardan)
Esperanto-lingvaj aktoj de la 9a Internacia Kongreso de Kibernetiko
Prezo: 5,00 €
Mein geliebtes Esperanto (Rikardo Ŝulco)
Umfassende Einf√ľhrung in das Esperanto
Prezo: 8,00 €
Metodiko de la Esperanto-instruado (Rudolf Rakuŝa)
Represo de la baza libro por ĉiu instruanto
Prezo: 7,50 €
Metodologio de Esperanto (I. Szerdahelyi)
Pri lingvoinstruado kaj parol-alproprigo
Prezo: 15,00 €
Mikronoveloj (Sin'iti Hosi)
Ĉiu novelo prezentas kompletan intrigon
Prezo: 7,50 €
Monda komunika jaro: Sociaj kaj lingvaj aspektoj de la moderna komunikado (UEA)

Prezo: 1,50 €
Neniam plu dentodoloron! (Johano G. Ŝnico)
Brila traduko (Klieno) de la furora libro
Prezo: 16,00 €
Neologisma glosaro 2 (Henri Vatré)
2000 vortoj, "eta postrikolto", kun laŭtema klasifiko
Prezo: 12,00 €
Ni kaj ĝi (G. Waringhien)
Tekstoj pri religio kaj arto; STAFETO-serio
Prezo: 20,50 €
Nia kultura heredaĵo kaj Esperanto (Albert Goodheir)
Teksto de prelego el 1978
Prezo: 1,50 €
Pledo por unueca lingvo (Rikardo Ŝulco)
Pri la Analiza Skolo kaj la Fundamento de esperanto; indekso
Prezo: 12,00 €
Poŝatlaso de la mondo (Kartografie Praha)
41 mapoj kun informoj pri la landoj; indekso
Prezo: 7,00 €
Pri dubo kaj certeco (Evaldo Pauli)
Pri gnozeologia problemo: demando de konkapablo
Prezo: 7,00 €
Pri la kristana amo. Encikliko (Benedikto XVI. (trad. Reinhard Haupenthal k.a.))
Nova encikliko de papo Benedikto XVI. pri la kristana amo
Prezo: 5,00 €
Propedeŭtika valoro de la Internacia Lingvo (Helmar G. Frank)
Pri pedagogiaj lingvomodeloj, en Esperanto kaj ĉeĥa
Prezo: 4,00 €
Redioteknika artikolaro (L. Szilv√°si (red.))
23 altnivelaj artikoloj pri diversaj temoj; terminaro
Prezo: 4,50 €
Sana per ĝustaj manĝaĵoj (Makso Oto Bruko)
"Kiu konas tiun ĉi libron, rekomendas ĝin!"
Prezo: 14,00 €
Scienca bukedo el Francio (Christian Bertin)
Pri la evoluo de ekonomio kaj tekniko en Eŭropo
Prezo: 5,00 €
Sekretoj de la marestaĵoj (Petar Giunio)
Pri diversaj fiŝoj; pri neologismoj kaj fakterminoj
Prezo: 3,50 €
Senĝenaj dialogoj (Alb. Fern√°ndez)
Popularscienca esploro pri fundamentaĵoj
Prezo: 9,00 €
Ses esplorcentroj pri interlingvo (Cornel. McKown)
Pri Esperanto-kolektoj en Londono kaj kvin aliaj lokoj; Esperanto-Dokumento 15
Prezo: 1,00 €
Sindefendologiaj studoj 1 (Jindrich Nov√°k)
Ok fakaj prelegoj pri memdefendo; kun movodesegnoj
Prezo: 4,00 €
Skizo pri personeco de Esperantisto (T. Tyblewski)
Pri virtuala evoluo de la Esperantisteco, kun bibliografio
Prezo: 4,00 €
Studoj pri la Internacia Lingvo (Duc Goninaz (red.))
Naŭ eseoj en E, A, F, G; scienca verko
Prezo: 17,00 €
Sur la vojoj de la Analiza Skolo (Rikardo Ŝulco)
Esperantologia esearo; eldonita de H. Bermano
Prezo: 11,00 €
Teorio kaj praktiko de lingvoinstruado (Irena Szanser)
Tre valora libro pri la didaktiko de Esperanto-instruado
Prezo: 12,00 €
The Esperanto Teacher (Mason Stuttard)
20 lecionoj, ekzercoj + respondoj, vortareto
Prezo: 4,00 €
Trafiko (Werner Bormann)
Studmaterialo pri ekonomiko por AIS-kursoj
Prezo: 3,00 €

al la listo de rubrikoj

Via aĉetujo
titolo prezo ekzempleroj entuta prezo
Ha! Se mi scius . . . 2,50 € 2 [+|-] 5,00 €
0,00 € 1 [+|-] 0,00 €
Kantu kun Anda (kasedo) 3,00 € 1 [+|-] 3,00 €
8,00 €

Se vi klakas en la kolumno ekzempleroj al "+", vi metas plian ekzempleron en vian aĉetujon, klakante al "-", vi denove elprenas unu.

Pretigi vian mendon

 

© EsperantoLand.de
 

Ne okazos la 19-a Novjara Renkontiĝo 2020/21, planita por Wiesbaden

Sekve de la aktuala kronvirusa dekreto kaj la (nepublika) informo pri ties daŭrigo post la 20-a de decembro ne povos okazi la deknaŭa Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand. Ĝi estis planita por la tempo de la 27-a de decembro 2020 ĝis la 3-a de januaro 2021, denove en Wiesbaden - 40 km okcidente de Frankfurto ĉe Majno. plu

 

579 Esperanto-grupoj el la tuta mondo

Esperanto-novajhoIntertempe 579 lokaj Esperanto-grupoj troviĝas sur la grupaj mapoj de EsperantoLand. De Kordobo en Argentino ĝis la Amikeca Klubo de Hararo en Zimbabvo Esperanto-parolantoj en trideko da landoj ĝojas pri vizitantoj el eksterlando. plu

 

Renkontiĝoj kaj aranĝoj sur mapoj

Esperanto-novajhoSur la tutmondaj mapoj de EsperantoLand eblas trovi kaj enmeti informojn pri renkontiĝoj kaj aranĝoj en la tuta mondo. plu