21 - 30 | 41 - 50 (550)
 

Renkontighoj
Renkontiĝo super mozela valo

2012-08-15

La 3-a PRINTEMPE estis mia unua renkontiĝo kaj ĝi plaĉis al mi. Ĝi okazis en la kastelo "Marienburg", kiu konsistas el etosplenaj domoj, belege situantaj inter vinberejoj, borde de la rivero Mozelo apud la ĉarma urbo Zell. La domaro "Marienburg" estas eksa kastelo kaj monaĥejo, iam detruita kaj antaŭ duonjarcento rekonstruita, nun enhavanta komfortajn dormĉambrojn kaj kunvenejojn. La manĝo bongustis, nur la vetero ne ĉiam estis bona kaj varma.

Dum la tagoj ni faris ekskursojn, promenojn, kafumis, aŭdis prelegojn, zorgis pri la du komencantoj kaj babilis pri Esperanto, la mondo kaj la tuta resto. Vespere ni malstreĉiĝis per vingustumado, diskutoj, prelegoj kaj fotomontrado aŭ simple per legado aŭ dormado.

Rapide la semajno finiĝis kaj ni devis forlasi EsperantoLandon ekzemple al Hamburgo, Oldenburgo, Antverpeno, Bruselo, Berlino aŭ Wiesbadeno. Do - ĝis la venonta fojo!

Jen listo de kelkaj aktivecoj dum la semajno:
*vizito de: eksvulkanaj lagoj, ĉarmaj urboj, varmbanejo de Bad Bertrich, turo kun interreta ligo per fotilo apud la kastelo "Marienburg", Radia Teleskopo Effelsberg, aŭtokurejo "Nürburgring"
*prelegoj pri: Anguloj ĉe fotado (Alfred), Gramatiko kaj literaturo de Esperanto (Christian), Mongolio (Marcel), Merkatiko (Lu)
*fotomontrado de: Marcel kaj Paulo, Jutta
*kuracplanta promeno kun Diemante kaj Monika
*pentraĵoj faritaj de Lukas

Angelika Dürre

(Artikolo en la revuo "Ondo de Esperanto", junio 2012, p. 7)

[Ondo de Esperanto]

Renkontighoj
 

Renkontighoj
Printempaj tagoj

2012-08-15

Jam la trian fojon okazis la renkontiĝo Printempe de EsperantoLand, ĉi-foje en la kunvenejo "Marienburg", alte super la mozela valo kaj kun bela rigardo ambaŭflanken al la rivero, kiu tie tre kurbiĝas. Kunvenis homoj el Belgio kaj Germanio, kiuj ĝuis belan kaj varian semajnon ĉirkaŭ Pasko.

Prelegojn prezentis Christian Declerck (unu pri gramatiko kaj alian pri la Esperanto-literaturo), Alfred Schubert (pri fotoj kaj aparte pri la graveco de anguloj dum fotado), Marcel Delforge (pri vojaĝo al Mongolio) kaj Lu Wunsch-Rolshoven (pri merkatiko, specife rilate al Esperanto).

La ekskursoj gvidis la partoprenantojn al la najbaraj urboj Cochem, Traben-Trarbach, Zell, Bad Bentrich (kun vizito de varmakva banejo), la radio-teleskopo Effelsberg kaj al kelkaj vulkanlagoj de la regiono “Eifel”. La kastelo Arras estis la celo de promeno de kelkaj kuraĝaj migremuloj, kaj dum aliaj sunaj tagoj la ĉeestantoj ĝuis malpli longajn promenojn en la ĉirkaŭdomaj arbaro kaj vinkampoj. Kaj kompreneble en tiu tradicia vinregiono ne povis manki vingustumado.

Lu Wunsch-Rolshoven,
EsperantoLand

(El revuo "Esperanto", majo 2012, p. 116)

Renkontighoj
 

Pri Esperanto
Cirque du Soleil: Titolo de programo en Esperanto

2012-06-29

auf deutsch

La konata cirko "Cirque du Soleil" donis al sia venonta programo titolon en Esperanto: "Movi - kanti - revo".

Pri Esperanto
 

Pri Esperanto, Scienco/Interlingvistiko
Fruaj lernantoj en pintaj postenoj
Rimarkoj pri informado kaj celgrupoj

2012-06-24

La plej multaj konataj esperantistoj en pintaj movadaj postenoj eklernis la lingvon tre frue. Probal Dasgupta, la prezidanto de UEA, jam kiel 17-jara gimnaziano korespondis kun Kolomano Kalocsay pri la tradukado de Tagore kaj pri la ata-ita-problemo. En la aĝo de 16 jaroj eklernis Esperanton John Wells, la prezidanto de la Akademio de Esperanto. Osmo Buller, la ĝenerala direktoro de UEA, eklernis en la aĝo de 15 jaroj. La ĝenerala sekretario de la asocio Barbara Pietrzak eĉ pli frue, en la aĝo de 14 jaroj. Lu Wunsch-Rolshoven esploris la tendencon kaj pripensas, ĉu ne la informado pri Esperanto devus esti koncentrita al la plej taŭgaj aĝogrupoj. Mem li eklernis Esperanton en la aĝo de 21 jaroj.

Taŭgaj celgrupoj por Esperanto-informado

Dum la lastaj jaroj mi demandas min kiel plibonigi nian informadon kaj la surmerkatigon de Esperanto. Unu el la bazaj demandoj estas tiu pri la plej taŭga celgrupo. Kompreneble ni ŝatus, ke "ĉiu sciu pri Esperanto". Bedaŭrinde nura ekscio ne sufiĉas - necesas transdoni multajn informojn pri Esperanto, por ke la homoj povu vere fari bone bazitan decidon, ĉu eklerni nian lingvon.

Prefere dek kontaktoj kun anoj de celgrupo

Merkatikistoj ĝenerale rekomendas celi dek kontaktojn kun la plej multaj anoj de la celgrupo por atingi efikecan informadon. El tio sekvas, ke apero de artikolo jen en unu gazeto, jen en alia ne jam donas grandan rezulton. Pli efike estas elekti relative malgrandan celgrupon, kies anojn oni kapablas informi kaj reinformadi.

Tiu tasko estas (provizore) finita nur, kiam la plimulto de la celgrupaj anoj dekfoje ricevis informeton pri Esperanto - kaj sekve scias ekzemple, ke Esperanto estas rapide eklernebla lingvo hodiaŭ uzata en interreto, libroj, renkontiĝoj, muziko ktp. Mi skribas "provizore" finita, ĉar la anoj de celgrupoj kutime ŝanĝiĝas - se vi sukcesis informi ĉiujn studentojn en iu universitata instituto, post unu jaro tie estos novaj studentoj kaj jen indas daŭrigi la taskon... (Kiu cetere estos pli facila, ĉar la aliaj studentoj jam havas bazan scion kaj tio iom helpos en la tasko de informado.)

Multlingvuloj, matematikistoj, sociscienculoj

Oni povas eltrovi bonajn celgrupojn laŭ diversaj kriterioj. Unu el ili estas la lingvo-scio - ŝajnas ke plurlingvuloj multe pli emas aldone lerni Esperanton ol unulingvuloj. Alia estas la fako - ŝajnas ke inter matematikistoj, informadikistoj kaj studentoj/studintoj pri sociaj sciencoj troviĝas relative multaj parolantoj de Esperanto.

Kiun aĝgrupon elekti?

Eble eĉ pli grave estas trovi la ĝustan aĝogrupon. Almenaŭ indas demandi al si, en kiu aĝo la homoj, kiuj poste iĝas aktivaj kontribuantoj al la movado kaj komunumo, efektive mem eklernas Esperanton.

Kiam eklernis la Akademianoj de Esperanto?

Antaŭ multaj jaroj en la Aktoj de la Akademio de Esperanto 1968 - 1974 publikiĝis la naskiĝjaroj kaj la "jaroj de esperantistiĝo" de la tiamaj 40 akademianoj. Se oni el tio elkalkulas la proksimuman aĝon de eklerno (iom krude per simpla subtraho), oni konstatas, ke duono de la akademianoj eklernis Esperanton ĝis inkluzive la 17-a vivojaro; tio do estas la statistika mediano. Entute 27 el 40, do 68 %, eklernis Esperanton inter la 13-a kaj la 19-a vivojaro. Neniu el la tiamaj akademianoj eklernis Esperanton pli malfrue ol en la aĝo de 31 jaroj.

Pri la relative juna eklernaĝo de akademianoj miris sendepende unu de la alia Harri Laine kaj mi antaŭ jardekoj; dankon al li pro la disponigo de la precizaj datumoj. Li publikigis la rezulton en reteja komento en 2007.

Por kompari la tiaman situacion kun la aktuala, Libera Folio kolektis publike haveblajn informojn pri la nunaj akademianoj laŭ la stato de 2010 kaj provis ricevi kompletigajn respondojn rekte de la koncernaj personoj, kiam mankis publikaj informoj. Entute temas pri 44 homoj. Ni ĝis nun sukcesis havigi informojn pri la lernoaĝo de 42 el ili. Du el tiuj eklernis Esperanton denaske.

Unu malfrua eklerno

Do, el la akademianoj de hodiaŭ duono eklernis Esperanton ĝis inkluzive la 19-a vivojaro (do jen la mediano), duono estis pli aĝa. La mediano inter la nunaj akademianoj estas iomete pli alta ol antaŭ 40 jaroj. La plej alta eklernaĝo ĉi-foje estas 41 jaroj - sed temas pri unu sola homo, Christer Kiselman. Neniu el la nunaj akademianoj eklernis pli maljune ol li.

- Jes, mi imagis tion, komentas Christer Kiselman mem.

Li tamen aldonas, ke eĉ se li eklernis Esperanton en tute plenkreska aĝo, lia ĝenerala interesiĝo pri lingvoj vekiĝis tre frue, kaj dum la lernejaj jaroj estis fortigita de elstaraj instruistoj pri lingvoj.

- Alia grava fakto estas ke mi vivis po unu jaron en Usono kaj Francio kaj iom spertis la sorton de enmigrintoj. Notu ke mi estis elektita membro de AdE nur 9 jarojn post mia eklerno. Verŝajne ne multaj estis elektitaj post tiom mallonga tempo.

Spertoj en lingva minoritato

Pli tipa kazo inter la nunaj akademianoj estas Katalin Kováts.

- Mi aldonu ke mi kreskis kiel minoritata hungara infano en slovaka vilaĝo, en Hungario. Estis eble kvin hungaraj familioj inter dudek slovakaj, do mi spertis lingvajn problemojn. Mi fakte ekstudis Esperanton en kurso en la Pedagogia Altlernejo en Szombathely, kiam mi studis la rusan. Verŝajne por akiri la simpation de nia profesoro Blazio Wacha, mi aliĝis al lia frumatena Esperanto-kurso, kiun mi tamen pro la tro frua komenchoro eltenis nur dum unu semajno.

Katalin Kováts jen rakontas pri sia definitiva eklerno:

- Kiam mi estis 24, kaj graveda kun mia unua filo, mi kuŝis en hospitalo dum sep monatoj. En la lasta monato mi ekmemoris mian promeson lerni Esperanton, donitan al Blazio. Mia edzo aĉetis kaj kunportis al mi la libron "30 nap alatt eszperantóul" (En tridek tagoj esperante), verkitan de Jozefo Horváth. Post du monatoj mi jam instruis Esperanton en la baza lernejo, kie mi instruis ankaŭ la rusan. Ekde tiam mi neniam forlasis la lingvon.

Eklernado ĉefe ĝis 17 jaroj, kun 19 jaroj kaj kun ĉ. 25 jaroj

En ambaŭ enketoj pri akademianoj oni havas la impreson, ke estas pluraj pintoj: Unue la aĝoj de 12-13 ĝis 16-17 jaroj (en ĉiu jaro ĉ. 2 ĝis 5 eklernantoj). Poste nur 1 aŭ 2 homoj eklernis kiel 18-jarulo, sed 4 respektive 5 kiel 19-jarulo. La postaj jaroj estas malfortaj (neniu aŭ unu eklernanto) kaj ŝajnas, ke estas plia pinteto ĉirkaŭ la 25-a vivojaro. Eble tio estas hazardo, sed eble ĝi spegulas la kutiman edukadon: Antaŭ la abiturienta ekzameno oni ne emas lerni novan lingvon, sed tuj poste jes. Kaj eble en simila maniero baldaŭ post la universitataj studoj oni pli facile pretas ekokupiĝi pri Esperanto.

Enketo ĉe Facebook

Mi revenis al tiu konstato pri akademianoj antaŭnelonge, ĉar mi faris propran enketon ĉe Facebook pri la eklerno-aĝo de Esperanto-parolantoj. Intertempe pli ol 300 homoj respondis, el kiuj duono eklernis ĝis inkluzive la 18-a vivojaro (do la mediano). Plia triono eklernis inter 19 kaj 29 jaroj kaj nur unu sesono ekde 30 jaroj. Kompreneble la rezulto estas influita de la fakto, ke multaj Facebook-anoj estas relative junaj - sed tie estas ankaŭ multaj homoj de 50 aŭ 60 jaroj, kiuj eklernis frue, kiel eblas vidi, ĉar la enketo ne estas anonima.

Certe interesa estas la proksimuma divido laŭ unuopaj jaroj: Ĝis nun entute 110 homoj informis pri eklerno inter 14 kaj 18 jaroj, do mezume 22 en ĉiu jaro. Inter 19 kaj 29 jaroj eklernis 107 homoj, do ĉ. 10 en ĉiu jaro, signife malpli. Inter 30 kaj 49 jaroj eklernis 46 homoj, nur 2 en ĉiu jaro. 8 homoj informis, ke ili eklernis inter 8 kaj 11 jaroj (ĉ. 2 en ĉiu jaro) kaj 22 komunikis, ke ili estis sub 13 jaroj (oni rajtis mem aldoni elekteblecon...). Partoprenis 17 denaskuloj, do ĉ. 5 %, kio estas eble pli ol oni ĝenerale supozas.

En kiu aĝo varbi?

La Facebook-enketo kompreneble povas servi nur kiel indiko pri tendenco. La enketo pri la akademianoj tamen kondukas nin al la jenaj provizoraj supozoj (certe plustudindaj): La ŝanco krei bonegan parolanton de Esperanto estas du- ĝis kvaroble pli granda, se oni varbas inter junuloj de 12 - 19, ol se oni varbas inter junaj plenkreskuloj de 20 - 29 jaroj. La ŝanco ĉe varbado inter homoj de 20 ĝis 25 jaroj estas proksimume duoble pli granda ol inter homoj de 26 ĝis 29 jaroj. Super 30 jaroj oni havas tre malgrandan ŝancon.

Informado taŭga por junuloj

En la diskuto de la temaro Harri Laine aldonis (en la retlisto "esphist") ke laŭ lia supozo "la statistiko diras ion signifan pri la aĝo, en kiu oni emocie forte ligiĝas al la lingvo. En certaj fruaj jaroj naskiĝas la ĝisostuloj." Kaj li daŭrigas pri nia informado: "Kion konjekti, por nia praktiko? Ni klopodu plej intense trovi tiaaĝulojn por niaj kursoj, kaj nia informado estu alloga precipe al ili, ĉu ne?"

Tion mi plene subtenas. Verŝajne indas ekinformi jam al la 12-jaruloj aŭ pli frue. (Du el la akademianoj eklernis jam kiel 10-jaruloj.) Ĉiukaze la homoj inter 12 kaj 19 jaroj estas "celgrupo numero unu". Kaj verŝajne la junuloj inter 20 kaj 25 aŭ 30 jaroj, ĉefe studentoj, estas la due plej grava laŭaĝa celgrupo.

Ankaŭ Martin Schäffer, ĝenerala sekretario de Germana Esperanto-Asocio (GEA) kaj prezidanto de 'Esperanto Internacia' opinias, ke "ĉefa sociologia celgrupo estas la aĝogrupo 12 - 25. Estas malverŝajne konvinki maljunulojn pri Esperanto." Li tamen atentigas, ke en GEA estas "sufiĉe multaj homoj, kiuj lernas Esperanton post la 30-a vivojaro kaj fariĝas membroj de GEA", specife homoj ekde 50 jaroj. Ankaŭ Renato Corsetti, prezidanto de Itala Esperanto-Federacio, atentigas, ke "en italaj lokaj grupoj estas almenaŭ duono", kiuj lernis en aĝo de proksimume 60 jaroj.

Eklernoaĝo en Katalunio

Estas interese kompari la suprajn nombrojn kun la eklernaĝo de aliaj Esperanto-aktivuloj. Hèctor Alòs i Font en 2007 publikigis enketon inter 98 katalunaj Esperanto-parolantoj. 19 % el ili estas funkciuloj. El ili 58 % eklernis Esperanton inter 15 kaj 19 jaroj, nur 16 % ekde 30 jaroj; la mediano ĉe ili estas ĉ. 18 jaroj. La mediano ĉe la homoj kun malalta, meza kaj alta lingvonivelo estas inter 19 kaj 22 jaroj. Kontraste, ĉe tiuj kun tre malalta nivelo la mediano estas signife pli alta, ĉ. 30 jaroj. Homoj, kiuj eklernis ĝis 1988 kaj do parolis la lingvon dum almenaŭ dudeko da jaroj, havas medianan eklernoaĝon de 21 jaroj.

Pli altan eklernoaĝon raportas Frank Stocker el germana enketo en 1992; en sia sociologia verko pri la esperantistoj, La rondo familia, Nikola Rašić prezentas la rezulton de Stocker, ke "averaĝa membro de GEA lernis Esperanton en la aĝo de 32 jaroj" (p. 94). Laŭ esploro en Finnlando el 1983 la eklernaĝa mediano tie estas ĉ. 36 jaroj, iom pli alta ĉe bonedukitaj personoj (37 jaroj) kaj iom malpli alta ĉe elementa eduknivelo (34 jaroj; p. 63).

Kiam eklernas la postaj aktivuloj?

Oni povas supozi, ke same kiel ĉe akademianoj kaj katalunoj, ankaŭ en aliaj grupoj la estraranoj kaj funkciuloj de Esperanto-asocioj, la organizantoj de Esperanto-kursoj kaj renkontiĝoj, la redaktoroj de gazetoj kaj la verkantoj de libroj, la muzikistoj kaj tiel plu eklernis Esperanton tre grandparte antaŭ la 30-a vivojaro. Certe kun esceptoj - sed kun relative malmultaj.

Frue lerni - frue perfektiĝi

Sendube estas pluraj kaŭzoj por tio. Unu supozeble estas, ke lingvolernado bezonas tempon - se oni frue komencas, oni perfektiĝas pli frue kaj kapablas ekaktivi. Eblas esprimi tion ankaŭ jene: Varbi junulojn signifas levi longperspektive la lingvan nivelon de Esperantujo. Kaj la nivelon de aktiveco.

Fruaj internaciaj spertoj kaj amikecoj

Alia ebla kaŭzo estas ke ĝuste en la aĝo de 12 ĝis 18 jaroj oni ekkonatiĝas kun la ekstera mondo, eliras el la limoj de familio kaj lernejo. Esperanto helpas iri eĉ ĝis foraj landoj kaj homoj. Kaj tion en momento, kiam aliaj fremdlingvoj ne jam povas plenumi tiun funkcion, ĉar oni bezonas pluroble tiom da tempo por eklerni ilin, do daŭras plurajn jarojn ĝis uzebla nivelo. Iusence Esperanto pro tio ofte estas kvazaŭ senkonkurenca oferto por junuloj de ĉ. 12 ĝis 15 jaroj. Oni povas supozi, ke la ligiĝo al Esperanto fariĝas tre forta, ĉar ĝuste Esperanto estis la ilo por konatiĝi kun aliaj landoj, kulturoj kaj la homoj tie - kaj ĉar kreiĝis personaj amikoj kaj bonaj konatoj.

Bazaj konvinkoj formiĝas frue

Tria kaŭzo eble estas, ke homoj formas siajn bazajn konvinkojn plej ofte ĝis la dudekkvina aŭ trideka vivojaro. Se ĝis tiam Esperanto ne logis ilin, ili ankaŭ poste kutime ne ŝanĝos sian opinion kaj ne lernos.

Gravas la aĝo - kaj la cetero...

En respondo al demando de Libera Folio, akademiano Katalin Kováts, kiu mem havis la unuan kontakton kun Esperanto jam en la aĝo de ses aŭ sep jaroj, tamen esprimis dubon pri la decida signifo de la aĝo de eklerno:

- Mi ne certas pri la graveco de la aĝo, multe pli kredas en tio, ke influa estas la momento, la cirkonstanco kaj la unuaj impresoj kaj homoj, kiuj peras al ni Esperanton. Tial gravus ke la informado pri Esperanto okazu inde, bele, agrable, ne altrude, por ke ĝi lasu tre pozitivajn memoraĵojn, kiuj iam, en la taŭga momento, ekaktivigas en la homo la deziron, gvidas al decido kaj ekstudo.

Lu Wunsch-Rolshoven
EsperantoLand

(La artikolo aperas ankaŭ ĉe Libera Folio)

Pri Esperanto
Scienco/Interlingvistiko
 

Lingvokursoj/Instruado
Ĉu duono de la Esperanto-parolantoj ekuzas nian lingvon post 20 horoj aŭ malpli?

2012-06-02

Tion oni povas supozi post enketo ĉe Facebook. Kaj sume du trionoj (33 homoj) de la entute ĝis nun 49 respondintoj informis, ke ili ekuzis Esperanton post malpli ol 30 lecionhoroj.

La enketo troviĝas sur la EsperantoLand-paĝo ĉe Facebook (enmetita la 22-an de marto). La kompleta demando estis:

"Kiom longe vi lernis Esperanton antaŭ la ekuzado? Dum kiom da "lecionhoroj" (45 minutoj) vi lernis Esperanton en kurso kaj mem studante, antaŭ ol vi komencis uzi la lingvon en "normalaj" situacioj (tekstolegado, konversacio, retumado...)?"

Nur 9 homoj (18 %) informis, ke ili ekuzis Esperanton post 80 aŭ pli da lecionhoroj - parte, ĉar ili ne sciis, kie eblas uzi nian lingvon. Jen vidu la tutan rezulton kaj dekon da komentoj.

Certe tiu rezulto ne estas scienca eltrovaĵo. Ĝi tamen similas al du antaŭaj malgrandaj enketoj, kiujn mi faris. Verŝajne oni do povas supozi, ke duono de la Esperanto-lernantoj (aŭ pli precize: de la postaj faktaj Esperanto-uzantoj) ekuzas la lingvon post lerntempo de unu intensa semajnfino. Kaj du trionoj ŝajne ekuzas nian lingvon post la lerntempo de du semajnfinoj.

Ĉu eble ankaŭ vi ŝatos partopreni la enketon? Eble invitu ankaŭ aliajn partopreni la enketon.

Lingvokursoj/Instruado
 

Pri Esperanto
Esperanto en la kolonja televidstacio center.tv

2012-06-02

auf deutsch

La kolonja televidstacio center.tv sendis kontribuon pri Esperanto. La stacio gastis ĉe la kolonja Esperanto-grupo kaj krome havis Présence Bouvier kaj Harald Schmitz kiel gastojn en la studio.

En la proksimume sepminuta raporto en la novaĵelsendo "Rheinzeit" de la 29-a de majo oni prezentis la kolonjan Esperanto-klubon kaj la lingvon Esperanto (proksimume ekde la mezo de la elsendo). Menciiĝis ankaŭ la somera renkontiĝo SOMERE 2012 de EsperantoLand en Jünkerath.

center.tv estas kaptebla en Kolonjo per kablo en proksimume 2 milionoj da loĝejoj; krome la sendostacio povas esti spektata tutmonde per interreto. Laŭ propraj informoj ĉiutage proksimume 123 000 homoj enŝaltas la programon.

Pri Esperanto
 

Renkontighoj
Prelego "Varbado bezonas ripetadon"

2012-05-30

Dum la "Komuna Esperanto-Kongreso" en Berlino dum pentekosto 2012 Lu Wunsch-Rolshoven, estro de EsperantoLand, prezentis prelegon pri varbado.

La folioj de la prezento kun la titolo "Varbado bezonas ripetadon" estas nun elŝuteblaj sur nia retejo kiel pdf-dosiero.

Renkontighoj
 

Pri Esperanto
"Feliĉan naskiĝtagon!" deziras Mini/BMW

2012-05-24

auf deutsch

La aŭtomarko "Mini" deziras al Esperanto okaze de la 125-a datreveno de ties surmondiĝo "feliĉan naskiĝtagon" (en Esperanto). La prestiĝa aŭtoentrepreno BMW eldonis gazetaran komunikon pri tio
(en la germana).

La teksto disponeblas ankaŭ en Esperanto; la pdf-dosieron eblas elŝuti sur la indikita paĝo, tute sube, ĉe "Dokumente zum Download", "Feliĉan Naskiĝtagon! MINI gratulas al Esperanto en la 125-a datreveno. (PDF, MULTI , 98,3 KB)".

Pri Esperanto
 

Esperanto en Europo
Forpasis Wim de Smet

2012-03-19

La 10-an de marto en Kalmthout (Belgio) forpasis Wim de Smet, biologo, konata Esperanto-parolanto, aŭtoro kaj redaktoro de kelkaj libroj. Li partoprenis kaj prelegis en pluraj el la unuaj Novjaraj Renkontiĝoj (NR) - en Fürstenberg, Tecklenburg, Frankfurt/Main kaj Trier.

Wim M.A. de Smet naskiĝis en 1932 en Antverpeno. Li studis zoologion, interalie en Italio, Svedio kaj Skotlando, kaj specialiĝis pri cetacoj (balenoj kaj delfenoj). Pri tiuj maraj mamuloj li verkis libron en Esperanto. En la okdekaj kaj naŭdekaj jaroj li estis profesoro en Ruando, Paramaribo, Surinamo kaj Gabono.

Kiel eblas legi en vikipedio pri li, Wim de Smet ellaboris projekton pri "Nova Biologia Nomenklaturo" (NBN), per kiu li celis ordigi la iom kaosan nomenklaturon precipe de zoologio. Verko lia pri NBN ricevis la Premion Pirlot de 1999.

Wim de Smet verkis ankaŭ lernolibron de Esperanto por memlernantoj ("Esperanto snel assimileren") kaj kontribuis al la libro "Universala Esperanto-Asocio en la periodo 1970 - 1980", por kiu li verkis ankaŭ studon.

Li estis afabla kaj malferma homo, kies memoron ni gardos.

[Vikipedio k.a.]

Esperanto en Europo
 

Komputilo/Interreto
Esperanto ĉe Google Translate

2012-02-23

Google Translate aldonis Esperanton. Do nun eblas traduki tie inter Esperanto kaj 63 aliaj lingvoj. Bedaŭrinde ne ĉiam en brila kvalito - aldone al la problemoj de maŝina tradukado kutime temas pri duŝtupa traduko kun la angla kiel pontolingvo.

"Alta kvalito" de la Esperanto-maŝintradukado

Jen la anonco de Thorsten Brants el la Translate-teamo, kiu esprimas surprizon pri la alta kvalito de la Esperanto-tradukiloj sub la titolo "Tutmonda helplingvo por ĉiuj homoj" (originale en Esperanto).

Pliaj tradukiloj rete

Rete disponeblas pliaj tradukmaŝinoj, kiuj tradukas inter Esperanto kaj kelkaj lingvoj, ekzemple GramTrans, Traduku.net, Apertium kaj itranslate4.eu.

[Henri Masson, Google Translate]

Komputilo/Interreto
 

© EsperantoLand

16-a Novjara Renkontiĝo 2017/18 en Saarbrücken

La deksesa Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand okazos de la 27-a de decembro 2017 ĝis la 3-a de januaro 2018 en Saarbrücken - tuj apude de Francio. Aliĝis ĝis nun 21 homoj kaj ni atendas denove 150 ĝis 200 gastojn - inter ili kiel kutime sesdeko da infanoj kaj junuloj. Okazos apartaj programeroj por junuloj kaj junaj plenkreskuloj inter 14 kaj 35 jaroj (ĉefe 14 ĝis 20) sub la nomo "Novjara Internacia Semajno" (NIS). plu

 

579 Esperanto-grupoj el la tuta mondo

Esperanto-novajhoIntertempe 579 lokaj Esperanto-grupoj troviĝas sur la grupaj mapoj de EsperantoLand. De Kordobo en Argentino ĝis la Amikeca Klubo de Hararo en Zimbabvo Esperanto-parolantoj en trideko da landoj ĝojas pri vizitantoj el eksterlando. plu

 

Renkontiĝoj kaj aranĝoj sur mapoj

Esperanto-novajhoSur la tutmondaj mapoj de EsperantoLand eblas trovi kaj enmeti informojn pri renkontiĝoj kaj aranĝoj en la tuta mondo. plu

 

Retuma rekomendo "Le Monde Diplomatique" en Esperanto

Esperanto-novajhoLa reta eldono de la monata gazeto "Le Monde Diplomatique" de kelka tempo estas legebla ankaŭ en Esperanto. plu

 

Retuma rekomendo
Ĉiutagaj mondnovaĵoj en Esperanto

Esperanto-novajhoĈiutage ĉirkaŭ tri mondajn novaĵojn en Esperanto oni povas legi kaj ankaŭ aŭdi ĉe la retopaĝoj de la Ĉina Radio Internaciaplu