Esperanta literaturo en la reto

Helpo

titolo
verkinto
kategorio
originala poemo
tradukita teatraĵo
[malselekti] novelo
eseo
priskribo
adreso

Aldoni novan titolon al la datenbazo.


Aktuale estas 6343 ligoj.

Eble vi ŝatas provi la jenon: elektu en la kampo 'kategorio' originala kaj en la kampo 'priskribo' tajpu mp3. Agrablan aŭskultadon.

Se vi ne scias, kie komenci, eble interesas vin la paĝo Kion legi unue?


Aliaj ligolistoj al kaj pri Esperanta literaturo

http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/literaturo.html
Listo ĉe Donaldo Harlovo, proks. 6400 ligoj.
http://dmoz.org/World/Esperanto/Kulturo/Literaturo/
Listo ĉe DMOZ, proks. 870 ligoj.
http://esperanto.net/literaturo/
Ampleksaj informoj pri la originala literaturo kun multaj recenzoj, prizorgata de Sten Johansson.
http://allegro.onb.ac.at/cgi-bin/allegro/maske.pl?db=esperanto&lang=esp
Trovanto, la reta katalogo de la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno. Nepre utila, kiam oni serĉas, ĉu certa libro ekzistas en Esperanto.
http://www.esperanto.de/berlin/espoteko/
Reta katalogo de la Biblioteko de Esperanto-Liga Berlin kun proks 5300 libroj kaj broŝuroj (sen gazetoj, magazinoj, aŭdmaterialo).

Lasta aktualigo: 2006-03-02, Sebastiano Hartvigo