EsperantoLand-aranĝoj

EsperantoLand-kunvenoj
EsperantoLand-Zusammenkünfte
 
Proks. 2018-12-02 (dimanĉo), 10-a h (ĝis almenaŭ 15-a h)
10-a Zamenhofa Matentagmanĝo
Berlino, supozeble en la restoracio 'Al Hamra' (teksto en Esperanto)
 
ŜANĞITA!!! (Kutime) en la 3-a lundo de la monato, ekde 19.00 h
Berlina kunveno de EsperantoLand
kafejo-restoracio Lichtblick, Birkenstraße 33, Berlin-Moabit
Metroo: U9, haltejo 'Birkenstraße'
 
EsperantoLand-renkontiĝoj
EsperantoLand-Treffen
 
2018-12-27 .. 2019-01-03 (ĵaŭdo ĝis ĵaŭdo);
baldaŭ aktuala: 17-a Novjara Renkontiĝo (NR)
en Wiesbaden (proks. 40 km okcidente de Frankfurt/Main; teksto en Esperanto)
bald aktuell: 17. EsperantoLand-Neujahrstreffen, in Wiesbaden (Text in deutsch)
 
2018-12-27 .. 2019-01-03 (jhaudo ĝis jhaudo);
baldaŭ aktuala: 10-a Novjara Internacia Semajno (NIS)
por junuloj kaj junaj plenkreskuloj
en Wiesbaden (proks. 40 km okcidente de Frankfurt/Main; teksto en Esperanto)
bald aktuell: 10. Internationale Neujahrswoche für Jugendliche und junge Erwachsene, in Wiesbaden (deutsche Seite)

al la ĉefpaĝo (en Esperanto)
zur Startseite (deutsch)

 

9-a "Novjara Internacia Semajno" (NIS) 
27-a de decembro 2017 ĝis 3-a de januaro 2018 (merkredo ĝis merkredo)
en Saarbrücken, Germanio, apud la franc-germana landlimo
"Festi novjare"

2017-10-17

Paralele al la 16-a Novjara Renkontiĝo (NR) okazos la naŭa
Novjara Internacia Semajno (NIS)
por junuloj kaj junaj plenkreskuloj.

Intertempe 19 junuloj kaj junaj plenkreskuloj (inter 12 kaj 35 jaroj)
aliĝis al NR/NIS 2017/18.

Entute estas
123 aliĝoj, el kiuj 89 el eksterlando (12 landoj).

Kiu jam aliĝis al la jarfinaj NIS kaj NR 2017/18?

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

  Urbodomo Saarbrücken ´


Adreso de la 9-a NIS 2017/18:
Europa-Jugendherberge
Jugendgästehaus Saarbrücken
Meerwiesertalweg 31
66123 Saarbrücken
Telefono de la domadministrantoj:
06 81 - 3 30 40 (el eksterlando +49-681-330 40)
(Organizantoj, poŝtelefono: 0173-162 90 63, +49-173-162 90 63)

Trajnstacio: Saarbrücken Hauptbahnhof, je 2 km de nia ejo; Trajnhoraro.

Flughavenoj

Buso ekde la stacidomo de Saarbrücken

Estas rekta ligo de la stacidomo al la haltejo "Prinzenweiher/DJH" (apud la ejo) per la buso 112 (direkto: "Universität Busterminal"); jen la horaro kun pliaj busligoj; necesas enmeti tagon kaj tempon.

Mapoj ĉe Google kaj OpenStreetMap / OpenRouteService.

Komenco de la renkontiĝo per la vespermanĝo en la 27-a de decembro, ĉ. 18-a horo. Fino per la matenmanĝo en la 3-a de januaro. Alveno de partoprenantoj prefere inter la 14-a kaj la 18-a horo en la komenca tago aŭ laŭ interkonsento en la postaj tagoj.

  Kion kunporti?
Ekzemple:

  • Mantukoj
  • Taŭgajn vestojn kaj ŝuojn por malvarmo kaj pluvo
  • Eble ludojn, se vi ŝatas ludi
  • Eble muzikilojn kaj muziknotojn, se vi ŝatas muziki (estos muzika vespero)
  • Eble manlaborkitelon aŭ alian taŭgan veston (por kelkaj manlaboroj)
  • Eble kuradŝuojn, se vi ŝatos kuri
  • Bonan humoron - aŭ almenaŭ pretecon bonhumoriĝi :)


Novjara Internacia Semajno (NIS)

Kutime dudeko ĝis trideko da junuloj kaj junaj plenkreskuloj partoprenas en NIS - plejparte inter 14 kaj 25 jaroj. Plu establiĝas NIS kiel novjara aranĝo por tiu celgrupo ĉe la okcidenta limo de Germanio.

Libertempo kaj amuzo

Kutime la programo de NIS ne estas tre fiksita; ĝi plejparte decidiĝas surloke. Certe estos denove multa komuna ludado. Estos en la komuna kadro de NIS kaj NR ankaŭ pli "seriozaj" programeroj kiel prelegoj, diskutrondoj, laborgrupoj kaj lingvokursoj kun konversacio. NIS okazas en la sama domo kiel NR; ni denove rezervos ĉambrojn kaj kunvenejojn en unu koridoro por la NIS-anoj por plifaciligi la kunestadon.

Internacia partoprenantaro

La partoprenantoj de la "Novjara Internacia Semajno" (NIS) venas grandparte el eksterlando, interalie pro la proksimeco de la renkontiĝejo al Francio, Belgio kaj Nederlando, kaj tio kreas bele internacian etoson.

Koncerto de Kajto

Muzikos por ni Kajto, en la originala kvarpersona konsisto.

Pliaj vesperoj

Krome estos (pup)teatra kaj internacia vesperoj, muzikaj prezentoj de unuopaj partoprenantoj kaj - kompreneble - silvestra festo kun konvena bufedo kaj diskoteko.

Lerni Esperanton en EsperantoLando 

Ĉiuj konsentas, ke plej bone oni lernas lingvon en la koncerna lando - Esperanton oni bone lernas en EsperantoLando. Ankaŭ ĉi-foje ni ofertos iom intensan kurson por komencantoj en la unuaj tagoj de la aranĝo (28a kaj 29a de decembro); progresantoj ĝuos lingvan subtenon kaj estos konversacia rondo. Tiel eblos dum unu renkontiĝo lerni la lingvon kaj tuj ekapliki ĝin en internacia rondo - aŭ plulerni ĝin post baza kurso kaj fari la unuajn paŝojn en tiu multnacia ĉirkaŭaĵo. (Kompreneble ni zorgos, ke la plimulto de la partoprenantoj estos spertaj Esperanto-parolantoj.)

Programo de NR/NIS

Se vi partoprenas en NIS, kompreneble vi povas partopreni ankaŭ en la programo de NR.

Tranoktado Saarbruecken_kvarlita_chambro

Ĉiuj ĉambroj - kutime kvarlitaj - disponas pri propra banĉambro kun duŝo kaj necesejo.

Estas tablotenisejo, tablofutbalo kaj multaj aliaj ludiloj. Ni certe trapasos belajn tagojn en la agrablaj salonoj de la domo kaj en la kafejo kaj vespera renkontejo.

Saarbruecken_JunularaGastejoRenkontiĝejo proksime al la urbocentro

La renkontiĝejo troviĝas apud lageto kaj malgranda parko. La centro de la urbo estas en piedira distanco de kvaronhoro, en la alia direkto vi povos atingi arbaron ene de dudek minutoj.

Ĉu vi interesiĝas?

Tiam plenigu la retan aliĝilon aŭ sendu retmesaĝon aŭ leteron al

EsperantoLand e. V.
Lu Wunsch-Rolshoven
Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus
10551 Berlin
Germanio
Kontakto

lu.esperantolandgmx.de

Telefono +49-30-685 58 31 (en Germanio 030-685 58 31)
Poŝtelefono +49-173-162 90 63 (en Germanio 0173-162 90 63)

Eble vi ne volas tuj aliĝi, sed ŝatus havi aldonajn informojn. Ni volonte respondos al viaj demandoj. Kaj kompreneble ni ĝojos, se vi informos aŭ eĉ varbos viajn amikojn, konatojn aŭ klubanojn.

 

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Nura programpartopreno Kondiĉoj

Kotizoj 2017/18

(La kotizoj de postaj periodoj eventuale ŝanĝiĝos.)

Ĉiuj kotizoj en eŭroj (EUR)

Plena kotizo

La baza plena kotizo por sep tagoj inkluzive de silvestro estas:

Aliĝo ĝis 31a de julio 20a de sept. 23a de okt. 4a de dec. poste
5 ĝis 17 jaroj 185
18 ĝis 27 195 210 220 240 250
ekde 28 jaroj 280 300 310 320 350

(Aĝo je la komenco de la renkontiĝo)

La kotizo en la kategorio ĝis 27 jaroj validas por kvarpersona junula ĉambro, kun propraj duŝo kaj necesejo. (En familia ĉambro (gepatroj kun infanoj) la plenkreskuloj super 28 jaroj pagas, kiel por dupersona ĉambro, po 70 eŭrojn pli.)

Ekde 28 jaroj la kotizo inkluzivas la tranoktadon en dupersona ĉambro. (Redukto de 10 EUR tage por tranoktado en 3/4/5-persona ĉambro eblas.)

La kotizo inkluzivas la manĝojn kaj la tranoktadon (inkl. de litotolaĵo, sed sen mantukoj), la programon (sen la ekskursoj) kaj la silvestran feston kun bufedo.

Aldono por dupersona ĉambro kun duŝo kaj necesejo: 70 eŭroj (10 eŭroj tage).

Aldono por unupersona ĉambro kun duŝo kaj necesejo: 175 eŭroj por 7 tagoj (25 eŭroj tage).

Disdono de la ĉambroj laŭ disponeblo.

Rabato por eksterlande loĝantaj partoprenantoj (Eŭropo): 14 eŭroj (2 eŭroj tage).
Rabato por ekstereŭrope loĝantaj partoprenantoj: 42 eŭroj (6 eŭroj tage).

Partatempa partopreno

La kotizo estas por la unua tago 22 % de la kompleta kotizo; la postaj tagoj kostas po 13 % de tiu sumo.

  Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj por plenpagantoj Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

Nura programpartopreno

La partopreno (sen la manĝoj) estas senkosta por homoj el la regiono (ĝis 50 km de la renkontiĝejo) kaj por junuloj sub 18 jaroj; bv. aliĝi prefere baldaŭ.

Por aliaj homoj la baza kotizo por unu programtago por plenkreskulo sen manĝoj kaj sen tranoktado estas 8 eŭroj. Tiu kotizo ne validas, se vi volas nur mallonge viziti la kunvenon; bv. taksi mem laŭ via bontrovo.

Kutimaj manĝoj tagmeze kaj vespere kostas 7 eŭrojn.

Silvestro (sen tranoktado)

Partopreno en la silvestra festo kostas 30 eŭrojn, el kio 28,50 eŭroj por la silvestra bufedo kaj 1,50 eŭroj por la posta festo (15 eŭroj ekde 4 ĝis 17 jaroj, el kio 14 eŭroj por la bufedo kaj 1 eŭro por la posta festo).

 

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Aliĝilo/informpetilo

Ĝeneralaj informoj

Antaŭpago: Por ĉiu plenpaganto 50 eŭroj, por ĉiu partoprenanto nur de la programo 20 eŭroj; la plena kotizo, se ĝi estas malpli granda.

Kotizpago: Estos praktike, se vi povos pagi duonon de la kotizo ĝis la 10-a de aŭgusto (aŭ baldaŭ post via aliĝo), la reston ĝis la 20-a de novembro. Tiel vi helpos al nia financa administrado.

Aliĝdato: Ni kalkulas la aliĝdaton laŭ la retpoŝta aŭ telefona aliĝo, se la aliĝanto ĝis la limdato forsendas la antaŭpagon (sed ne maltrankviliĝu, se ial ne funkciis; se vi iom poste antaŭpagas, ni kutime tamen kalkulos la originan aliĝdaton). La aliĝo validas nur post la alveno de la antaŭpago kaj post nia persona konfirmo (ne sufiĉas la kontrola sendado de viaj datumoj).

Malaliĝo ĝis la 30-a de aŭgusto: Repago de via kompleta aliĝkotizo sen subtraho. Malaliĝo ĝis la fino de novembro: Subtraho de 30 eŭroj por ĉiu aliĝinto. Poste/neanoncita nealveno: Neniu repago de la aliĝkotizo; necesos pagi eventuale kostojn de la domo. Kaze de malsano ks. ni kutime repagas la plenan aliĝkotizon.
Ni vin tre petas informi nin pri eventuala neveno por eviti senutilajn elspezojn.
Transdono al alia persono (skribe aŭ retpoŝte!): Neniu subtraho; pagendas laŭ la nova aĝokategorio, sed minimume la sama sumo kiel la unua aliĝinto.

Loĝado: Se aliĝas pli da homoj ol estas lokoj en la renkontiĝejo mem, ni provas loĝigi kelkajn homojn en najbara(j) hotelo(j) aŭ simile. Kutime tiam ni tie loĝigas ĉefe solulojn kaj parojn, unue partatempajn partoprenantojn.

Bv. ne konsumi eksterdome aĉetitajn trinkaĵojn! La favora prezo de la domo baziĝas je tio, ke la gastoj aĉetas siajn trinkaĵojn (kaj manĝetaĵojn) ĉe la bufedo de la domo. La domo do malpermesas kunporti kaj konsumi proprajn manĝaĵojn aŭ trinkaĵojn; se la gastoj tion ne respektas, necesas aldonpagi al la domo. Kompreneble la unua vespero kun kunportitaj internaciaj manĝaĵoj estas escepto de tiu regulo.

Kontoj: 
Postbank Hannover, konto-n-ro IBAN: DE07 2501 0030 0259 6583 01, BIC: PBNK DE FF (ofte enmetenda sen spacoj), EsperantoLand e. V.; celo de la mono: Bv. indiki la nomon de la renkontiĝo ("Novjara Renkontiĝo") aŭ "libroj", "donaco"...

Konto eold-g, EsperantoLand, ĉe Flandra Esperanto-Liga (FEL); Kontoj de FEL kaj pagmanieroj (ekz. "kreditkarto", PayPal ...); bv. nepre indiki "por eold-g, EsperantoLand" kaj la celon (renkontiĝo, libro, donaco...) kaj bv. informi nin pri via ĝiro.

Konto eold-g, EsperantoLand, ĉe Universala Esperanto-Asocio, UEA; kontoj de UEA kaj pagmanieroj; bv. nepre indiki "por eold-g, EsperantoLand" kun la celo (renkontiĝo, libro, donaco...) kaj bv. informi nin pri via ĝiro.

Kreditkartoj kaj PayPal: Tiujn rimedojn vi povas uzi, se vi sendas monon tra niaj kontoj ĉe FEL kaj ĉe UEA. Pri detaloj kaj iliaj kostoj vidu sur la supre indikitaj paĝoj de ili; nepre indiku "por eold-g, EsperantoLand" kaj la celon, renkontiĝo...) kaj bv. informi nin pri via ĝiro.

Eblas antaŭpagi ankaŭ per sendado de eŭro-monbiletoj aŭ de ĉeko (je la risko de la sendanto) al Lu Wunsch-Rolshoven, EsperantoLand e. V., Wiclefstr. 9, 10551 Berlin, Germanio. Ni kutime traktos ĉekon kiel garantiaĵon - ni do redonos ĝin dum la renkontiĝo kaj petos la kompletan pagon. Ni povas senkoste enkasigi germanajn ĉekojn; la enkasigo de eksterlandaj ĉekoj kutime kreas bankokostojn (ĉ. 15 EUR).

La ekskursoj estos aparte pagendaj. La litotolaĵoj estas inkluzivitaj, sed bv. kunporti viajn proprajn mantukojn.

Rabatojn ni donos al programkontribuantoj kaj helpantoj laŭ interkonsento.

Rabato por eksterlande loĝantaj partoprenantoj (Eŭropo): 14 eŭroj (2 eŭroj tage).
Rabato por ekstereŭrope loĝantaj partoprenantoj: 42 eŭroj (6 eŭroj tage).

 

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj

Aliĝilo/informpetilo

(Vi povas aliĝi aŭ ĉi tie aŭ en la NR-aliĝilo, sendepende de via aĝo. Familioj kaj aliaj grupoj povas kune aliĝi en unu el la du aliĝiloj.)

Bonvolu plenigi la ĉi-sekvan formularon. Se vi sube enmetas vian retpoŝtan adreson, vi aŭtomate ricevos la konfirmon de viaj enmetitaj datumoj.
 
Mi/ni aliĝas kiel plenpaganto(j).
Mi/ni partoprenos nur la programon.
Mi/ni petas pliajn informojn. (Vidu sube "Rimarkoj/demandoj")
 
Partopreno de ĝis (plentempa: 12-27/01-03)
 
Tranoktado
Mi ŝatus loĝi en unupersona ĉambro kun propraj duŝo/necesejo.
Mi/ni ŝatus loĝi en dupersona ĉambro kun propraj duŝo/necesejo.
Mi/ni ŝatus loĝi en tri-/kvarpersona ĉambro kun propraj duŝo/necesejo.
Ni ŝatus loĝi en diversaj ĉambroj (ekz. gepatroj kaj infanoj).
Mi/ni loĝos aliloke.
 
Mi/ni ŝatus loĝi sola(j) en la ĉambro.
Mi/ni akceptas loĝi kun alia(j) de la sama sekso.
Mi/ni akceptas loĝi kun alia(j) de alia sekso.
Mi/ni volas/pretas loĝi dise aŭ kun la indikita(j) persono(j); vidu sube.
 
Eventuala rimarko pri la ĉambro
(Ekz. "en sama ĉambro kiel ...", "apud la ĉambro de ...", "mi ronkas"...)
 
Manĝo
Ŝatus manĝi vegetare (nombro da personoj)
Kelkfoje vegetare/kelkfoje ne (nombro da personoj)
Ĉiam nevegetare (nombro de personoj)
 
Personaj datumoj
(En la papera programbroŝuro publikiĝos - se vi ne petas ion alian - nomoj, retpoŝta kaj poŝta adresoj kun fiksdrata tel.-n-ro; ĉe infanoj la naskiĝjaro. Profesio kaj interesoj servas nur por pli bone kunmeti la programon.)
Bv. nepre enmeti la informojn markitajn par steleto *.

Persona nomo* (1)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso por korespondado
Bonvolu indiki retpoŝtan adreson por faciligi la kontakton!
Plurajn retadresojn disigu per komo, ',' .
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Persona nomo* (2)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Persona nomo* (3)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Persona nomo* (4)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Persona nomo* (5)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Partopreno en Esperanto-kurso
Bv. indiki, kiu eventuale volas partopreni en kia kurso (komencantoj/progresantoj/konversacio); eble informu pri la lingva nivelo.
 
Strato, n-ro*
Poŝtkodo*
Urbo*
Regiono/provinco (eble)
Lando*
Telefono(j) (internacie)
(ekz. +49-30-685 58 31)
Poŝtelefono
(ekz. +49-173-162 90 63)
Telekopiilo
 
Mi/ni alvenos per trajno.
Mi/ni alvenos per buso.
Mi/ni alvenos per aŭto.
Mi/ni alvenos per aviadilo.
 
Mi/ni antaŭpagas por ĉiu plenpaganto 50 eŭrojn (kaj por ĉiu nura programpartoprenanto sen loĝado 20 eŭrojn) al la sekva konto (ĉe mallonga partopreno necesas pagi nur la kotizon); la reston mi/ni pagos ĝis la 20-a de novembro.
2596 58 - 301 EsperantoLand e. V. ĉe "Postbank Hannover"
(germana banka kodo 250 100 30; internacia kontonumero - IBAN: DE07 2501 0030 0259 6583 01, internacia banka kodo - BIC: PBNK DE FF)
eold-g, EsperantoLand, ĉe Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
eold-g, EsperantoLand, ĉe Universala Esperanto-Asocio (UEA)
Bonvolu indiki "Novjara Internacia Semajno".
 
Eventuala programkontribuo
Mi/ni ŝatus kontribui al la programo per ...
(ekz. prelego, kurso, muzikaĵo, teatraĵ(et)o, promen- aŭ ekskursgvidado, kafeja servo aŭ io alia). Bv. eble indiki, se vi jam scias: Daŭro de la programero, ofteco, preferata tempo, bezonataj iloj, kelklinia priskribo. Grandan antaŭdankon!
 
Rimarkoj/demandoj
kaj (ret)adresoj de homoj, kiujn ni invitu al la Novjara Internacia Semajno (NIS)
 
Kiel vi eksciis pri NIS?
(Ekzemple per la retlisto "...", en la retpaĝo "...", el kalendaro de Esperanto-renkontiĝoj en "...", en la renkontiĝo "...", per amikoj/konatoj, per alia vojo, nome ...)
 
 
Mi/ni permesas, ke la enmetitaj datumoj estas enmemorigataj en komputilo.
 
Mi/ni konsentas, ke fotoj kaj filmoj registrataj dum la renkontiĝo, kie mi/ni videblas, estos publikigataj en la retpaĝaro de EsperantoLand au en aliaj retpaĝaroj au publikaĵoj.
 
Informante pri la Novjara Internacia Semajno vi rajtas mencii min/nin kiel partoprenonto(j)n sur la paĝo "Kiu jam aliĝis?".
 
Bv. enmeti la vorton ZamXenhof sen X (por eviti sendadon de aŭtomate produktataj mesaĝoj)

 

Kiu jam aliĝis al 9-a NIS kaj al 16-a NR?

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

EsperantoLand e. V.
Louis Ferd. v. Wunsch-Rolshoven
Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus
10551 Berlin
Germanio
Kontakto

Telefono:+49-30-6 85 58 31,  en Germanio: 030-685 58 31
Poŝtelefono:+49-173-162 90 63,  en Germanio: 0173-162 90 63

al la ĉefpaĝo (en Esperanto)

supren

 
© EsperantoLand